งานชุมนุมครอบครัวนานาชาติ ที่ดับลิน

 

ประชาสัมพันธ์

 

พระสงฆ์โดมีนีกัน : การขาดความเชื่อในพระศาสนจักรทำให้จิตเหมือนปีศาจ

 

 

สมเด็จพระสันตะปาปาได้ส่งจดหมายถึงพระคาร์ดินัลเควิน ฟาร์เรล  สมณมณตรีกระทรวงเพื่อฆราวาส  ครอบครัวและชีวิต  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ค.ศ. 2017 ให้เตรียมจัดงานชุมนุมครอบครัวนานาชาติครั้งหน้าที่เมืองดับลิน  ประเทศไอร์แลนด์...

 

ศูนย์ซีซี เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคฤดูร้อน ประจำปี 2019/2562
 

 

ผู้ขับไล่ปีศาจคนหนึ่งในอิตาลี กล่าวว่า เวลาเฉลี่ยสำหรับช่วยคนหนึ่งให้เป็นอิสระจากอิทธิพลของปีศาจในการขับไล่ปีศาจ ปัจจุบันต้องใช้เวลานานกว่าอดีตที่ผ่านมา
ที่ผ่านมาใช้เวลา 1 คาบ หรืออวยพร 2-3 ชั่วโมง แต่เดี๋ยวนี้ต้องใช้เวลานานขึ้น...

 

 

 

 

 

 สังฆานุกรถาวร

 

สถิติสังฆานุกรถาวร (24 ประเทศ)

 

นักบุญสมเด็จพระสันตะปาปา
ปอล ที่ 6

 

 

คำว่าสังฆานุกร Diakonia ภาษากรีก แปลว่า การรับใช้  ในหนังสือกิจการอัครสาวก (6:1-6) มีกล่าวถึงการเลือกตั้งสังฆานุกร “บุรุษ  7 คน... ที่มีชื่อเสียงดี เปี่ยมด้วยพระจิตเจ้าและปรีชาญาณ”...

 

พ่อพยายามค้นหาสถิติสังฆานุกรถาวรหลายวัน จนวันนี้พบใน www.catholic-hierarchy.org
(ข้อมูลเมื่อ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2005) จึงคัดมา 24 ประเทศครับ...

 

ประวัติของสมเด็จพระสันตะปาปา ปอล ที่ 6
และสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะสถาปนาบุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปาปอล ที่ 6 เป็นนักบุญ ในวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม ค.ศ. 2018 ระหว่างสมัชชาพระสังฆราช(9.21น.)
 

 

 

 

 

 

DVD คุณพ่อปีโอ
นักบุญที่น่าพิศวงองค์หนึ่งของโลก

 

ดีวีดี ภาพยนตร์ มารีย์ กอแรตตี

 

ดีวีดี ภาพยนต์นักบุญออกัสติน
พระสังฆราชและนักปราชญ์

 

 

เป็นภาพยนตร์ที่นำเสนอชีวิตอันน่าทึ่งของคุณพ่อปีโอที่มีรอยแผลศักดิ์สิทธิ์แสดงให้เห็นถึงความเชื่ออย่างมั่นคงและการอุทิศตนของคุณพ่อปีโอท่านมีความห่วงใยชีวิตฝ่ายจิตของผู้อื่นอย่างยิ่งมีความเห็นอกเห็นใจต่อคนเจ็บป่วยและผู้มีความทุกข นอกจากนี้ยังมีอัศจรรย์มากมายที่ท่านทำ ความยาว 159 นาที ราคา 220 บาท
ติดต่อได้ที่ แผนกคริสตศาสนธรรม โทร 02-6813900 ต่อ 1303

 

ภาพยนตร์ประวัตินักบุญมารีย์ กอแรตตี พรหมจารีย์ และมรณสักขี ชีวิตของนักบุญมารีย์ กอแรตตี เป็นการเตือนบรรดาหญิงสาวทั้งหลายในวันนี้ให้รู้จักรักษาปกป้องศักดิ์ศรีและความบริสุทธิ์ของตน  (ความยาว 95 นาที) 200 บาท
ติดต่อได้ที่ แผนกคริสตศาสนธรรม โทร 02-6813900 ต่อ 1303

 

