สารวันสันติภาพสากล 2018

 

สมัชชาจากกรุงโรม
ประกาศเรียกร้องให้ช่วยกันพิทักษ์เด็ก/ผู้เยาว์จากภัยแห่งโลกดิจิตอล

 

สถาบันพัฒนาคริสตชนฆราวาส

 

 

สารของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสสำหรับวันสันติภาพสากล (ปีที่ 51-1มกราคม ค.ศ. 2018)  หัวข้อ ผู้อพยพและผู้ลี้ภัยทั้งชายและหญิงแสวงหาสันติภาพ (Migrants and refugees : Men and Women in search of Peace) แบ่งเป็น 6 ตอน...

 

วันที่ 5 ตุลาคม 2017 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสย้ําว่าการช่วยกันพิทักษ์เด็กจากอันตรายของอินเตอร์เน็ตมีความสําคัญเป็นอันดับแรกในการกล่าวคําปราศรัย
“ศักดิ์ศรีของเด็กในโลกแห่งดิจิตอล” ....

 

พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ. 2015  ให้ฝ่ายอภิบาลรับผิดชอบ  สถาบันพัฒนาคริสตชนฆราวาส (กฤษฎีกาฯ ข้อ 37)  พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ

 

 

 

 

 

ดีวีดี ภาพยนตร์ มารีย์ กอแรตตี

 

DVD คุณพ่อปีโอ
นักบุญที่น่าพิศวงองค์หนึ่งของโลก

 

 

 

 

 

ภาพยนตร์ประวัตินักบุญมารีย์ กอแรตตี พรหมจารีย์ และมรณสักขี ชีวิตของนักบุญมารีย์ กอแรตตี เป็นการเตือนบรรดาหญิงสาวทั้งหลายในวันนี้ให้รู้จักรักษาปกป้องศักดิ์ศรีและความบริสุทธิ์ของตน  (ความยาว 95 นาที) 200 บาท
ติดต่อได้ที่ แผนกคริสตศาสนธรรม โทร 02-6813900 ต่อ 1303

 

เป็นภาพยนตร์ที่นำเสนอชีวิตอันน่าทึ่งของคุณพ่อปีโอที่มีรอยแผลศักดิ์สิทธิ์แสดงให้เห็นถึงความเชื่ออย่างมั่นคงและการอุทิศตนของคุณพ่อปีโอท่านมีความห่วงใยชีวิตฝ่ายจิตของผู้อื่นอย่างยิ่งมีความเห็นอกเห็นใจต่อคนเจ็บป่วยและผู้มีความทุกข นอกจากนี้ยังมีอัศจรรย์มากมายที่ท่านทำ ความยาว 159 นาที ราคา 220 บาท
ติดต่อได้ที่ แผนกคริสตศาสนธรรม โทร 02-6813900 ต่อ 1303

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาดูงาน RCIA ณ อัครสังฆมณฑลสังคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์

 

งานวันวิชาการ
Saengtham Bible Contest ครั้งที่ 7

 

งานวันวิชาการ
Saengtham Bible Contest ครั้งที่ 7

 

 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ โดยมีพระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน และคุณพ่อเปรมปรี วาปีโส เป็นผู้อำนวยการฯ จัดให้คณะกรรมการฯ พระสงฆ์ นักบวช ครูคำสอน และคริสตชนฆราวาส 

 

งานวันวิชาการ Saengtham Bible Contest ครั้งที่ 7 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยมีบาทหลวง ผศ.ดร.วัชศิลป์ กฤษเจริญ หัวหน้าสาขาวิชาฯ และนักศึกษาในสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา และสาขาวิชาเทววิทยา ได้ร่วมกันดำเนินงานจัดงานวันวิชาการฯ

 

 

 

 

 

 

 

 อ่านทั้งหมด

 

 

          

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา  (21มกราคม)                    

 

 อ่านทั้งหมด

 

 

 

 

 

เมื่อบางคนทำผิดต่อคุณ

 

ศาสนบริการครอบครัว

 

 สารวันสันติภาพสากล 2018

 

 

เมื่อบางคนทำผิดต่อคุณ  พระเจ้าทรงต้องการให้คุณเริ่มก้าวแรกในการแสวงหาสันติ  แม้ถ้าคุณเชื่อว่าคุณไม่ได้ทำอะไรผิด ถ้าคุณคิดว่าคำบ่นของคนอื่นเกี่ยวกับคุณจะไม่มีใครรู้  หรือเป็นการเข้าใจผิด  คุณอาจสรุปว่า คุณไม่รับผิดชอบ  ไม่ต้องเริ่มฟื้นฟูให้เกิดสันติ  สรุปผิดแล้ว ไม่ตรงกับการสอนของพระเยซูเจ้า....

