ตามเรามา : พิธีมอบวุฒิบัตินักศึกษาภาคฤดูร้อน (ซีซี) รุ่นที่ 25

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ วันที่ 19 กรกฎาคม 2021

ารอบรมคริสตศาสนธรรม ภาคฤดูร้อน ปี 2019

พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสเปิดปีการศึกษาการอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน ประจำปี ค.ศ.2018 วันที่ 19 มีนาคม 2018

นักศึกษาประจำอยู่ที่ศูนย์ซีซี ปี ค.ศ 2016

พิธีมอบวุฒิบัตรการอบรมคริสตศาสนธรรมภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 30 วันที่ 27 เมษายน 2560

การอบรมคริสตศาสนธรรมภาคฤดูร้อน ปี 2016

ควันหลงจาก... การอบรมคริสตศาสนธรรมภาคฤดูร้อน ปี ค.ศ.2016

การอบรมคริสตศาสนธรรมภาคฤดูร้อน ปี 2016

สุวรรณสมโภช 50 ปี ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ ในวันเสาร์ที่ 30 มกราคม ค.ศ.2016         ประมวลภาพ ชุด 1   ประมวลภาพ ชุด 2

ใบตรวจสลากการกุศล สุวรรณสมโภช 50 ปี ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ

“อำลา อาลัย” ซิสเตอร์เทเรซา ชอ้อน เวชยันต์ วันที่ 15 – 17 กันยายน ค.ศ. 2015

ชุมนุม พบปะ สังสรรค์ครูคำสอนศิษย์ซีซี วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2015

ยินดีต้อนรับการมาเยือนศูนย์ฯ ของนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์  วันที่ 9 กันยายน 2015

ฉลองนักบุญอัลฟอนโซ บ้านเณรคณะพระมหาไถ่ วันพุธที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 2015

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรมมาเยี่ยมศูนย์ฯ วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2015

พิธีเปิดและเสกศูนย์หนังสือคำสอนและอุปกรณ์การสอนคำสอน ณ ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ สามพราน

ควันหลงจาก... การอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน 2015

ฉลองศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ 16 ธันวาคม 2013

เจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก กรุงเทพฯ เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ

ประชุม AsIPA  Workshop  ครั้งที่ 3  ที่ศูนย์อภิบาลคามิลเลี่ยน ลาดกระบัง

แนะนำแผนการจัดการเรียนรู้หนังสือคำสอนชุดชีวิตคริสตังบูรณาการวิถีชุมชนวัด (BEC)

ใบสั่งซื้อแผนการจัดการเรียนรู้หนังสือชุดชีวิตคริสตัง

รายชื่อนักศึกษาคริสตศาสตร์ ชั้นปี 1 - 4 ที่พักประจำในศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม  ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา  2556 / 2013 และสถิตินักศึกษาภาคฤดูร้อน

วันที่ 6  มิถุนายน  นักศึกษารับน้องใหม่ของบ้าน NCC

พิธีปิดการอบรมคริสตศาสนธรรมภาคฤดูร้อน ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ

ฟื้นฟูจิตใจนักศึกษา ปี 1-3 วันที่ 20 เมษายน 2556

กิจกรรมวันสงกรานต์ของนักศึกษา

นักศึกษาไปทัศนศึกษา & แสวงบุญ  ที่อยุธยาฯ

นศ.ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมกลุ่มย่อย BEC หมู่ 6 วัดนักบุญเปโตร สามพราน วันที่ 7 เมษายน 2013

กิจกรรมในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ : ทำใชลาน & จัดทำขนมปัสกา

หนังสือคำสอนชุดชีวิตคริสตัง

ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม (ศูนย์ซีซี) ระดับชาติ ได้เปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ ทั้งหมด 3 เลขหมาย คือ 0-2429-0443 , 0-2812-5880, 08-2335-2112 โทรสาร 0-2429-0239 และ E-mail : nccthailand@gmail.com

รายชื่อนักศึกษาคริสตศาสตร์ ชั้นปี 1 - 4 ที่พักประจำในศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม  ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา  2556 / 2013

วันที่ 6  มิถุนายน  นักศึกษารับน้องใหม่ของบ้าน NCC (ประมวลภาพ)

พิธีปิดการอบรมคริสตศาสนธรรมภาคฤดูร้อน ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ

ฉลองบ้าน NCC วันที่ 13 ธันวาคม 12

ประมวลภาพฉลองบ้านNCC

ใบสั่งซื้อหนังสือคำสอนชุดชีวิตคริสตัง

ารอบรมคริสตศาสนธรรมภาคฤดูร้อน  ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ

นักศึกษาศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมภาคฤดูร้อน ระดับชาติ สามพราน ทัศนศึกษา – แสวงบุญร่วมกัน

สืบสานประเพณีปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ ประจำปี 2012

กิจกรรมรับน้อง

พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดการอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน  วันที่ 3  เมษายน 2012 ณ ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ  

ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม (ศูนย์ซีซี) ระดับชาติ ได้เปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ ทั้งหมด 3 เลขหมาย คือ 0-2429-0443 , 0-2812-5880, 08-2335-2112 โทรสาร 0-2429-0239 และ E-mail :  nccthailand@gmail.com

ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ  82 ม. 6  ซ.วัดเทียนดัด  ถ.เพชรเกษม  ต.ท่าข้าม อ.สามพราน  จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท์  0-2429-0443 , 0-2812-5880, 08-2335-2112  โทรสาร 0-2429-0239  และ E-mail :  nccthailand@gmail.com