ภาพยนตร์เรื่องนี้นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับนักปราชญ์ของพระศาสนจักรสองท่าน คือนักบุญออกัสตินและนักบุญอัมโบรส และการวอนขอด้วยความเชื่ออันทรงพลังของนักบุญมอนีกา มารดาผู้อุทิศตนเพื่อบุตรชาย ความยาว 192 นาที มี 2 ตอน ราคา 220 บาท

 

 

 

 

 

ประกาศ สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ
เรื่องฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม

 

สมณลิขิต จงชื่นชมยินดีเถิด

 

การแต่งตั้งผู้ไล่ปีศาจในพระศาสนจักรคาทอลิก

 

 

ประกาศ สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ที่ สสท. 062/2018
เรื่อง ฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม ปี ค.ศ.1669 - ค.ศ.2019

 

สมณลิขิต จงชื่นชมยินดีเถิด
เรื่องกระแสเรียกสู่ความศักดิ์สิทธิ์ในโลกปัจจุบัน
(19 มีนาคม ค.ศ. 2018)
(2.36 น.)

 

ในสมัยแรก การขับไล่ปีศาจเป็นเรื่องพรพิเศษส่วนตัว และหลายคนได้ทำการไล่มันโดยมิได้รับศีลบวช การแต่งตั้งผู้ไล่ปีศาจเป็นทางการ มีการกล่าวถึงครั้งแรกในจดหมายจากสมเด็จพระสันตะปาปาคอร์เนลีอัส (ค.ศ. 251-253) ถึงพระสังฆราชฟาบีอุส แห่งอันทิโอก...

 

 

 

 

 

ประชุมกรรมการคำสอน

 

แบ่งปัน SCCs a Means to Adults Catechesis

 

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 2/2018

 

 

แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ โดยมีพระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานฯ คุณพ่อเปรมปรี  วาปีโส เป็นผู้อำนวยการฯ ร่วมกับ คณะกรรมการฯ ประชุมสามัญฯ ครั้งที่ 2/2018 วันที่ 24-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล “บ้านผู้หว่าน” สามพราน   มีผู้เข้าร่วม 24 คน....

 

พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ /ประธานคณะกรรมการฯแผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ และคุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ คณะกรรมการฯ แบ่งปัน ในหัวข้อ SCCs a Means to Adults Catechesis โดยเน้นขั้นตอนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน (Rites of Christian initiation of Adults; RCIA)...

 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2018 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ซีซี ณ ห้องประชุมอาคารมารีย์ โดยมีพระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน ซิสเตอร์วรรณี ฉัตรสุภางค์ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงาน เดือนม.ค.-มิ.ย.18 และคณะกรรมการรวม10ท่าน ...

 

 

 

 

 

 อ่านทั้งหมด

 

 

          

สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ (19 ส.ค.)                    

 

 อ่านทั้งหมด

 

 

 

 

 

การแต่งตั้งผู้ไล่ปีศาจในพระศาสนจักรคาทอลิก

 

ประชุมเรื่องการไล่ผี

 

มุขนายกเอเชียควรสนใจเรื่องการทำผิดทางเพศ

 

 

ในสมัยแรก การขับไล่ปีศาจเป็นเรื่องพรพิเศษส่วนตัว และหลายคนได้ทำการไล่มันโดยมิได้รับศีลบวช การแต่งตั้งผู้ไล่ปีศาจเป็นทางการ มีการกล่าวถึงครั้งแรกในจดหมายจากสมเด็จพระสันตะปาปาคอร์เนลีอัส (ค.ศ. 251-253) ถึงพระสังฆราชฟาบีอุส แห่งอันทิโอก...

 

นิวยอร์กโพสต์รายงานว่า เราจำเป็นต้องช่วยกันต่อสู้กับผีปีศาจ เพราะมีการเรียกร้องการขับไล่ผี มากขึ้นสามเท่า วาติกันได้ประกาศเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ว่าน่าจัดประชุมสักหนึ่งอาทิตย์ในการอบรมพระสงฆ์เพื่อช่วยสัตบุรุษให้พ้นจากถูกผีครอบงำ (demonic Possession)....

