จากการตระหนักรู้ สู่การดำเนินงาน

 

วันภาวนาสากล เพื่อการตื่นตัวในการต่อต้านการค้ามนุษย์ 8 กุมภาพันธ์

 

การเมืองที่ดีต้องมุ่งสร้างสันติภาพ

 

 

คุณพ่อ เฟเดริโก ลอมบาร์ดี ไตร่ตรองเกี่ยวกับการประชุมเรื่องการปกป้องผู้เยาว์ ระหว่างวันที่ 21 – 24 กุมภาพันธ์ นี้ ที่กรุงโรม  สมเด็จพระสันตะปาปาได้เน้นในสุนทรพจน์ไม่นานมานี้กับบรรดาทูตว่า การละเมิดผู้เยาว์ เป็นอาชญากรรมประการหนึ่ง...

 

ขอเชิญชวนสวดภาวนาในโอกาสวันระลึกถึงนักบุญโจเซฟิน บาคีต้า องค์อุปถัมภ์ของผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์

 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้มอบสาส์น (8 ธันวาคม 2018) สำหรับฉลองวันสันติภาพสากล (ครั้งที่ 52) 1 มกราคม ค.ศ.2019 มีข้อคิดสำคัญ ๆ ดังนี้
สันติสุขจงมีแก่บ้านนี้เถิด พระเยซูเจ้าทรงส่งบรรดาศิษย์ไปทำพันธกิจ ได้ตรัสกับพวกเขาว่า....

 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์

 

YOUCAT for Kids หนังสือคำสอนสำหรับเด็กและผู้ปกครอง