การแบ่งมิสซังไทย ตอนที่ 1

       การแบ่งมิสซังไทย ตอนที่ 2

การแบ่งมิสซังไทย
ตอนที่ 1 มิชชันนารีมาสยาม
(เวลา 7.44 นาที)

การแบ่งมิสซังไทย
ตอนที่ 2 การแบ่งมิสซังเท่ากับขยายงานธรรมทูต
(13.14 นาที)

การแบ่งมิสซังไทย ตอนที่ 3

           การแบ่งมิสซังไทย ตอนที่ 4

การแบ่งมิสซังไทย
ตอนที่ 3 ข่าวอันน่าชื่นชมยินดี
(9.21 นาที)

การแบ่งมิสซังไทย
ตอนที่ 4 สภาพโดยย่อของแต่ละสังฆมณฑล
(11.04 นาที)

ดีวีดี ภาพยนต์นักบุญออกัสติน
พระสังฆราชและนักปราชญ์

 

ดีวีดี ภาพยนตร์ มารีย์ กอแรตตี

 

DVD คุณพ่อปีโอ
นักบุญที่น่าพิศวงองค์หนึ่งของโลก

 

 

ภาพยนตร์เรื่องนี้นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับนักปราชญ์ของพระศาสนจักรสองท่าน คือนักบุญออกัสตินและนักบุญอัมโบรส และการวอนขอด้วยความเชื่อ
อันทรงพลังของนักบุญมอนีกา มารดาผู้อุทิศตนเพื่อบุตรชาย ความยาว 192 นาที มี 2 ตอน ราคา 220 บาท

 

ภาพยนตร์ประวัตินักบุญมารีย์ กอแรตตี พรหมจารีย์ และมรณสักขี ชีวิตของนักบุญมารีย์ กอแรตตี เป็นการเตือนบรรดาหญิงสาวทั้งหลายในวันนี้ให้รู้จักรักษาปกป้องศักดิ์ศรีและความบริสุทธิ์ของตน  (ความยาว 95 นาที) 200 บาท
ติดต่อได้ที่ แผนกคริสตศาสนธรรม โทร 02-6813900 ต่อ 1303

 

เป็นภาพยนตร์ที่นำเสนอชีวิตอันน่าทึ่งของคุณพ่อปีโอที่มีรอยแผลศักดิ์สิทธิ์แสดงให้เห็นถึงความเชื่ออย่างมั่นคงและการอุทิศตนของคุณพ่อปีโอท่านมีความห่วงใยชีวิตฝ่ายจิตของผู้อื่นอย่างยิ่งมีความเห็นอกเห็นใจต่อคนเจ็บป่วยและผู้มีความทุกข นอกจากนี้ยังมีอัศจรรย์มากมายที่ท่านทำ  ความยาว 159 นาที ราคา 220 บาท
ติดต่อได้ที่ แผนกคริสตศาสนธรรม โทร 02-6813900 ต่อ 1303

วิทยาลัยแสงธรรม
เปิดรับนักศึกษา ปี 2561

 

การแบ่งมิสซังไทย (ในอดีต)

 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่
คณะศาสนศาสตร์ สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา
วิทยาลัยแสงธรรม ปีการศึกษา 2561
ในปีการศึกษา 2561 จะเปิดรับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่14 เมษายน พ.ศ. 2561
(
รายละเอียด.....)

 

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิกไทย เริ่มเมื่อ ค.ศ. 1567 มิสชันนารี่โปร์ตุเกส คณะโดมินิกัน 2 องค์ มาเมืองไทย จนวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1669 (102 ปี) กรุงโรมได้ตั้ง เทียบมิสซังสยาม (Apostolic Vicariate of Siam) และในปี ค.ศ. 1841 (เป็นเวลา 172 ปี) กรุงโรมได้แบ่งมิสซังสยาม เป็น....