 

กรณีของคุณพ่อวอลเตอร์ โรซารีโอ ในบังคลาเทศ ทุกคนพยายามปฏิเสธปกปิดเรื่องและทำให้เงียบๆ ทำให้ครอบครัวเงียบ ถ้าผู้มีหน้าที่ของพระศาสนจักรได้ทราบเรื่อง แต่ไม่ยอมฟัง หรือไม่เอาจริงกับผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับพระสงฆ์หรือนักบวช โดยพยายามปกปิดหรือโยกย้ายผู้กระทำผิดไปอยู่ที่อื่น สังฆมณฑลอื่น หรือไปต่างประเทศ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  อ่านทั้งหมด

การไล่ผีตามธรรมเนียมคาทอลิก

 

บุญราศีโป๊ปปอล ที่ 6

 

จงชื่นชมยินดีเถิด

 

 

การไล่ผีมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่?
ธรรมเนียมการไล่ผีนั้นมีมาตั้งแต่ยุคแรกของพระศาสนจักรแล้ว มีหลักฐานบันทึกเรื่องการไล่ผีหรือจิตชั่วที่ชัดเจนในพระคัมภีร์ คือเมื่อพระเยซูเจ้าไล่ผีหรือจิตโสโครกจากคนที่ถูกผีสิง (มก.1.21-28 มธ.12.22-23) พระองค์ไล่ผีจากเด็กชายคนหนึ่ง (มธ. 17.14-27) หลังจากที่พระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์แล้ว ธรรมเนียมการไล่ผีก็ยังมีอยู่ในนพระศาสนจักรเรื่อยมา ...

 


สมเด็จพระสันตะปาปาปอล ที่ 6 ชื่อเดิมคือ ยอห์น บัปติส มอนตีนี่ เกิดวันที่ 26 กันยายน ค.ศ. 1897 ที่คอนเชซีโอ ใกล้เบรชชา ตอนเหนือของประเทศอิตาลี 
•ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ 29 พฤษภาคม ค.ศ. 1920
•พระสังฆราชส่งไปเรียนด้านการทูตที่กรุงโรม

 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ทรงออกสมณลิขิตเตือนใจชื่อ  จงชื่นชมยินดีเถิด (มธ 5:12) Gaudete et Exultate เรื่อง การเรียกสู่ความศักดิ์สิทธิ์ในโลกปัจจุบัน เผยแพร่ เมื่อวันที่ 9 เมษายน ค.ศ. 2018 หกภาษา คือ...

 

 

 

 

  อ่านทั้งหมด

 

 

 

 

 

- ศีลศักดิ์สิทธิ์

- ศีลล้างบาป

- ศีลกำลัง

- ศีลอภัยบาป

- ศีลมหาสนิท

- ศีลเจิมคนผู้ป่วย

- ศีลบวช

- ศีลสมรส

- พระเยซูเจ้าคือใคร

- พระศาสนจักรสมัยแรกเริ่ม

- ประชากรของพระเจ้า

- ประวัติพระศาสนจักร

- การดำรงชีวิตทางศีลธรรมของคริสตชน

- ความยุติธรรมในสังคม

- ศักดิ์ศรีของชีวิต

- พระพรอันยิ่งใหญ่

 

 

 

 

 

 

 

CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH SECOND EDITION

 

สิทธิและหน้าที่ในการจัดพิมพ์หนังสือพิธีกรรม ของพระศาสจักรคาทอลิกในประเทศไทย

 

สมัชชาจากกรุงโรม ประกาศเรียกร้องให้ช่วยกันพิทักษ์เด็ก/ผู้เยาว์จากภัยแห่งโลกดิจิตอล

 

เคล็ดลับ 6 ประการของครูคำสอนที่ประสบผลสำเร็จ

 

เอกสารข้อคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกกับยาเสพติด / ยาเสพติด / วันต่อต้านยาเสพติดโลก

 

ประกาศเรื่อง ครูคำสอน และการตอบแทน

 

คู่มือแนะแนวการคำสอนคำสอนในประเทศไทย

 

สู่ปีศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักรคาทอลิกไทย

 

บทภาวนาของมวลชน วันครูคำสอนไทย 16 ธันวาคม

 

พระนางมารีย์แบบอย่างครูคริสตศาสนธรรม

 

ลักษณะที่เด่นชัดแห่งความเชื่อของคริสตชนที่เป็นผู้ใหญ่

 

เอกสารด้านการสอนคำสอนของพระศาสนจักร

 

แนวปฏิบัติครูคำสอนของระดับชาติ และของเชียงใหม่

 

การรับศีลมหาสนิทของเด็ก

 

สรุปคำสอนของสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่สอง

 

ข้อแนะนำด้านอภิบาลสำหรับปีแห่งความเชื่อ

 

คำสอนด้านสังคม “การปราบคอร์รัปชั่น”

 

หนังสือ  คู่มือครูคำสอน (GIUDE FOR CATECHISTS)