 

แผนกฆราวาสและครอบครัว  ในสหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชีย (FABC) ได้จัดศึกษาเรื่องข่าวดีของครอบครัว วันที่ 8-12 ตุลาคม ค.ศ. 2017 ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลี่ยน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ  โดยศึกษาสมณลิขิตเตือนใจ ความปีติยินดีแห่งความรัก.....

 

สารของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสสำหรับวันสันติภาพสากล (ปีที่ 51-1มกราคม ค.ศ. 2018)  หัวข้อ ผู้อพยพและผู้ลี้ภัยทั้งชายและหญิงแสวงหาสันติภาพ (Migrants and refugees : Men and Women in search of Peace) แบ่งเป็น 6 ตอน...

 

 

 

 

 

  อ่านทั้งหมด

 

 

 

 

 

ประวัติของนักบุญโยเซฟิน บาคีตา
จากทาส...สู่การเป็นนักบุญ

 

ความสุขแท้จริง 8 ประการ
สำหรับครูคำสอน

 

 

 

 

 

 นักบุญโยเซฟิน บาคีตา เกิดที่ประเทศซูดาน ค.ศ. 1869 อายุ 7 ขวบ โดนลักพาตัวไปขาย 5 ครั้ง จนเธอจำชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้ไม่ได้ คนลักพาตัวเป็นผู้ตั้งชื่อให้ใหม่ว่า บาคีตา (ภาษาอาหรับ) ซึ่งแปลว่า โชคดี กงสุลชาวอิตาเลี่ยนชื่อ กัลลิสโต เล็กญานี ซื้อบาคีตาที่คาร์ทุม นครหลวงของซูดาน

 

ครูคำสอนที่ฟังเด็กๆของตนย่อมเป็นสุข
เฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กๆที่ถามคำถามซ้ำๆ
เพราะเขามีหูของพระคริสตเจ้า

 

 

 

 

 

 

 

  อ่านทั้งหมด

 

 

 

 

- ศีลศักดิ์สิทธิ์

- ศีลล้างบาป

- ศีลกำลัง

- ศีลอภัยบาป

- ศีลมหาสนิท

- ศีลเจิมคนผู้ป่วย

- ศีลบวช

- ศีลสมรส

- พระเยซูเจ้าคือใคร

- พระศาสนจักรสมัยแรกเริ่ม

- ประชากรของพระเจ้า

- ประวัติพระศาสนจักร

- การดำรงชีวิตทางศีลธรรมของคริสตชน

- ความยุติธรรมในสังคม

- ศักดิ์ศรีของชีวิต

- พระพรอันยิ่งใหญ่

 

 

 

 

 

 

 

CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH SECOND EDITION

 

สิทธิและหน้าที่ในการจัดพิมพ์หนังสือพิธีกรรม ของพระศาสจักรคาทอลิกในประเทศไทย

 

สมัชชาจากกรุงโรม ประกาศเรียกร้องให้ช่วยกันพิทักษ์เด็ก/ผู้เยาว์จากภัยแห่งโลกดิจิตอล

 

เคล็ดลับ 6 ประการของครูคำสอนที่ประสบผลสำเร็จ

 

เอกสารข้อคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกกับยาเสพติด

 

ประกาศเรื่อง ครูคำสอน และการตอบแทน

 

คู่มือแนะแนวการคำสอนคำสอนในประเทศไทย

 

สู่ปีศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักรคาทอลิกไทย

 

บทภาวนาของมวลชน วันครูคำสอนไทย 16 ธันวาคม

 

บทภาวนาเพื่อมวลชน วันชุมนุมครูคำสอน ที่โรม 29 กันยายน 2013

 

พระนางมารีย์แบบอย่างครูคริสตศาสนธรรม

 

ลักษณะที่เด่นชัดแห่งความเชื่อของคริสตชนที่เป็นผู้ใหญ่

 

เอกสารด้านการสอนคำสอนของพระศาสนจักร

 

แนวปฏิบัติครูคำสอนของระดับชาติ และของเชียงใหม่

 

การรับศีลมหาสนิทของเด็ก

 

สรุปคำสอนของสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่สอง

 

ข้อแนะนำด้านอภิบาลสำหรับปีแห่งความเชื่อ

 

คำสอนด้านสังคม “การปราบคอร์รัปชั่น”

 

หนังสือ  คู่มือครูคำสอน (GIUDE FOR CATECHISTS)

 

หลักสูตรคริสตศาสนธรรม (คำสอน)

 

คู่มือศีลอภัยบาป

 

