คลิปวีดีทัศน์ที่ทำ ค.ศ. 2019 -2020

 

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

 

วันที่/เดือน/ปี

ความยาว

ค.ศ. 2019

1

โป๊ปฟรังซิสตรัสกับเยาวชน

 

20 ก.พ. 2019

   3.05 นาที

2

60 ปี มิสซังเชียงใหม่

 

22 มิ.ย. 2019

20.24 นาที

3

นักบุญโฟสตีน่า ประกาศกแห่งพระเมตตา

 

20 ต.ค. 2019

8.09 นาที

4

โฉมหน้าแห่งเมตตาธรรม

 

30 ต.ค. 2019

2.39 นาที

 

ค.ศ. 2020

1

สรุปพระดำรัสของโป๊ปฟรังซิสแก่นักบวช ครูคำสอน

 

12 ม.ค. 2020

9.21 นาที

2

วัดนักบุญเปโตร วิถีชุมชน..วิถีแห่งความเชื่อ

 

18 ม.ค.2020

11.16 นาที

3

พระสมณดำรัส 8 ประการ ของโป๊ปฟรังซิสในประเทศไทย

 

21 ม.ค. 2020

6.42 นาที

4

5 ข้อน่ารู้ อะมาซอนที่รัก

 

27 ก.พ. 2020

7.12 นาที

5

วิถีชุมชนวัด เขต 4

 

13 มี.ค.2020

8.02 นาที

6

10 ข้อควรรู้เลาดาโตซี 

 

19 มี.ค.2020

4.41 นาที

7

Rinascero (ซับไทย)

 

2 เม.ย. 2020

 

8

บทภาวนาร่วมกับสิ่งสร้าง

 

11 เม.ย. 2020

4.41 นาที

9

บทภาวนาเพื่อโลกของเรา

 

21 เม.ย. 2020

3.01 นาที

10

บทภาวนาเพื่อชาวอะมาซอน (ซับอังกฤษ)

 

3 พ.ค. 2020

3.54 นาที

11

บทภาวนาขอพระแม่ เพื่อชาวอะมาซอน (ซับไทย)

 

3 พ.ค. 2020

3.54 นาที

12

บทภาวนาเพื่อโลกของเรา  พร้อมคำถามไตร่ตรอง

 

22 พ.ค. 2020

3.44 นาที

13

บทเพลงสรรเสริญสิ่งสร้าง

 

24 พ.ค. 2020

2.30 นาที

14

บทภาวนาสรรเสริญสิ่งสร้าง (ซับไทย)

 

24 พ.ค. 2020

2.31 นาที

15

กลุ่มวิถีคริสตชนคืออะไร

 

8 ก.ค. 2020

1.56 นาที

16

ครอบครัวถูกทำลาย

 

9 ก.ค. 2020

2.42 นาที

17

ทีมประสานงาน

 

9 ก.ค. 2020

0.44 นาที

18

แม่พระประจักษ์ที่การาบันดัล (สเปน)

 

10 ส.ค.2020

2.53 นาที

19

พันธกิจของหน่วยงานส่งเสริมการพัฒนามนุษย์แบบองค์รวม

 

8 ก.ย.2020

 2.54 นาที

20

5 ข้อคิดสำคัญในสมณสาส์น ทุกคนพี่น้องกัน

 

6 ต.ค. 2020

4.57 นาที

21

 กลุ่มวิถีคริสตชนในประเทศไทย

 

6 พ.ย. 2020 

13.49 นาที

22

โป๊ปทรงอุ้มทารกที่ป่วย

 

30 พ.ย.2020

1.28 นาที

23

ปรีชาของมด

 

30 พ.ย.2020

2.58 นาที

24

ความฉลาดของงู

 

7 ธ.ค. 2020 

4.18 นาที

25

ความฉลาดของนกอินทรี

 

11 ธ.ค. 2020

3.29 นาที

26

ความฉลาดของสิงโต

 

14 ธ.ค. 2020

4.10 นาที

27

ความฉลาดของห่าน

 

24 ธ.ค.2020

5.33 นาที

 

ค.ศ. 2021

1

สมณลิขิต Patris Corde

 

1 ม.ค. 2021

8.30 นาที

2

โหราจารย์

 

