Synod คืออะไร?

 

ชาวเวเนซูเอลาหนีวิกฤติที่บ้าน
แต่เผชิญความตึงเครียดในบราซิล

 

ปีศาจมุ่งทำลายครอบครัว

 

 

วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2018  ได้มีพิธีมิซาเปิดสมัชชาพระสังฆราช  เรื่อง  เยาวชนและกระแสเรียก ณ ลาน  หน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร  กรุงโรม ประเทศอิตาลี และมีพิธีปิดสมัชชา วันอาทิตย์ ที่ 28 ตุลาคม
Synod  คือ....

 

ประเทศเวเนซูเอลาประสบวิกฤตเศรษฐกิจ เพราะนโยบายประชานิยม ของอดีตประธานาธิบดีฮูโก ชาเวซ (ค.ศ.1998 -2012) สร้างบ้านให้ประชาชน  ลดราคาสินค้าต่ำกว่าทุน  ลดค่าไฟฟ้า ลดราคาน้ำมัน     และสนับสนุนให้ประชาชนเลิกทำเกษตรกรรม   ชาวเวเนซูเอลาอพยพจำนวนมากขึ้นออกจากประเทศ...

 

คุณพ่อเชซาร์ ตรูกี (C?sar Truqui) พระสงฆ์องค์หนึ่งได้ร่วมการอบรม เรื่อง การขับไล่ปีศาจ (Exorcism) ค.ศ. 2015 ที่กรุงโรม ได้เตือนใจว่า ทุกสิ่งที่กำลังทำร้ายครอบครัว การหย่าร้าง ทำให้ปีศาจพอใจ

 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์
แสงธรรมไบเบิ้ลคอนเทส ครั้งที่ 8

 

ประชาสัมพันธ์

 

YOUCAT for Kids หนังสือคำสอนสำหรับเด็กและผู้ปกครอง

 

 

ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันวิชาการ Saengtham Bible Contest ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ วิทยาลัยแสงธรรม ขอเชิญูคุณครู นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมงานฯ (สามารถดาวน์โหลดเอกสารตามไฟล์นี้)

 

ศูนย์ซีซี เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคฤดูร้อน ประจำปี 2019/2562

 

หลังจากหลายปี (คือ มีคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก CCC – ค.ศ. 1997 เรามี ประมวลคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ค.ศ. 2005 คำสอนเยาวชน  (YOUCAT) ค.ศ. 2010 คำสอนด้านสังคม ( DOCAT) เมษายน ค.ศ. 2016
ในที่สุด มีหนังสือคำสอนสำหรับเด็ก และผู้ปกครอง (หรือ ครู และผู้อบรม) ต้องรู้ เพื่อเป็นคริสตชนที่ศรัทธา...

 

 

 

 

 

DVD คุณพ่อปีโอ
นักบุญที่น่าพิศวงองค์หนึ่งของโลก

 

ดีวีดี ภาพยนตร์ มารีย์ กอแรตตี

 

ดีวีดี ภาพยนต์นักบุญออกัสติน
พระสังฆราชและนักปราชญ์

 

 

เป็นภาพยนตร์ที่นำเสนอชีวิตอันน่าทึ่งของคุณพ่อปีโอที่มีรอยแผลศักดิ์สิทธิ์แสดงให้เห็นถึงความเชื่ออย่างมั่นคงและการอุทิศตนของคุณพ่อปีโอท่านมีความห่วงใยชีวิตฝ่ายจิตของผู้อื่นอย่างยิ่งมีความเห็นอกเห็นใจต่อคนเจ็บป่วยและผู้มีความทุกข นอกจากนี้ยังมีอัศจรรย์มากมายที่ท่านทำ ความยาว 159 นาที ราคา 220 บาท
ติดต่อได้ที่ แผนกคริสตศาสนธรรม โทร 02-6813900 ต่อ 1303

 

ภาพยนตร์ประวัตินักบุญมารีย์ กอแรตตี พรหมจารีย์ และมรณสักขี ชีวิตของนักบุญมารีย์ กอแรตตี เป็นการเตือนบรรดาหญิงสาวทั้งหลายในวันนี้ให้รู้จักรักษาปกป้องศักดิ์ศรีและความบริสุทธิ์ของตน  (ความยาว 95 นาที) 200 บาท
ติดต่อได้ที่ แผนกคริสตศาสนธรรม โทร 02-6813900 ต่อ 1303

