บุญราศีโป๊ปปอล ที่ 6

 

คำสอน 5 นาที : โป๊ปมอนตีนี่ และพระอัครสังฆราชโรเมโร จะเป็นนักบุญ

 

วันพิเศษในชีวิตพระสังฆราชองค์หนึ่ง

 

 

สมเด็จพระสันตะปาปาปอล ที่ 6 ชื่อเดิมคือ ยอห์น บัปติส มอนตีนี่ เกิดวันที่ 26 กันยายน ค.ศ. 1897 ที่คอนเชซีโอ ใกล้เบรชชา ตอนเหนือของประเทศอิตาลี 
•ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ 29 พฤษภาคม ค.ศ. 1920
•พระสังฆราชส่งไปเรียนด้านการทูตที่กรุงโรม
 

 

ในระหว่างการประชุมพระคาร์ดินัล วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม ค.ศ. 2018  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ประกาศว่า จะมีการสถาปนาบุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปาปอล ที่ 6 (พระนามเดิมคือ ยอห์น บัปติสตา มอนตีนี่)  พระอัครสังฆราชออสการ์  โรเมโร  และผู้ตั้งคณะนักบวชชายหญิง รวม 6 องค์ เป็นนักบุญในวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม ค.ศ. 2018...

 

ในหนังสือ พิธีการของพระสังฆราช (Ceremonial of Bishops) ฉบับภาษาอังกฤษ The Liturgical Press, Minnesota 1989 ภาคที่ 7 เรื่อง วันพิเศษในชีวิตพระสังฆราชองค์หนึ่ง มีกล่าวถึงดังต่อไปนี้...
 

 

 

 

 

 

ประกาศ สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ
เรื่องฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม

 

จงชื่นชมยินดีเถิด

 

ดีวีดี ภาพยนต์นักบุญออกัสติน
พระสังฆราชและนักปราชญ์

 

 

ประกาศ สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ที่ สสท. 062/2018
เรื่อง ฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม ปี ค.ศ.1669 - ค.ศ.2019
 

 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ทรงออกสมณลิขิตเตือนใจชื่อ จงชื่นชมยินดีเถิด (มธ 5:12) Gaudete et Exultate เรื่อง การเรียกสู่ความศักดิ์สิทธิ์ในโลกปัจจุบัน เผยแพร่ เมื่อวันที่ 9 เมษายน ค.ศ. 2018 หกภาษา คือ...

 

ภาพยนตร์เรื่องนี้นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับนักปราชญ์ของพระศาสนจักรสองท่าน คือนักบุญออกัสตินและนักบุญอัมโบรส และการวอนขอด้วยความเชื่ออันทรงพลังของนักบุญมอนีกา มารดาผู้อุทิศตนเพื่อบุตรชาย ความยาว 192 นาที มี 2 ตอน ราคา 220 บาท

 

 

 

 

 

DVD คุณพ่อปีโอ
นักบุญที่น่าพิศวงองค์หนึ่งของโลก

 

ดีวีดี ภาพยนตร์ มารีย์ กอแรตตี

 

การแบ่งมิสซังไทย ตอนที่ 1

 

 

เป็นภาพยนตร์ที่นำเสนอชีวิตอันน่าทึ่งของคุณพ่อปีโอที่มีรอยแผลศักดิ์สิทธิ์แสดงให้เห็นถึงความเชื่ออย่างมั่นคงและการอุทิศตนของคุณพ่อปีโอท่านมีความห่วงใยชีวิตฝ่ายจิตของผู้อื่นอย่างยิ่งมีความเห็นอกเห็นใจต่อคนเจ็บป่วยและผู้มีความทุกข นอกจากนี้ยังมีอัศจรรย์มากมายที่ท่านทำ  ความยาว 159 นาที ราคา 220 บาท
ติดต่อได้ที่ แผนกคริสตศาสนธรรม โทร 02-6813900 ต่อ 1303

 

ภาพยนตร์ประวัตินักบุญมารีย์ กอแรตตี พรหมจารีย์ และมรณสักขี ชีวิตของนักบุญมารีย์ กอแรตตี เป็นการเตือนบรรดาหญิงสาวทั้งหลายในวันนี้ให้รู้จักรักษาปกป้องศักดิ์ศรีและความบริสุทธิ์ของตน  (ความยาว 95 นาที) 200 บาท
ติดต่อได้ที่ แผนกคริสตศาสนธรรม โทร 02-6813900 ต่อ 1303

