คลิปวีดีทัศน์ที่ทำ ค.ศ. 2019 -2023

 

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

 

วันที่/เดือน/ปี

ความยาว

ค.ศ. 2019

1

โป๊ปฟรังซิสตรัสกับเยาวชน

 

20 ก.พ. 2019

   3.05 นาที

2

60 ปี มิสซังเชียงใหม่

 

22 มิ.ย. 2019

20.24 นาที

3

นักบุญโฟสตีน่า ประกาศกแห่งพระเมตตา

 

20 ต.ค. 2019

8.09 นาที

4

โฉมหน้าแห่งเมตตาธรรม

 

30 ต.ค. 2019

2.39 นาที

 

ค.ศ. 2020

1

สรุปพระดำรัสของโป๊ปฟรังซิสแก่นักบวช ครูคำสอน

 

12 ม.ค. 2020

9.21 นาที

2

วัดนักบุญเปโตร วิถีชุมชน..วิถีแห่งความเชื่อ

 

18 ม.ค.2020

11.16 นาที

3

พระสมณดำรัส 8 ประการ ของโป๊ปฟรังซิสในประเทศไทย

 

21 ม.ค. 2020

6.42 นาที

4

5 ข้อน่ารู้ อะมาซอนที่รัก

 

27 ก.พ. 2020

7.12 นาที

5

วิถีชุมชนวัด เขต 4

 

13 มี.ค.2020

8.02 นาที

6

10 ข้อควรรู้เลาดาโตซี 

 

19 มี.ค.2020

4.41 นาที

7

Rinascero (ซับไทย)

 

2 เม.ย. 2020

 

8

บทภาวนาร่วมกับสิ่งสร้าง

 

11 เม.ย. 2020

4.41 นาที

9

บทภาวนาเพื่อโลกของเรา

 

21 เม.ย. 2020

3.01 นาที

10

บทภาวนาเพื่อชาวอะมาซอน (ซับอังกฤษ)

 

3 พ.ค. 2020

3.54 นาที

11

บทภาวนาขอพระแม่ เพื่อชาวอะมาซอน (ซับไทย)

 

3 พ.ค. 2020

3.54 นาที

12

บทภาวนาเพื่อโลกของเรา  พร้อมคำถามไตร่ตรอง

 

22 พ.ค. 2020

3.44 นาที

13

บทเพลงสรรเสริญสิ่งสร้าง

 

24 พ.ค. 2020

2.30 นาที

14

บทภาวนาสรรเสริญสิ่งสร้าง (ซับไทย)

 

24 พ.ค. 2020

2.31 นาที

15

กลุ่มวิถีคริสตชนคืออะไร

 

8 ก.ค. 2020

1.56 นาที

16

ครอบครัวถูกทำลาย

 

9 ก.ค. 2020

2.42 นาที

17

ทีมประสานงาน

 

9 ก.ค. 2020

0.44 นาที

18

แม่พระประจักษ์ที่การาบันดัล (สเปน)

 

10 ส.ค.2020

2.53 นาที

19

พันธกิจของหน่วยงานส่งเสริมการพัฒนามนุษย์แบบองค์รวม

 

8 ก.ย.2020

 2.54 นาที

20

5 ข้อคิดสำคัญในสมณสาส์น ทุกคนพี่น้องกัน

 

6 ต.ค. 2020

4.57 นาที

21

 กลุ่มวิถีคริสตชนในประเทศไทย

 

6 พ.ย. 2020 

13.49 นาที

22

โป๊ปทรงอุ้มทารกที่ป่วย

 

30 พ.ย.2020

1.28 นาที

23

ปรีชาของมด

 

30 พ.ย.2020

2.58 นาที

24

ความฉลาดของงู

 

7 ธ.ค. 2020 

4.18 นาที

25

ความฉลาดของนกอินทรี

 

11 ธ.ค. 2020

3.29 นาที

26

ความฉลาดของสิงโต

 

14 ธ.ค. 2020

4.10 นาที

27

ความฉลาดของห่าน

 

24 ธ.ค.2020

5.33 นาที

 

ค.ศ. 2021

1

สมณลิขิต Patris Corde

 

1 ม.ค. 2021

8.30 นาที

 

2

โหราจารย์

 

8 ม.ค. 2021

2.23 นาที

3

สมณลิขิต Patris Corde บิดาผู้อยู่เบื้องหลัง

 

10 ม.ค. 2021

8.03 นาที

4

รูปนักบุญโยแซฟกำลังนอนหลับ

 