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมคณะกรรมการฯ แผนกคริสตศาสนธรรม ครั้งที่ 1/2018

 

ศึกษาดูงาน RCIA ณ อัครสังฆมณฑลสังคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์

 

งานวันวิชาการ
Saengtham Bible Contest ครั้งที่ 7

 

 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม โดยมีพระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน ฯ คุณพ่อเปรมปรี วาปีโส เป็นผู้อำนวยการฯ ร่วมกับ คณะกรรมการฯ ร่วมประชุมสามัญฯ ครั้งที่ 1/2018 เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม  2018  ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน จ.นครปฐม โดยมีผู้เข้าร่วม 23 ท่าน....

 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ โดยมีพระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน และคุณพ่อเปรมปรี วาปีโส เป็นผู้อำนวยการฯ จัดให้คณะกรรมการฯ พระสงฆ์ นักบวช ครูคำสอน และคริสตชนฆราวาส 

 

งานวันวิชาการ Saengtham Bible Contest ครั้งที่ 7 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยมีบาทหลวง ผศ.ดร.วัชศิลป์ กฤษเจริญ หัวหน้าสาขาวิชาฯ และนักศึกษาในสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา และสาขาวิชาเทววิทยา ได้ร่วมกันดำเนินงานจัดงานวันวิชาการฯ

 

 

 

 

 

 อ่านทั้งหมด

 

 

          

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลปัสกา (22 เมษายน)                    

 

 อ่านทั้งหมด

 

 

 

 

 

การแบ่งมิสซังไทย (ในอดีต)

 

การประชุมเรื่องการไล่ปีศาจ

 

ไปหาเขาตามลำพัง

 

 

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิกไทย เริ่มเมื่อ ค.ศ. 1567 มิสชันนารี่โปร์ตุเกส คณะโดมินิกัน 2 องค์ มาเมืองไทย จนวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1669 (102 ปี) กรุงโรมได้ตั้ง เทียบมิสซังสยาม (Apostolic Vicariate of Siam) และในปี ค.ศ. 1841 (เป็นเวลา 172 ปี) กรุงโรมได้แบ่งมิสซังสยาม เป็น....

 

สำนักวาติกันหวังจะพัฒนาเกี่ยวกับการต่อสู้การถูกปีศาจครอบงำ (Demon possessions) จึงจัดประชุมนานาชาติในเดือนเมษายนนี้ เรื่องการเพิ่ม 3 ขั้นในการช่วยบริการพระสงฆ์ที่รับผิดชอบไล่ปีศาจในอิตาลี....

 

ข้าพเจ้าได้เน้นว่า เมื่อไร และ ทำไม เราต้อง “ไปและตักเตือน” ผู้อื่นถึงความผิดของเขา เพราะเหตุว่า คนส่วนมากไม่ค่อยอยากไป เราต้องกล้าไปทำสิ่งที่จำเป็นเพื่อช่วยเขาแก้ไขส่วนของเขา พระคัมภีร์มิได้สอนเราให้แค่ไป  แต่ยังบอกวิธีด้วย คือ “จงตักเตือนแก้ไขเขาด้วยความอ่อนโยน” (กท 6:1)...

 

 

 

 

 

  อ่านทั้งหมด

 

 

 

 

 

ประวัติของนักบุญโยเซฟิน บาคีตา
จากทาส...สู่การเป็นนักบุญ

 

นักบุญปาตริก ธรรทูตและ
องค์อุปถัมภ์ของประเทศไอร์แลนด์

 

ความสุขแท้จริง 8 ประการ
สำหรับครูคำสอน

 

 

 นักบุญโยเซฟิน บาคีตา เกิดที่ประเทศซูดาน ค.ศ. 1869 อายุ 7 ขวบ โดนลักพาตัวไปขาย 5 ครั้ง จนเธอจำชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้ไม่ได้ คนลักพาตัวเป็นผู้ตั้งชื่อให้ใหม่ว่า บาคีตา (ภาษาอาหรับ) ซึ่งแปลว่า โชคดี กงสุลชาวอิตาเลี่ยนชื่อ กัลลิสโต เล็กญานี ซื้อบาคีตาที่คาร์ทุม นครหลวงของซูดาน

 

นักบุญ ปาตริก  เป็นธรรมทูตและองค์อุปถัมภ์ของประเทศไอร์แลนด์ เชื่อกันว่าท่านคงเกิดในประเทศอังกฤษ ท่านถูกพวกโจรสลัดไอริชจับ และถูกขายไปเป็นทาสในประเทศไอร์แลนด์ เมื่อท่านสามารถหลบหนีไปได้...