 

การแบ่งมิสซังไทย
ตอนที่ 1 มิชชันนารีมาสยาม
(เวลา 7.44 นาที)

 

 

 

 

 

การแบ่งมิสซังไทย ตอนที่ 2

 

การแบ่งมิสซังไทย ตอนที่ 3

 

การแบ่งมิสซังไทย ตอนที่ 4

 

 

การแบ่งมิสซังไทย
ตอนที่ 2 การแบ่งมิสซังเท่ากับขยายงานธรรมทูต
(13.14 นาที)

 

การแบ่งมิสซังไทย
ตอนที่ 3 ข่าวอันน่าชื่นชมยินดี
(9.21 นาที)

 

การแบ่งมิสซังไทย
ตอนที่ 4 สภาพโดยย่อของแต่ละสังฆมณฑล
(11.04 นาที)

 

 

 

 

 

การอบรมคริสตศาสนธรรมภาคฤดูร้อน
ศูนย์ซีซี

 

ประชุมคณะกรรมการฯ แผนกคริสตศาสนธรรม ครั้งที่ 1/2018

 

ศึกษาดูงาน RCIA ณ อัครสังฆมณฑลสังคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

 

 

ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ  ได้จัดให้มีการอบรมคริสตศาสนธรรมภาคฤดูร้อนเป็นประจำทุกปี และในปีนี้  ได้จัดให้มีการอบรม  ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19  มีนาคม  ถึงวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 ซึ่งมีครูคำสอนและผู้เข้ารับการอบรมจากประเทศไทย  จากราชอาณาจักรกัมพูชา และจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมทั้งสิ้น 120 คน ดังนี้ ...

 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม โดยมีพระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน ฯ คุณพ่อเปรมปรี วาปีโส เป็นผู้อำนวยการฯ ร่วมกับ คณะกรรมการฯ ร่วมประชุมสามัญฯ ครั้งที่ 1/2018 เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม  2018  ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน จ.นครปฐม โดยมีผู้เข้าร่วม 23 ท่าน ...

 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ โดยมีพระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน และคุณพ่อเปรมปรี วาปีโส เป็นผู้อำนวยการฯ จัดให้คณะกรรมการฯ พระสงฆ์ นักบวช ครูคำสอน และคริสตชนฆราวาส

 

 

 

 

 

 อ่านทั้งหมด

 

 

          

อาทิตย์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา (17 มิ.ย.)                    

 

 อ่านทั้งหมด

 

 

 

 

 

โป๊ปมอนตีนี่ และพระอัครสังฆราชโรเมโร จะเป็นนักบุญ

 

การตั้งสังฆมณฑลใหม่

 

ตุลาคมเดือนแห่งการธรรมทูตพิเศษ

 

 

ในระหว่างการประชุมพระคาร์ดินัล วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม ค.ศ. 2018  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ประกาศว่า จะมีการสถาปนาบุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปาปอล ที่ 6 (พระนามเดิมคือ ยอห์น บัปติสตา มอนตีนี่) พระอัครสังฆราชออสการ์  โรเมโร  และผู้ตั้งคณะนักบวชชายหญิง รวม 6 องค์ เป็นนักบุญในวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม ค.ศ. 2018...

 

อันดับแรก  ให้ตระหนักว่านี่ไม่ใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการตั้งสังฆมณฑลใหม่เท่านั้น  แต่ยังเกี่ยวกับการกำหนดเขตในแผนที่ต่างๆ อย่างแน่นอน ยกระดับเท่ากับสังฆมณฑล ซึ่งประมวลกฎหมายพระศาสนจักรมาตรา 368 ระบุไว้ชัดเจน...

 

จากจดหมาย วันที่ 3 ธันวาคม ค.ศ. 2017 ข้าพเจ้าเขียนอีกครั้ง เรื่อง ความริเริ่มงานธรรมทูตที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงได้ประกาศ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 2017  ให้เดือนตุลาคม ค.ศ. 2019 เป็นเดือนธรรมทูตพิเศษ  ฉลอง 100 ปี...