8 ม.ค. 2021

2.23 นาที

3

สมณลิขิต Patris Corde บิดาผู้อยู่เบื้องหลัง

 

10 ม.ค. 2021

8.03 นาที

4

รูปนักบุญโยแซฟกำลังนอนหลับ

 

15 ม.ค. 2021

2.02 นาที

5

สมณลิขิต Patris Corde บทสรุป

 

17 ม.ค. 2021

4.04 นาที

6

10 ประเทศในโลกที่มีคาทอลิกมากที่สุด

 

18 ก.พ. 2021

5.34 นาที

7

10 ประเทศในเอเชียที่มีคาทอลิกมากที่สุด

 

18 ก.พ. 2021

5.46 นาที

8

สมณลิขิต Patris Corde ท่านเป็นบิดาผู้กล้าหาญและสร้างสรรค์

 

21 ก.พ. 2021

10.35 นาที

9

สมณลิขิต ท่านเป็นบิดาที่ทำงาน

 

7 มี.ค. 2021

4.13 นาที

10

อันตรายของพลาสติก16 มี.ค. 2021

 

16 มี.ค. 2021

3.48 นาที

11

คำอธิษฐานภาวนาถึงพระผู้สร้าง

 

16 เม.ย. 2021

1.26 นาที

12

คำธิษฐานภาวนาของคริสตชนทั่วโลก

 

25 เม.ย. 2021

1.45 นาที

13

เพลงสดุดีที่ 91

 

28 เม.ย. 2021

3.20 นาที

14

บทภาวนาขอความคุ้มครองจากพระแม่

 

3 พ.ค. 2021

5.23 นาที

15

บทภาวนาวิงวอนขอพระแม่มารีย์

 

7 พ.ค. 2021

2.28 นาที

16

ดัชนีความสุข 10 จังหวัดในประเทศไทย

 

31 พ.ค. 2021

7.53 นาที

17

น.มารีอา กอเร็ตตี (มรณสักขี..มรดกแห่งการให้อภัย)

 

27 มิ.ย. 2021

9.53 นาที

18

ภูมิปัญญาของสุนัขป่า

 

29 มิ.ย. 2021

4.03 นาที

19

ความงดงามของการแต่งงาน

 

มิ.ย. 2021

1.53 นาที

20

มิตรภาพทางสังคม(ก.ค. 2021)

 

3 ก.ค. 2021

1.55 นาที

21

ความเชื่อซึ่งถูกเผยแสดง (CBF)

 

5 ก.ค. 2021

5.32 นาที

22

ทุกคนเป็นพี่น้องกัน เกี่ยวกับภราดรภาพ

 

10 ก.ค. 2021

4.06 นาที

23

7 ข้อตกลงร่วมกัน เรื่องการศึกษาของโป๊ปฟรังซิส 20 ก.ค. 2021

 

26 ก.ค. 2021

 2.28 นาที

24

โป๊ปฟรังซิสทรงเรียกร้องข้อตกลงร่วมกันเรื่องการศึกษา

 

 26 ก.ค. 2021

1.16 นาที

25

โลกแห่งการเงิน (พ.ค. 2021)

 

9 ส.ค. 2021

1.55 นาที

26

สำหรับผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรง (ก.พ. 2021)

 

9 ส.ค. 2021

1.24 นาที

27

พระศาสนจักรบนหนทาง (ส.ค. 2021)

 

4 ส.ค. 2021

2.09 นาที

28

ศีลแห่งการคืนดี  (มี.ค. 2021)

 

10 ส.ค. 2021

1.25 นาที

29

ภราดรภาพของมนุษยชาติ (ม.ค. 2021)

 

10 ส.ค. 2021

1.35 นาที

30

บทถวายประเทศไทยแด่แม่พระ (อัสสัมชัญ)

 

13 ส.ค. 2021

2.50 นาที

31

เพศเป็นสิ่งที่ดีแต่อันตราย

 

1 ก.ย. 2021

11.42 นาที

32

วิถีชีวิตที่ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (ก.ย. 2021)

 

2 ก.ย. 2021

1.58 นาที

33

ศิษย์ธรรมทูต (ต.ค. 2021)

 

1 ต.ค. 2021

1.57 นาที