 

ภาพยนตร์เรื่องนี้นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับนักปราชญ์ของพระศาสนจักรสองท่าน คือนักบุญออกัสตินและนักบุญอัมโบรส และการวอนขอด้วยความเชื่ออันทรงพลังของนักบุญมอนีกา มารดาผู้อุทิศตนเพื่อบุตรชาย ความยาว 192 นาที มี 2 ตอน ราคา 220 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อบรมสัมมนาครูคำสอน
สังฆมณฑลนครราชสีมา

 

ประชุมกรรมการคำสอน

 

แบ่งปัน SCCs a Means to Adults Catechesis

 

 

คุณพ่อเปรมปรี วาปีโส ผู้อำนวยการคณะกรรมการฯแผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชและผู้อำนวยการแผนกคริสตศาสนธรรมฯ และคุณครูบัวไข วีระโห ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมา จัดอบรมสัมมนาครูคำสอนสังฆมณฑลนครราชสีมา หัวข้อ หลักสูตรคำสอนชุดชีวิตคริสตัง...
 

 

แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ โดยมีพระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานฯ คุณพ่อเปรมปรี วาปีโส เป็นผู้อำนวยการฯ  ร่วมกับ คณะกรรมการฯ ประชุมสามัญฯ ครั้งที่ 2/2018  วันที่ 24-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล “บ้านผู้หว่าน” สามพราน  มีผู้เข้าร่วม 24 คน....

 

พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ /ประธานคณะกรรมการฯแผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ และคุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ คณะกรรมการฯ แบ่งปัน ในหัวข้อ SCCs a Means to Adults Catechesis โดยเน้นขั้นตอนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน (Rites of Christian initiation of Adults; RCIA)...

 

 

 

 

 

 อ่านทั้งหมด

 

 

          

สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล (25 พ.ย)                    

 

 อ่านทั้งหมด

 

 

 

 

 

ชาวเวเนซูเอลาหนีวิกฤติที่บ้าน
แต่เผชิญความตึงเครียดในบราซิล

 

วันสากลเพื่อคนจน ครั้งที่ 2

 

มากรุงโรม... ร่วมสมัชชา “เยาวชน”

 

 

ประเทศเวเนซูเอลาประสบวิกฤตเศรษฐกิจ เพราะนโยบายประชานิยม ของอดีตประธานาธิบดีฮูโก ชาเวซ (ค.ศ.1998 -2012) สร้างบ้านให้ประชาชน  ลดราคาสินค้าต่ำกว่าทุน  ลดค่าไฟฟ้า ลดราคาน้ำมัน     และสนับสนุนให้ประชาชนเลิกทำเกษตรกรรม   ชาวเวเนซูเอลาอพยพจำนวนมากขึ้นออกจากประเทศ...

 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้มอบข้อคิดโอกาสวันสากลเพื่อคนจน ครั้งที่ 2 ตรงกับอาทิตย์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2018 ...

 

พ่อเดินทางมาถึงกรุงโรม เพื่อร่วมสมัชชาพระสังฆราช (ครั้งที่ 15) เรื่อง “เยาวชน ความเชื่อ  และการไตร่ตรองกระแสเรียก”  ระหว่างวันที่ 3-28 ตุลาคม ค.ศ. 2018
พบพระคาร์ดินัล ชาร์ลส์ โบ (เมียนมาร์) พระคาร์ดินัล มังคลาเนคุณ หริ่ง (ลาว)  และพระสังฆราชโยเซฟ  จากเมียนมาร์  เดินทางมาพร้อมกัน มาพบกันตอนลงเครื่องบิน...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  อ่านทั้งหมด

ปีศาจมุ่งทำลายครอบครัว

 

การไล่ผีตามธรรมเนียมคาทอลิก

 

จงชื่นชมยินดีเถิด

 

 

คุณพ่อเชซาร์ ตรูกี (C?sar Truqui) พระสงฆ์องค์หนึ่งได้ร่วมการอบรม เรื่อง การขับไล่ปีศาจ (Exorcism) ค.ศ. 2015 ที่กรุงโรม ได้เตือนใจว่า ทุกสิ่งที่กำลังทำร้ายครอบครัว การหย่าร้าง ทำให้ปีศาจพอใจ