 

 

 

 

 

  อ่านทั้งหมด

บุญราศีโป๊ปปอล ที่ 6

 

จงชื่นชมยินดีเถิด

 

ประวัติของนักบุญโยเซฟิน บาคีตา
จากทาส...สู่การเป็นนักบุญ

 

 

สมเด็จพระสันตะปาปาปอล ที่ 6 ชื่อเดิมคือ ยอห์น บัปติส มอนตีนี่ เกิดวันที่ 26 กันยายน ค.ศ. 1897 ที่คอนเชซีโอ ใกล้เบรชชา ตอนเหนือของประเทศอิตาลี 
•ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ 29 พฤษภาคม ค.ศ. 1920
•พระสังฆราชส่งไปเรียนด้านการทูตที่กรุงโรม
 

 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ทรงออกสมณลิขิตเตือนใจชื่อ จงชื่นชมยินดีเถิด (มธ 5:12) Gaudete et Exultate เรื่อง การเรียกสู่ความศักดิ์สิทธิ์ในโลกปัจจุบัน เผยแพร่ เมื่อวันที่ 9 เมษายน ค.ศ. 2018 หกภาษา คือ...
 

 

นักบุญโยเซฟิน บาคีตา เกิดที่ประเทศซูดาน ค.ศ. 1869 อายุ 7 ขวบ โดนลักพาตัวไปขาย 5 ครั้ง จนเธอจำชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้ไม่ได้ คนลักพาตัวเป็นผู้ตั้งชื่อให้ใหม่ว่า บาคีตา (ภาษาอาหรับ) ซึ่งแปลว่า โชคดี กงสุลชาวอิตาเลี่ยนชื่อ กัลลิสโต เล็กญานี ซื้อบาคีตาที่คาร์ทุม นครหลวงของซูดาน...
 

 

 

 

 

  อ่านทั้งหมด

 

 

 

 

 

- ศีลศักดิ์สิทธิ์

- ศีลล้างบาป

- ศีลกำลัง

- ศีลอภัยบาป

- ศีลมหาสนิท

- ศีลเจิมคนผู้ป่วย

- ศีลบวช

- ศีลสมรส

- พระเยซูเจ้าคือใคร

- พระศาสนจักรสมัยแรกเริ่ม

- ประชากรของพระเจ้า

- ประวัติพระศาสนจักร

- การดำรงชีวิตทางศีลธรรมของคริสตชน

- ความยุติธรรมในสังคม

- ศักดิ์ศรีของชีวิต

- พระพรอันยิ่งใหญ่

 

 

 

 

 

 

 

CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH SECOND EDITION

 

สิทธิและหน้าที่ในการจัดพิมพ์หนังสือพิธีกรรม ของพระศาสจักรคาทอลิกในประเทศไทย

 

สมัชชาจากกรุงโรม ประกาศเรียกร้องให้ช่วยกันพิทักษ์เด็ก/ผู้เยาว์จากภัยแห่งโลกดิจิตอล

 

เคล็ดลับ 6 ประการของครูคำสอนที่ประสบผลสำเร็จ

 

เอกสารข้อคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกกับยาเสพติด / ยาเสพติด / วันต่อต้านยาเสพติดโลก

 

ประกาศเรื่อง ครูคำสอน และการตอบแทน

 

คู่มือแนะแนวการคำสอนคำสอนในประเทศไทย

 

สู่ปีศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักรคาทอลิกไทย

 

บทภาวนาของมวลชน วันครูคำสอนไทย 16 ธันวาคม

 

พระนางมารีย์แบบอย่างครูคริสตศาสนธรรม

 

ลักษณะที่เด่นชัดแห่งความเชื่อของคริสตชนที่เป็นผู้ใหญ่

 

เอกสารด้านการสอนคำสอนของพระศาสนจักร

 

แนวปฏิบัติครูคำสอนของระดับชาติ และของเชียงใหม่

 

การรับศีลมหาสนิทของเด็ก

 

สรุปคำสอนของสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่สอง

 

ข้อแนะนำด้านอภิบาลสำหรับปีแห่งความเชื่อ

 

คำสอนด้านสังคม “การปราบคอร์รัปชั่น”