 

ครูคำสอนที่ฟังเด็กๆของตนย่อมเป็นสุข
เฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กๆที่ถามคำถามซ้ำๆ
เพราะเขามีหูของพระคริสตเจ้า

 

 

 

 

 

  อ่านทั้งหมด

 

 

 

 

- ศีลศักดิ์สิทธิ์

- ศีลล้างบาป

- ศีลกำลัง

- ศีลอภัยบาป

- ศีลมหาสนิท

- ศีลเจิมคนผู้ป่วย

- ศีลบวช

- ศีลสมรส

- พระเยซูเจ้าคือใคร

- พระศาสนจักรสมัยแรกเริ่ม

- ประชากรของพระเจ้า

- ประวัติพระศาสนจักร

- การดำรงชีวิตทางศีลธรรมของคริสตชน

- ความยุติธรรมในสังคม

- ศักดิ์ศรีของชีวิต

- พระพรอันยิ่งใหญ่

 

 

 

 

 

 

 

CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH SECOND EDITION

 

สิทธิและหน้าที่ในการจัดพิมพ์หนังสือพิธีกรรม ของพระศาสจักรคาทอลิกในประเทศไทย

 

สมัชชาจากกรุงโรม ประกาศเรียกร้องให้ช่วยกันพิทักษ์เด็ก/ผู้เยาว์จากภัยแห่งโลกดิจิตอล

 

เคล็ดลับ 6 ประการของครูคำสอนที่ประสบผลสำเร็จ

 

เอกสารข้อคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกกับยาเสพติด / ยาเสพติด / วันต่อต้านยาเสพติดโลก

 

ประกาศเรื่อง ครูคำสอน และการตอบแทน

 

คู่มือแนะแนวการคำสอนคำสอนในประเทศไทย

 

สู่ปีศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักรคาทอลิกไทย

 

บทภาวนาของมวลชน วันครูคำสอนไทย 16 ธันวาคม

 

พระนางมารีย์แบบอย่างครูคริสตศาสนธรรม

 

ลักษณะที่เด่นชัดแห่งความเชื่อของคริสตชนที่เป็นผู้ใหญ่

 

เอกสารด้านการสอนคำสอนของพระศาสนจักร

 

แนวปฏิบัติครูคำสอนของระดับชาติ และของเชียงใหม่

 

การรับศีลมหาสนิทของเด็ก

 

สรุปคำสอนของสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่สอง

 

ข้อแนะนำด้านอภิบาลสำหรับปีแห่งความเชื่อ

 

คำสอนด้านสังคม “การปราบคอร์รัปชั่น”

 

หนังสือ  คู่มือครูคำสอน (GIUDE FOR CATECHISTS)

 

หลักสูตรคริสตศาสนธรรม (คำสอน)

 

คู่มือศีลอภัยบาป

 

ศักราชใหม่ของการสอนคำสอน โดยคพ.สมบูรณ์ แสงประสิทธิ์

 

กระบวนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน (Rite of Christian Initiation of Adults)                                          

 

โบชัวร์ การนมัสการศีลมหาสนิท แนะนำ และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสามารถการสวดภาวนาต่อหน้าศีลมหาสนิทได้อย่างเรียบง่าย

 

โปสเตอร์ เพื่อสร้างความเข้าใจ ความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้น เพื่อจะได้ก้าวพ้นความขัดแย้งในสังคมไทยปัจจุบัน

 