 

หลักสูตรคริสตศาสนธรรม (คำสอน)

 

คู่มือศีลอภัยบาป

 

ศักราชใหม่ของการสอนคำสอน โดยคพ.สมบูรณ์ แสงประสิทธิ์

 

กระบวนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน (Rite of Christian Initiation of Adults)                                          

 

โบชัวร์ การนมัสการศีลมหาสนิท แนะนำ และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสามารถการสวดภาวนาต่อหน้าศีลมหาสนิทได้อย่างเรียบง่าย

 

โปสเตอร์ เพื่อสร้างความเข้าใจ ความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้น เพื่อจะได้ก้าวพ้นความขัดแย้งในสังคมไทยปัจจุบัน

 

                                         อ่านทั้งหมด

การแบ่งมิสซังไทย
ตอนที่ 1 มิชชันนารีมาสยาม
(เวลา 7.44 นาที)

การแบ่งมิสซังไทย
ตอนที่ 2 การแบ่งมิสซังเท่ากับขยาย
งานธรรมทูต (13.14 นาที)

การแบ่งมิสซังไทย
ตอนที่ 3 ข่าวอันน่าชื่นชมยินดี
(9.21 นาที)

การแบ่งมิสซังไทย
ตอนที่ 4 สภาพโดยย่อของแต่ละ
สังฆมณฑล (11.04 นาที)

350 ปี การสถาปนามิสซังสยาม
(ค.ศ. 1669-2019)
(10 นาที)

ประวัติคาทอลิกไทย ตอน 1
(5.30 นาที)

ประวัติคาทอลิกไทย ตอน 2
(3.56 นาที)

ประวัติคาทอลิกไทย ตอน 3
(8.05 นาที)

ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม
ปีศักดิ์สิทธิ์ของครูคำสอน
(16.40 นาที)

พระสันตะปาปาผู้แสนดี พระสันตะปาปายอห์น ที่ 23)

ใน ปี ค.ศ. 2015 พระศาสนจักรคาทอลิกไทยจะฉลองครบ 50 ปี ที่ได้รับการยกระดับพระฐานานุกรมสถาปนาเป็น "สังฆมณฑล" อย่างเป็นทางการ

ชุมนุมคำสอนระดับชาติ ครั้งที่ 5
และเฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ไทย 2015 (17.30 น.)

สารคดี วีดีทัศน์ พระพรพิเศษ 7
ประการ สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 ผู้ยิ่งใหญ่
(
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

ประวัติพระัสันตะปาปา ยอห์น 23

The Catholic Church in Thailand 2018 :Life Witness at the New Horizon of Hope (ภาษาอังกฤษ) (11 น.)

 

The Catholic Church in Thailand 2018 :Life Witness at the New Horizon of Hope (ภาษาไทย)  (11 น.)

สมณลิขิต จงชื่นชมยินดีเถิด
(2.36 น.)

สังฆมณฑลเชียงราย
(11.53 น.)

นักบุญสมเด็จพระสันตะปาปา
ปอลที่ 6
(9.21 นาที)

  ดูทั้งหมด

 

หนังสือสำหรับการสอนคริสตศาสนธรรม ในโรงเรียน click
 

 

ชุดชีวิตคริสตัง และ แผนการจัดการเรียนรู้ชุดชีวิตคริสตังป.1-ม.3 โดย.. แผนกคริสตศาสนธรรม สภาสังฆราช
(
รายละเอียด) (ใบสั่งซื้อ)

หนังสือสาระการเรียนรู้คริสต์ศาสนา ป.1-ม.6 พร้อมกับคู่มือการจัดการเรียนรู้คริสต์ศาสนา โดยศูนย์คริสต ศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี

 

 

หนังสือคริสตศาสนธรรมขั้นพื้นฐาน  ป.1-4
หนังสือคำสอนโดย..คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

รวมแผนการสอนคำสอนจันท์ ป.1-ป.6
โดย... ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลจันทบุรี

 

 

บทเรียนพระคัมภีร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อ “ส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาพระคัมภีร์ ในระบบโรงเรียน หรือเขตวัด อย่างเป็นระบบมากขึ้น” (รายละเอียด)

สื่อประกอบการสอนคำสอน-เกมแ ผ่นป้าย -กิจกรรม 365 วันกับพระเจ้า ฯลฯ

 

 