ศักราชใหม่ของการสอนคำสอน โดยคพ.สมบูรณ์ แสงประสิทธิ์

 

กระบวนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน (Rite of Christian Initiation of Adults)                                          

 

โบชัวร์ การนมัสการศีลมหาสนิท แนะนำ และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสามารถการสวดภาวนาต่อหน้าศีลมหาสนิทได้อย่างเรียบง่าย

 

โปสเตอร์ เพื่อสร้างความเข้าใจ ความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้น เพื่อจะได้ก้าวพ้นความขัดแย้งในสังคมไทยปัจจุบัน

 

                                         อ่านทั้งหมด

 

 

 

 

การเจริญเติบโตด้านความยุติธรรมและสันติสุข

 

การอบรมครั้งที่ 1
ความยุติธรรม – สิทธิสำหรับทุกคน

 

การอบรมครั้งที่ 2
สิทธิในการใช้สิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตอย่างเพียงพอ

 

การอบรมครั้งที่ 3
ผู้หิวโหยและการแบ่งปันอาหาร

 

การอบรมครั้งที่ 4
การสร้างความเสมอภาคในภาพลักษณ์ของพระเจ้า

 

การอบรมครั้งที่ 5
สิทธิในการกำหนดอนาคตของเรา

 

การอบรมครั้งที่ 6
การสนอบตอบต่อความอยุติธรรม

 

การอบรมครั้งที่ 7
จากการถูกกดขี่สู่การปลดปล่อย

 

การอบรมครั้งที่ 8
การอยู่ด้วยกันอย่างประสานกลมกลืน

 

การอบรมครั้งที่ 9
การผสานกลมกลืนกับผู้อื่น

 

การอบรมครั้งที่ 10
การผสานกลมกลืนกับสิ่งสร้าง

 

การอบรมครั้งที่ 11
ความเคารพตนเอง

 

การอบรมครั้งที่ 12
การสร้างสันติสุขกับพระเจ้า

นักบุญมารีอากอแร็ตตี
(10 นาที)

พระศาสนจักรคาทอลิก
ในมองโกเลีย (9.46 นาที)

อัศจรรย์แห่งศีลมหาสนิท

อัศจรรย์แห่งศีลมหาสนิท
ที่วัดน้อย หมู่บ้านโบลเซนา

อัศจรรย์แห่งศีลมหาสนิท
ที่เมืองซีเอนา

อัศจรรย์แห่งศีลมหาสนิท
ที่เมืองแลนเซียโน

เชียร์ลีดเดอร์ เธอหัวใจผู้ไม่ยอมแพ้ Limbless Cheerleader Girl

นักบุญบากีต้า

เด็กๆ แห่งความหวัง การนมัสการศีลมหาสนิทสำหรับเด็กๆ

สอนเด็กทั่วโลกให้รู้จัก
การนมัสการศีลมหาสนิท

 

 ฮวนดิเอโก ผู้ส่งสารแห่งกวาดาลูปเรื่องราวของการประจักษ์ของแม่พระที่กวาดาลูป ประเทศเม็กซิโก แก่ฮวนดิเอโก ชาวอินเดียแดง
(ระลึกถึงวันที่ 9, 12 ธันวาคม)

นักบุญฟรังซีสแห่งอัสซีซี
15.16 นาที

นักบุญกลาราแห่งอัสซีซี
16.19 นาที

บุญยาตราแห่งสัจจะจารึก
สู่สันติภาพ 16 นาที

 

ประวัติคาทอลิกไทย ตอน 1
(5.30 นาที)

ประวัติคาทอลิกไทย ตอน 2
(3.56 นาที)

ประวัติคาทอลิกไทย ตอน 3
(8.05 นาที)

350 ปี การสถาปนามิสซังสยาม
(ค.ศ. 1669-2019)
(10 นาที)

ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม
ปีศักดิ์สิทธิ์ของครูคำสอน
(16.40 นาที)

ใน ปี ค.ศ. 2015 พระศาสนจักรคาทอลิกไทยจะฉลองครบ 50 ปี ที่ได้รับการยกระดับพระฐานานุกรมสถาปนาเป็น "สังฆมณฑล" อย่างเป็นทางการ

ชุมนุมคำสอนระดับชาติ ครั้งที่ 5
และเฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ไทย 2015 (17.30 น.)