                                         อ่านทั้งหมด

นักบุญมารีอากอแร็ตตี
(10 นาที)

พระศาสนจักรคาทอลิก
ในมองโกเลีย (9.46 นาที)

อัศจรรย์แห่งศีลมหาสนิท

อัศจรรย์แห่งศีลมหาสนิท
ที่วัดน้อย หมู่บ้านโบลเซนา

อัศจรรย์แห่งศีลมหาสนิท
ที่เมืองซีเอนา

อัศจรรย์แห่งศีลมหาสนิท
ที่เมืองแลนเซียโน

เชียร์ลีดเดอร์ เธอหัวใจผู้ไม่ยอมแพ้ Limbless Cheerleader Girl

นักบุญบากีต้า

เด็กๆ แห่งความหวัง การนมัสการศีลมหาสนิทสำหรับเด็กๆ

สอนเด็กทั่วโลกให้รู้จัก
การนมัสการศีลมหาสนิท

 

 ฮวนดิเอโก ผู้ส่งสารแห่งกวาดาลูปเรื่องราวของการประจักษ์ของแม่พระที่กวาดาลูป ประเทศเม็กซิโก แก่ฮวนดิเอโก ชาวอินเดียแดง
(ระลึกถึงวันที่ 9, 12 ธันวาคม)

นักบุญฟรังซีสแห่งอัสซีซี
15.16 นาที

นักบุญกลาราแห่งอัสซีซี
16.19 นาที

บุญยาตราแห่งสัจจะจารึก
สู่สันติภาพ 16 นาที

 

การแบ่งมิสซังไทย
ตอนที่ 1 มิชชันนารีมาสยาม
(เวลา 7.44 นาที)

การแบ่งมิสซังไทย
ตอนที่ 2 การแบ่งมิสซังเท่ากับขยาย
งานธรรมทูต (13.14 นาที)

การแบ่งมิสซังไทย
ตอนที่ 3 ข่าวอันน่าชื่นชมยินดี
(9.21 นาที)

การแบ่งมิสซังไทย
ตอนที่ 4 สภาพโดยย่อของแต่ละ
สังฆมณฑล (11.04 นาที)

350 ปี การสถาปนามิสซังสยาม
(ค.ศ. 1669-2019)
(10 นาที)

ประวัติคาทอลิกไทย ตอน 1
(5.30 นาที)

ประวัติคาทอลิกไทย ตอน 2
(3.56 นาที)

ประวัติคาทอลิกไทย ตอน 3
(8.05 นาที)

ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม
ปีศักดิ์สิทธิ์ของครูคำสอน
(16.40 นาที)

พระสันตะปาปาผู้แสนดี พระสันตะปาปายอห์น ที่ 23)

 

ใน ปี ค.ศ. 2015 พระศาสนจักรคาทอลิกไทยจะฉลองครบ 50 ปี ที่ได้รับการยกระดับพระฐานานุกรมสถาปนาเป็น "สังฆมณฑล" อย่างเป็นทางการ

ชุมนุมคำสอนระดับชาติ ครั้งที่ 5
และเฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ไทย 2015 (17.30 น.)

สารคดี วีดีทัศน์ พระพรพิเศษ 7
ประการ สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 ผู้ยิ่งใหญ่
(
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

ประวัติพระัสันตะปาปา ยอห์น 23


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ดูทั้งหมด

 

หนังสือสำหรับการสอนคริสตศาสนธรรม ในโรงเรียน click
 

 

ชุดชีวิตคริสตัง และ แผนการจัดการเรียนรู้ชุดชีวิตคริสตังป.1-ม.3 โดย.. แผนกคริสตศาสนธรรม สภาสังฆราช
(
รายละเอียด)

หนังสือสาระการเรียนรู้คริสต์ศาสนา ป.1-ม.6 พร้อมกับคู่มือการจัดการเรียนรู้คริสต์ศาสนา โดยศูนย์คริสต ศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี

 

 

หนังสือคริสตศาสนธรรมขั้นพื้นฐาน  ป.1-4
หนังสือคำสอนโดย..คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

