จดหมายแจ้งการอบรม

 

ใบสมัคร

 

โบชัวร์

 

ใบรับรอง (เฉพาะปี 1)

 

ระเบียบการรับสมัคร

 

ใบสั่งซื้อหนังสือ

 

ใบแจ้งความจำนง

 

 

การอบรมคริสตศาสนธรรม ภาคฤดูร้อน 2018

พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสเปิดปีการศึกษา

วันที่ 19 มีนาคม 2018 พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสเปิดปีการศึกษาการอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน ประจำปี ค.ศ.2018 โดยมีบาทหลวง เจริญ ว่องประชานุกูล เป็นประธานในพิธี

สุวรรณสมโภช 50 ปี ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯโดยมีพระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานฯ และคุณพ่อเปรมปรี วาปีโส เป็นผู้อำนวยการ และคณะกรรมาการฯ ร่วมกับ ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ โดยมีซิสเตอร์สังวาลย์ วาปีทะ คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ

     ประมวลภาพ ชุดที่ 1     ประมวลภาพชุดที่ 2

นักศึกษาและบุคลากร ปี 2016

รายชื่อนักศึกษาที่พักในศูนย์ซีซี

 

ปี 2017

 

ปี 2016

 

ปี 2015

 

ปี 2014

 

ปี 2013

 

 

   ข่าวสารเก่า

 

 

 

 

หนังสือที่ระลึก 50 ปี ศูนย์อบรมคริสศาสนธรรม

หน้า 1-37

หน้า 38-70

หน้า 71-101

หน้า 102-จบ

ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ  82 ม. 6  ซ.วัดเทียนดัด  ถ.เพชรเกษม  ต.ท่าข้าม อ.สามพราน  จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท์  0-2429-0443 , 0-2812-5880, 08-2335-2112  โทรสาร 0-2429-0239  และ E-mail :  nccthailand@gmail.com