 

หนังสือ  คู่มือครูคำสอน (GIUDE FOR CATECHISTS)

 

หลักสูตรคริสตศาสนธรรม (คำสอน)

 

คู่มือศีลอภัยบาป

 

ศักราชใหม่ของการสอนคำสอน โดยคพ.สมบูรณ์ แสงประสิทธิ์

 

กระบวนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน (Rite of Christian Initiation of Adults)                                          

 

โบชัวร์ การนมัสการศีลมหาสนิท แนะนำ และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสามารถการสวดภาวนาต่อหน้าศีลมหาสนิทได้อย่างเรียบง่าย

 

โปสเตอร์ เพื่อสร้างความเข้าใจ ความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้น เพื่อจะได้ก้าวพ้นความขัดแย้งในสังคมไทยปัจจุบัน

 

                                         อ่านทั้งหมด

การแบ่งมิสซังไทย
ตอนที่ 1 มิชชันนารีมาสยาม
(เวลา 7.44 นาที)

การแบ่งมิสซังไทย
ตอนที่ 2 การแบ่งมิสซังเท่ากับขยาย
งานธรรมทูต (13.14 นาที)

การแบ่งมิสซังไทย
ตอนที่ 3 ข่าวอันน่าชื่นชมยินดี
(9.21 นาที)

การแบ่งมิสซังไทย
ตอนที่ 4 สภาพโดยย่อของแต่ละ
สังฆมณฑล (11.04 นาที)

350 ปี การสถาปนามิสซังสยาม
(ค.ศ. 1669-2019)
(10 นาที)

ประวัติคาทอลิกไทย ตอน 1
(5.30 นาที)

ประวัติคาทอลิกไทย ตอน 2
(3.56 นาที)

ประวัติคาทอลิกไทย ตอน 3
(8.05 นาที)

ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม
ปีศักดิ์สิทธิ์ของครูคำสอน
(16.40 นาที)

พระสันตะปาปาผู้แสนดี พระสันตะปาปายอห์น ที่ 23)

 

ใน ปี ค.ศ. 2015 พระศาสนจักรคาทอลิกไทยจะฉลองครบ 50 ปี ที่ได้รับการยกระดับพระฐานานุกรมสถาปนาเป็น "สังฆมณฑล" อย่างเป็นทางการ

ชุมนุมคำสอนระดับชาติ ครั้งที่ 5
และเฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ไทย 2015 (17.30 น.)

สารคดี วีดีทัศน์ พระพรพิเศษ 7
ประการ สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 ผู้ยิ่งใหญ่
(
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

ประวัติพระัสันตะปาปา ยอห์น 23


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ดูทั้งหมด

 

หนังสือสำหรับการสอนคริสตศาสนธรรม ในโรงเรียน click
 

 

ชุดชีวิตคริสตัง และ แผนการจัดการเรียนรู้ชุดชีวิตคริสตังป.1-ม.3 โดย.. แผนกคริสตศาสนธรรม สภาสังฆราช
(
รายละเอียด) (ใบสั่งซื้อ)

หนังสือสาระการเรียนรู้คริสต์ศาสนา ป.1-ม.6 พร้อมกับคู่มือการจัดการเรียนรู้คริสต์ศาสนา โดยศูนย์คริสต ศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี

 

 

หนังสือคริสตศาสนธรรมขั้นพื้นฐาน  ป.1-4
หนังสือคำสอนโดย..คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

รวมแผนการสอนคำสอนจันท์ ป.1-ป.6
โดย... ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลจันทบุรี

 

 

บทเรียนพระคัมภีร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อ “ส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาพระคัมภีร์ ในระบบโรงเรียน หรือเขตวัด อย่างเป็นระบบมากขึ้น” (รายละเอียด)

สื่อประกอบการสอนคำสอน-เกมแ ผ่นป้าย -กิจกรรม 365 วันกับพระเจ้า ฯลฯ

 

 