สารคดี วีดีทัศน์ พระพรพิเศษ 7
ประการ สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 ผู้ยิ่งใหญ่
(
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

ประวัติพระัสันตะปาปา ยอห์น 23

พระสันตะปาปาผู้แสนดี พระสันตะปาปายอห์น ที่ 23)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ดูทั้งหมด

 

หนังสือสำหรับการสอนคริสตศาสนธรรม ในโรงเรียน click
 

 

ชุดชีวิตคริสตัง และ แผนการจัดการเรียนรู้ชุดชีวิตคริสตังป.1-ม.3 โดย.. แผนกคริสตศาสนธรรม สภาสังฆราช
(
รายละเอียด)

หนังสือสาระการเรียนรู้คริสต์ศาสนา ป.1-ม.6 พร้อมกับคู่มือการจัดการเรียนรู้คริสต์ศาสนา โดยศูนย์คริสต ศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี

 

 

หนังสือคริสตศาสนธรรมขั้นพื้นฐาน  ป.1-4
หนังสือคำสอนโดย..คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

รวมแผนการสอนคำสอนจันท์ ป.1-ป.6
โดย... ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลจันทบุรี

 

 

บทเรียนพระคัมภีร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อ “ส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาพระคัมภีร์ ในระบบโรงเรียน หรือเขตวัด อย่างเป็นระบบมากขึ้น” (รายละเอียด)

สื่อประกอบการสอนคำสอน-เกมแ ผ่นป้าย -กิจกรรม 365 วันกับพระเจ้า ฯลฯ

 

 

หนังสือพระองค์ทรงให้อภัย
ในหนังสือเล่มนี้ เราจะพบสิ่งที่จำเป็นในการทำให้เราเข้าใจมากขึ้นถึงศีลศักดิ์สิทธ์แห่งการให้อภัย และเพื่อทำให้เรามีความลึกซึ้งมากขึ้น ในขณะเดียวกันทำให้มีความรรื่นเริงและ สร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมในกลุ่มเพื่อนและกับครูคำสอน และจะได้รับประสบการณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในแต่ละบทเรียน หนังสือเล่มนี้มี 30 บทและมีเสนอพิธี 3 อย่างเพื่อช่วยให้เด็กๆ ผู้ปกครองและสัตบุรุษในเขตวัด ตระหนักถึงความสำคัญของศีลอภัยบาป และพระเมตตายิ่งขึ้น เพื่อเราจะได้เป็นธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม  ต่อผู้อื่นต่อไป(ราคาเล่มละ 60 บาท) ใบสั่งซื้อหนังสือ

คำสอนคาทอลิกสำหรับเยาวชน YOUCAT รวมเล่ม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม และคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ได้จัดแปลหนังสือคำสอนคาทอลิกสำหรับเยาวชน (Youth Catechism - YOUCAT)
เราจึงจัดพิมพ์รวมเล่มขนาด A5 ปกแ ข็ง เย็บกี่ ริบบิ้นสำหรับคั่นห น้าหนังสือ หนา 347 หน้า ราคาเล่มละ 250 บาทเท่านั้น
ถ้าซื้อ 10 เล่มขึ้นไปลด 10%  50 เล่ม   ลด 15% 100 เล่ม ลด 20% ท่านสามารถมอบเป็นขอ งขวัญแก่ครูคำสอนเยาวชน และบุคคลที่สนใจสนใจติดต่อ โ ทร 0-2681-3900 ต่อ 1303

ศีลศักดิ์สิทธิ์

สายประคำของฉัน

เกมเศรษฐีข้อความเชื่อ

นพวารเตรียมรับเสด็จ

  ดูทั้งหมด

10 นาทีกับการอุุทิศตนของเยาวชน
 

 

บทภาวนาในโอกาสต่างๆ

 

ความบรรเทาใจในการรู้จักพระเยซูเจ้า

 

 

กิจกรรมสร้างสรรค์การประยุกต์ใช้ในการแบ่งปันที่มีความหมาย ซึ่งจะนำเยาวชนไปสู่การก้าวไปกับพระเจ้าได้อย่างลึกซึ้ง

 

 

 

 

เรื่องจริงแสนสนุกในพระคัมภีร์

 

พระปรีชาญาณสำหรับครู

 

สิ่งที่ท่านเป็นในพระคริสตเจ้า

 

 


เรื่องราวต่างๆ ในหนังสือพระคัมภีร์ ซึ่งแน่นด้วยความสนุกที่เป็นความจริง และให้ความรู้ที่ทำให้ประหลาดใจ

 

 

 

 

ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ (ศูนย์ซีซี)

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลเชียงใหม่

CATECHIST MAGZINE

ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลอุดรธานี

South-East Asia Bible link

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี

สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา

วาติกัน VATICAN

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลจันทบุรี

ศูนย์คริสตศาสนธรรมในประเทศไทย

 

ศูนย์คริสตศาสนธรรมท่าแร่-หนองแสง