หนังสือพระองค์ทรงให้อภั ย
ในหนังสือเล่มนี้ เราจะพบสิ่งที่จำเป็นในการทำให้เราเข้าใจมากขึ้นถึงศีลศักดิ์สิทธ์แห่งการให้อภัย และเพื่อทำให้เรามีความลึกซึ้งมากขึ้น ในขณะเดียวกันทำให้มีความรรื่นเริงและ สร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมในกลุ่มเพื่อนและกับครูคำสอน และจะได้รับประสบการณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในแต่ละบทเรียน หนังสือเล่มนี้มี 30 บทและมีเสนอพิธี 3 อย่างเพื่อช่วยให้เด็กๆ ผู้ปกครองและสัตบุรุษในเขตวัด ตระหนักถึงความสำคัญของศีลอภัยบาป และพระเมตตายิ่งขึ้น เพื่อเราจะได้เป็นธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม  ต่อผู้อื่นต่อไป(ราคาเล่มละ 60 บาท) ใบสั่งซื้อหนังสือ

คำสอนคาทอลิกสำหรับเยาวชน YOUCAT รวมเล่ม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม และคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ได้จัดแปลหนังสือคำสอนคาทอลิกสำหรับเยาวชน (Youth Catechism - YOUCAT)
เราจึงจัดพิมพ์รวมเล่มขนาด A5 ปกแข็ง เย็บกี่ ริบบิ้นสำหรับคั่นห น้าหนังสือ หนา 347 หน้า ราคาเล่มละ 250 บาทเท่านั้น
ถ้าซื้อ 10 เล่มขึ้นไปลด 10%  50 เล่ม   ลด 15% 100 เล่ม ลด 20% ท่านสามารถมอบเป็นขอ งขวัญแก่ครูคำสอนเยาวชน และบุคคลที่สนใจสนใจติดต่อ โ ทร 0-2681-3900 ต่อ 1303

 

 

หน่วยงานคำสอนสังฆมณฑลจันทบุรีทำบทเรียนและมีแบบฝึกหัด ที่จะมานำเสนอให้ทุกท่านได้ศึกษาและเรียนรู้เนื้อหาที่ ได้คัดสรรมาจากหนังสือประมวลคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก มี 4 ภาค อธิบายถึงกฎเกณฑ์ การสว ดภาวนาต่างๆ ของพระศาสนจักร เช่น “บทประกาศยืนยันความเชื่อ”, “บทข้าแต่พระบิดา” เป็นต้น และการมีชีวิตคริสตชนที่สมบูรณ์ ให้ผู้ที่ศึกษาสามารถเรียนรู้และเข้าใจถึงบทบาทของคริสตชนมากขึ้น เมื่อเรีย นรู้และเข้าใจแล้วอย่าลืมที่จะนำไปปฏิบัติในชีวิตคริสตชนของเราด้วย เพื่อที่เราจะได้มีชีวิตคริสตชนที่ดีและมีสันติสุขในความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้า

 

ศีลศักดิ์สิทธิ์

สายประคำของฉัน

เกมเศรษฐีข้อความเชื่อ

นพวารเตรียมรับเสด็จ

  ดูทั้งหมด

10 นาทีกับการอุุทิศตนของเยาวชน
 

 

บทภาวนาในโอกาสต่างๆ

 

ความบรรเทาใจในการรู้จักพระเยซูเจ้า

 

 

กิจกรรมสร้างสรรค์การประยุกต์ใช้ในการแบ่งปันที่มีความหมาย ซึ่งจะนำเยาวชนไปสู่การก้าวไปกับพระเจ้าได้อย่างลึกซึ้ง

 

 

 

 

เรื่องจริงแสนสนุกในพระคัมภีร์

 

พระปรีชาญาณสำหรับครู

 

สิ่งที่ท่านเป็นในพระคริสตเจ้า

 

 


เรื่องราวต่างๆ ในหนังสือพระคัมภีร์ ซึ่งแน่นด้วยความสนุกที่เป็นความจริง และให้ความรู้ที่ทำให้ประหลาดใจ

 

 

 

 

ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ (ศูนย์ซีซี)

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลเชียงใหม่

CATECHIST MAGZINE

ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลอุดรธานี

South-East Asia Bible link

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี

สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา

วาติกัน VATICAN

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลจันทบุรี

ศูนย์คริสตศาสนธรรมในประเทศไทย

 

ศูนย์คริสตศาสนธรรมท่าแร่-หนองแสง