 

การไล่ผีมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่? ธรรมเนียมการไล่ผีนั้นมีมาตั้งแต่ยุคแรกของพระศาสนจักรแล้ว มีหลักฐานบันทึกเรื่องการไล่ผีหรือจิตชั่วที่ชัดเจนในพระคัมภีร์ คือเมื่อพระเยซูเจ้าไล่ผีหรือจิตโสโครกจากคนที่ถูกผีสิง (มก.1.21-28 มธ.12.22-23) พระองค์ไล่ผีจากเด็กชายคนหนึ่ง (มธ. 17.14-27) หลังจากที่พระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์แล้ว ธรรมเนียมการไล่ผีก็ยังมีอยู่ในนพระศาสนจักรเรื่อยมา ...

 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ทรงออกสมณลิขิตเตือนใจชื่อ  จงชื่นชมยินดีเถิด (มธ 5:12) Gaudete et Exultate เรื่อง การเรียกสู่ความศักดิ์สิทธิ์ในโลกปัจจุบัน เผยแพร่ เมื่อวันที่ 9 เมษายน ค.ศ. 2018 หกภาษา คือ...

 

 

 

 

  อ่านทั้งหมด

 

 

 

 

 

- ศีลศักดิ์สิทธิ์

- ศีลล้างบาป

- ศีลกำลัง

- ศีลอภัยบาป

- ศีลมหาสนิท

- ศีลเจิมคนผู้ป่วย

- ศีลบวช

- ศีลสมรส

- พระเยซูเจ้าคือใคร

- พระศาสนจักรสมัยแรกเริ่ม

- ประชากรของพระเจ้า

- ประวัติพระศาสนจักร

- การดำรงชีวิตทางศีลธรรมของคริสตชน

- ความยุติธรรมในสังคม

- ศักดิ์ศรีของชีวิต

- พระพรอันยิ่งใหญ่

 

 

 

 

 

แนวทาง “การจัดการสอนคำสอนในโรงเรียนคาทอลิก”

 

พระศาสนจักรไม่ยอมรับ “โทษประหารชีวิต”

 

CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH SECOND EDITION

 

สิทธิและหน้าที่ในการจัดพิมพ์หนังสือพิธีกรรม ของพระศาสจักรคาทอลิกในประเทศไทย

 

สมัชชาจากกรุงโรม ประกาศเรียกร้องให้ช่วยกันพิทักษ์เด็ก/ผู้เยาว์จากภัยแห่งโลกดิจิตอล

 

เคล็ดลับ 6 ประการของครูคำสอนที่ประสบผลสำเร็จ

 

เอกสารข้อคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกกับยาเสพติด / ยาเสพติด / วันต่อต้านยาเสพติดโลก

 

ประกาศเรื่อง ครูคำสอน และการตอบแทน

 

คู่มือแนะแนวการคำสอนคำสอนในประเทศไทย

 

สู่ปีศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักรคาทอลิกไทย

 

บทภาวนาของมวลชน วันครูคำสอนไทย 16 ธันวาคม

 

พระนางมารีย์แบบอย่างครูคริสตศาสนธรรม

 

ลักษณะที่เด่นชัดแห่งความเชื่อของคริสตชนที่เป็นผู้ใหญ่

 

เอกสารด้านการสอนคำสอนของพระศาสนจักร

 

แนวปฏิบัติครูคำสอนของระดับชาติ และของเชียงใหม่

 

การรับศีลมหาสนิทของเด็ก

 

สรุปคำสอนของสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่สอง

 

ข้อแนะนำด้านอภิบาลสำหรับปีแห่งความเชื่อ

 

คำสอนด้านสังคม “การปราบคอร์รัปชั่น”

 

หนังสือ  คู่มือครูคำสอน (GIUDE FOR CATECHISTS)

 

หลักสูตรคริสตศาสนธรรม (คำสอน)

 

คู่มือศีลอภัยบาป

 

ศักราชใหม่ของการสอนคำสอน โดยคพ.สมบูรณ์ แสงประสิทธิ์

 

กระบวนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน (Rite of Christian Initiation of Adults)                                          

 