รวมแผนการสอนคำสอนจันท์ ป.1-ป.6
โดย... ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลจันทบุรี

 

 

บทเรียนพระคัมภีร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อ “ส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาพระคัมภีร์ ในระบบโรงเรียน หรือเขตวัด อย่างเป็นระบบมากขึ้น” (รายละเอียด)

สื่อประกอบการสอนคำสอน-เกมแ ผ่นป้าย -กิจกรรม 365 วันกับพระเจ้า ฯลฯ

 

 

หนังสือพระองค์ทรงให้อภัย
ในหนังสือเล่มนี้ เราจะพบสิ่งที่จำเป็นในการทำให้เราเข้าใจมากขึ้นถึงศีลศักดิ์สิทธ์แห่งการให้อภัย และเพื่อทำให้เรามีความลึกซึ้งมากขึ้น ในขณะเดียวกันทำให้มีความรรื่นเริงและ สร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมในกลุ่มเพื่อนและกับครูคำสอน และจะได้รับประสบการณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในแต่ละบทเรียน หนังสือเล่มนี้มี 30 บทและมีเสนอพิธี 3 อย่างเพื่อช่วยให้เด็กๆ ผู้ปกครองและสัตบุรุษในเขตวัด ตระหนักถึงความสำคัญของศีลอภัยบาป และพระเมตตายิ่งขึ้น เพื่อเราจะได้เป็นธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม  ต่อผู้อื่นต่อไป(ราคาเล่มละ 60 บาท) ใบสั่งซื้อหนังสือ

คำสอนคาทอลิกสำหรับเยาวชน YOUCAT รวมเล่ม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม และคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ได้จัดแปลหนังสือคำสอนคาทอลิกสำหรับเยาวชน (Youth Catechism - YOUCAT)
เราจึงจัดพิมพ์รวมเล่มขนาด A5 ปกแ ข็ง เย็บกี่ ริบบิ้นสำหรับคั่นห น้าหนังสือ หนา 347 หน้า ราคาเล่มละ 250 บาทเท่านั้น
ถ้าซื้อ 10 เล่มขึ้นไปลด 10%  50 เล่ม   ลด 15% 100 เล่ม ลด 20% ท่านสามารถมอบเป็นขอ งขวัญแก่ครูคำสอนเยาวชน และบุคคลที่สนใจสนใจติดต่อ โ ทร 0-2681-3900 ต่อ 1303

ศีลศักดิ์สิทธิ์

สายประคำของฉัน

เกมเศรษฐีข้อความเชื่อ

นพวารเตรียมรับเสด็จ

  ดูทั้งหมด

10 นาทีกับการอุุทิศตนของเยาวชน
 

 

บทภาวนาในโอกาสต่างๆ

 

ความบรรเทาใจในการรู้จักพระเยซูเจ้า

 

 

กิจกรรมสร้างสรรค์การประยุกต์ใช้ในการแบ่งปันที่มีความหมาย ซึ่งจะนำเยาวชนไปสู่การก้าวไปกับพระเจ้าได้อย่างลึกซึ้ง

 

 

 

 

เรื่องจริงแสนสนุกในพระคัมภีร์

 

พระปรีชาญาณสำหรับครู

 

สิ่งที่ท่านเป็นในพระคริสตเจ้า

 

 


เรื่องราวต่างๆ ในหนังสือพระคัมภีร์ ซึ่งแน่นด้วยความสนุกที่เป็นความจริง และให้ความรู้ที่ทำให้ประหลาดใจ

 

 

 

 

ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ (ศูนย์ซีซี)

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลเชียงใหม่

CATECHIST MAGZINE

ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลอุดรธานี

South-East Asia Bible link

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี

สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา

วาติกัน VATICAN

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลจันทบุรี

ศูนย์คริสตศาสนธรรมในประเทศไทย

 

ศูนย์คริสตศาสนธรรมท่าแร่-หนองแสง