หนังสือพระองค์ทรงให้อภั ย
ในหนังสือเล่มนี้ เราจะพบสิ่งที่จำเป็นในการทำให้เราเข้าใจมากขึ้นถึงศีลศักดิ์สิทธ์แห่งการให้อภัย และเพื่อทำให้เรามีความลึกซึ้งมากขึ้น ในขณะเดียวกันทำให้มีความรรื่นเริงและ สร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมในกลุ่มเพื่อนและกับครูคำสอน และจะได้รับประสบการณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในแต่ละบทเรียน หนังสือเล่มนี้มี 30 บทและมีเสนอพิธี 3 อย่างเพื่อช่วยให้เด็กๆ ผู้ปกครองและสัตบุรุษในเขตวัด ตระหนักถึงความสำคัญของศีลอภัยบาป และพระเมตตายิ่งขึ้น เพื่อเราจะได้เป็นธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม  ต่อผู้อื่นต่อไป(ราคาเล่มละ 60 บาท) ใบสั่งซื้อหนังสือ

คำสอนคาทอลิกสำหรับเยาวชน YOUCAT รวมเล่ม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม และคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ได้จัดแปลหนังสือคำสอนคาทอลิกสำหรับเยาวชน (Youth Catechism - YOUCAT)
เราจึงจัดพิมพ์รวมเล่มขนาด A5 ปกแข็ง เย็บกี่ ริบบิ้นสำหรับคั่นห น้าหนังสือ หนา 347 หน้า ราคาเล่มละ 250 บาทเท่านั้น
ถ้าซื้อ 10 เล่มขึ้นไปลด 10%  50 เล่ม   ลด 15% 100 เล่ม ลด 20% ท่านสามารถมอบเป็นขอ งขวัญแก่ครูคำสอนเยาวชน และบุคคลที่สนใจสนใจติดต่อ โ ทร 0-2681-3900 ต่อ 1303

 

 

หน่วยงานคำสอนสังฆมณฑลจันทบุรีทำบทเรียนและมีแบบฝึกหัด ที่จะมานำเสนอให้ทุกท่านได้ศึกษาและเรียนรู้เนื้อหาที่ ได้คัดสรรมาจากหนังสือประมวลคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก มี 4 ภาค อธิบายถึงกฎเกณฑ์ การสว ดภาวนาต่างๆ ของพระศาสนจักร เช่น “บทประกาศยืนยันความเชื่อ”, “บทข้าแต่พระบิดา” เป็นต้น และการมีชีวิตคริสตชนที่สมบูรณ์ ให้ผู้ที่ศึกษาสามารถเรียนรู้และเข้าใจถึงบทบาทของคริสตชนมากขึ้น เมื่อเรีย นรู้และเข้าใจแล้วอย่าลืมที่จะนำไปปฏิบัติในชีวิตคริสตชนของเราด้วย เพื่อที่เราจะได้มีชีวิตคริสตชนที่ดีและมีสันติสุขในความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้า

 

ศีลศักดิ์สิทธิ์

สายประคำของฉัน

เกมเศรษฐีข้อความเชื่อ

นพวารเตรียมรับเสด็จ

  ดูทั้งหมด

10 นาทีกับการอุุทิศตนของเยาวชน
 

 

บทภาวนาในโอกาสต่างๆ

 

ความบรรเทาใจในการรู้จักพระเยซูเจ้า

 

 

กิจกรรมสร้างสรรค์การประยุกต์ใช้ในการแบ่งปันที่มีความหมาย ซึ่งจะนำเยาวชนไปสู่การก้าวไปกับพระเจ้าได้อย่างลึกซึ้ง

 

 

 

 

เรื่องจริงแสนสนุกในพระคัมภีร์

 

พระปรีชาญาณสำหรับครู

 

สิ่งที่ท่านเป็นในพระคริสตเจ้า

 

 


เรื่องราวต่างๆ ในหนังสือพระคัมภีร์ ซึ่งแน่นด้วยความสนุกที่เป็นความจริง และให้ความรู้ที่ทำให้ประหลาดใจ

 

 

 

 

ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ (ศูนย์ซีซี)

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลเชียงใหม่

CATECHIST MAGZINE

ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลอุดรธานี

South-East Asia Bible link

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี

สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา

วาติกัน VATICAN

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลจันทบุรี

ศูนย์คริสตศาสนธรรมในประเทศไทย

 

ศูนย์คริสตศาสนธรรมท่าแร่-หนองแสง