โบชัวร์ การนมัสการศีลมหาสนิท แนะนำ และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสามารถการสวดภาวนาต่อหน้าศีลมหาสนิทได้อย่างเรียบง่าย

 

โปสเตอร์ เพื่อสร้างความเข้าใจ ความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้น เพื่อจะได้ก้าวพ้นความขัดแย้งในสังคมไทยปัจจุบัน

 

                                         อ่านทั้งหมด

สารคดีนักบุญ
สมเด็จพระสันตะปาปา ปอล ที่ 6
(9.22 นาที)

สารคดีนักบุญพระอัครสังฆราช
ออสการ์ โรเมโร
(11.30 นาที)
 

พระสันตะปาปาผู้แสนดี พระสันตะปาปายอห์น ที่ 23)

ประวัติพระัสันตะปาปา ยอห์น 23

350 ปี การสถาปนามิสซังสยาม
(ค.ศ. 1669-2019)
(10 นาที)

การแบ่งมิสซังไทย
ตอนที่ 1 มิชชันนารีมาสยาม
(เวลา 7.44 นาที)

การแบ่งมิสซังไทย
ตอนที่ 2 การแบ่งมิสซังเท่ากับขยาย
งานธรรมทูต (13.14 นาที)

การแบ่งมิสซังไทย
ตอนที่ 3 ข่าวอันน่าชื่นชมยินดี
(9.21 นาที)

การแบ่งมิสซังไทย
ตอนที่ 4 สภาพโดยย่อของแต่ละ
สังฆมณฑล (11.04 นาที)

สารคดี วีดีทัศน์ พระพรพิเศษ 7
ประการ สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 ผู้ยิ่งใหญ่
(
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ)

ประวัติคาทอลิกไทย ตอน 1
(5.30 นาที)

ประวัติคาทอลิกไทย ตอน 2
(3.56 นาที)

ประวัติคาทอลิกไทย ตอน 3
(8.05 นาที)

The Catholic Church in Thailand 2018 :Life Witness at the New Horizon of Hope (ภาษาไทย)  (11 น.)

The Catholic Church in Thailand 2018 :Life Witness at the New Horizon of Hope (ภาษาอังกฤษ) (11 น.)

สมณลิขิต จงชื่นชมยินดีเถิด
(2.36 น.)

สังฆมณฑลเชียงราย
(11.53 น.)

วัดคาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกา
The largest Catholic parish in America  (3.33 น.)

กุญแจสู่สมัชชาพระสังฆราช
เรื่อง เยาวชนและกระแสเรียก
(3.58 น.)

โอวาทของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส วันปิดการประชุมสามัญครั้งที่ 15
ของสมัชชาพระสังฆราช
27 ต.ค. 2018 (6.32 น.)

 

 


 

 

  ดูทั้งหมด

หนังสือสำหรับการสอนคริสตศาสนธรรม ในโรงเรียน click
 

 

ชุดชีวิตคริสตัง และ แผนการจัดการเรียนรู้ชุดชีวิตคริสตังป.1-ม.3 โดย.. แผนกคริสตศาสนธรรม สภาสังฆราช
(
รายละเอียด) (ใบสั่งซื้อ)

หนังสือสาระการเรียนรู้คริสต์ศาสนา ป.1-ม.6 พร้อมกับคู่มือการจัดการเรียนรู้คริสต์ศาสนา โดยศูนย์คริสต ศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี

 

 

หนังสือคริสตศาสนธรรมขั้นพื้นฐาน  ป.1-4
หนังสือคำสอนโดย..คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

รวมแผนการสอนคำสอนจันท์ ป.1-ป.6
โดย... ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลจันทบุรี

 

 

บทเรียนพระคัมภีร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อ “ส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาพระคัมภีร์ ในระบบโรงเรียน หรือเขตวัด อย่างเป็นระบบมากขึ้น” (รายละเอียด)

สื่อประกอบการสอนคำสอน-เกมแ ผ่นป้าย -กิจกรรม 365 วันกับพระเจ้า ฯลฯ

 

 

หนังสือพระองค์ทรงให้อภัย
ในหนังสือเล่มนี้ เราจะพบสิ่งที่จำเป็นในการทำให้เราเข้าใจมากขึ้นถึงศีลศักดิ์สิทธ์แห่งการให้อภัย และเพื่อทำให้เรามีความลึกซึ้งมากขึ้น ในขณะเดียวกันทำให้มีความรรื่นเริงและ สร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมในกลุ่มเพื่อนและกับครูคำสอน และจะได้รับประสบการณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในแต่ละบทเรียน หนังสือเล่มนี้มี 30 บทและมีเสนอพิธี 3 อย่างเพื่อช่วยให้เด็กๆ ผู้ปกครองและสัตบุรุษในเขตวั ด ตระหนักถึงความสำคัญของศีลอภัยบาป และพระเมตตายิ่งขึ้น เพื่อเราจะได้เป็นธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม ต่อผู้อื่นต่อไป(ราคาเล่มละ 60 บาท) ใบสั่งซื้อหนังสือ

คำสอนคาทอลิกสำหรับเยาวชน YOUCAT รวมเล่ม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม และคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ได้จัดแปลหนังสือคำสอนคาทอลิกสำหรับเยาวชน (Youth Catechism - YOUCAT)
เราจึงจัดพิมพ์รวมเล่มขนาด A5 ปกแข็ง เย็บกี่ ริบบิ้นสำหรับคั่นห น้าหนังสือ หนา 347 หน้า ราคาเล่มละ 250 บาทเท่านั้น
ถ้าซื้อ 10 เล่มขึ้นไปลด 10%  50 เล่ม   ลด 15% 100 เล่ม ลด 20% ท่านสามารถมอบเป็นขอ งขวัญแก่ครูคำสอนเยาวชน และบุคคลที่สนใจสนใจติดต่อ โ ทร 0-2681-3900 ต่อ 1303

 

 

หน่วยงานคำสอนสังฆมณฑลจันทบุรีทำบทเรียนและมีแบบฝึกหัด ที่จะมานำเสนอให้ทุกท่านได้ศึกษาและเรียนรู้เนื้อหาที่ ได้คัดสรรมาจากหนังสือประมวลคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก มี 4 ภาค อธิบายถึงกฎเกณฑ์ การสว ดภาวนาต่างๆ ของพระศาสนจักร เช่น “บทประกาศยืนยันความเชื่อ”, “บทข้าแต่พระบิดา” เป็นต้น และการมีชีวิตคริสตชนที่สมบูรณ์ ให้ผู้ที่ศึกษาสามารถเรียนรู้และเข้าใจถึงบทบาทของคริสตชนมากขึ้น เมื่อเรีย นรู้และเข้าใจแล้วอย่าลืมที่จะนำไปปฏิบัติในชีวิตคริสตชนของเราด้วย เพื่อที่เราจะได้มีชีวิตคริสตชนที่ดีและมีสันติสุขในความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้า

 

ศีลศักดิ์สิทธิ์

สายประคำของฉัน

เกมเศรษฐีข้อความเชื่อ

นพวารเตรียมรับเสด็จ

  ดูทั้งหมด

10 นาทีกับการอุุทิศตนของเยาวชน
 

 

บทภาวนาในโอกาสต่างๆ

 

ความบรรเทาใจในการรู้จักพระเยซูเจ้า

 

 

กิจกรรมสร้างสรรค์การประยุกต์ใช้ในการแบ่งปันที่มีความหมาย ซึ่งจะนำเยาวชนไปสู่การก้าวไปกับพระเจ้าได้อย่างลึกซึ้ง

 

 

 

 

เรื่องจริงแสนสนุกในพระคัมภีร์

 

พระปรีชาญาณสำหรับครู

 

สิ่งที่ท่านเป็นในพระคริสตเจ้า

 

 


เรื่องราวต่างๆ ในหนังสือพระคัมภีร์ ซึ่งแน่นด้วยความสนุกที่เป็นความจริง และให้ความรู้ที่ทำให้ประหลาดใจ

 

 

 

 

ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ (ศูนย์ซีซี)

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลเชียงใหม่

CATECHIST MAGZINE

ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลอุดรธานี

South-East Asia Bible link

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี

สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา

วาติกัน VATICAN

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลจันทบุรี

ศูนย์คริสตศาสนธรรมในประเทศไทย

 

ศูนย์คริสตศาสนธรรมท่าแร่-หนองแสง