15 ม.ค. 2021

2.02 นาที

5

สมณลิขิต Patris Corde บทสรุป

 

17 ม.ค. 2021

4.04 นาที

6

10 ประเทศในโลกที่มีคาทอลิกมากที่สุด

 

18 ก.พ. 2021

5.34 นาที

7

10 ประเทศในเอเชียที่มีคาทอลิกมากที่สุด

 

18 ก.พ. 2021

5.46 นาที

8

สมณลิขิต Patris Corde ท่านเป็นบิดาผู้กล้าหาญและสร้างสรรค์

 

21 ก.พ. 2021

10.35 นาที

9

สมณลิขิต ท่านเป็นบิดาที่ทำงาน

 

7 มี.ค. 2021

4.13 นาที

10

อันตรายของพลาสติก16 มี.ค. 2021

 

16 มี.ค. 2021

3.48 นาที

11

คำอธิษฐานภาวนาถึงพระผู้สร้าง

 

16 เม.ย. 2021

1.26 นาที

12

คำธิษฐานภาวนาของคริสตชนทั่วโลก

 

25 เม.ย. 2021

1.45 นาที

13

เพลงสดุดีที่ 91

 

28 เม.ย. 2021

3.20 นาที

14

บทภาวนาขอความคุ้มครองจากพระแม่

 

3 พ.ค. 2021

5.23 นาที

15

บทภาวนาวิงวอนขอพระแม่มารีย์

 

7 พ.ค. 2021

2.28 นาที

16

ดัชนีความสุข 10 จังหวัดในประเทศไทย

 

31 พ.ค. 2021

7.53 นาที

17

น.มารีอา กอเร็ตตี (มรณสักขี..มรดกแห่งการให้อภัย)

 

27 มิ.ย. 2021

9.53 นาที

18

ภูมิปัญญาของสุนัขป่า

 

29 มิ.ย. 2021

4.03 นาที

19

ความงดงามของการแต่งงาน

 

มิ.ย. 2021

1.53 นาที

20

มิตรภาพทางสังคม(ก.ค. 2021)

 

3 ก.ค. 2021

1.55 นาที

21

ความเชื่อซึ่งถูกเผยแสดง (CBF)

 

5 ก.ค. 2021

5.32 นาที

22

ทุกคนเป็นพี่น้องกัน เกี่ยวกับภราดรภาพ

 

10 ก.ค. 2021

4.06 นาที

23

7 ข้อตกลงร่วมกัน เรื่องการศึกษาของโป๊ปฟรังซิส 20 ก.ค. 2021

 

26 ก.ค. 2021

 2.28 นาที

24

โป๊ปฟรังซิสทรงเรียกร้องข้อตกลงร่วมกันเรื่องการศึกษา

 

 26 ก.ค. 2021

1.16 นาที

25

โลกแห่งการเงิน (พ.ค. 2021)

 

9 ส.ค. 2021

1.55 นาที

26

สำหรับผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรง (ก.พ. 2021)

 

9 ส.ค. 2021

1.24 นาที

27

พระศาสนจักรบนหนทาง (ส.ค. 2021)

 

4 ส.ค. 2021

2.09 นาที

28

ศีลแห่งการคืนดี  (มี.ค. 2021)

 

10 ส.ค. 2021

1.25 นาที

29

ภราดรภาพของมนุษยชาติ (ม.ค. 2021)

 

10 ส.ค. 2021

1.35 นาที

30

บทถวายประเทศไทยแด่แม่พระ (อัสสัมชัญ)

 

13 ส.ค. 2021

2.50 นาที

31

เพศเป็นสิ่งที่ดีแต่อันตราย

 

1 ก.ย. 2021

11.42 นาที

32

วิถีชีวิตที่ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (ก.ย. 2021)

 

2 ก.ย. 2021

1.58 นาที

33

ศิษย์ธรรมทูต (ต.ค. 2021)

 

1 ต.ค. 2021

1.57 นาที

34

ความรักในครอบครัว: การสั่งสอนบุตร การเรียก, ความท้าทาย, ความปีติยินดี EP 8 (Amoris Laetitia)

 

24 พ.ย. 2021

5.36 นาที

 

ค.ศ. 2022

1

เจตนาอธิษฐานโป๊ป : การกีดกันและการเบียดเบียนทางศาสนา

 

5 ม.ค. 2022

1.50 นาที

2

เจตนาอธิษฐานโป๊ป : เพื่อบรรดานักบวชหญิงและสตรีผู้รับเจิม

 

2 ก.พ. 2022

 2.07 นาที

3

การธรรมทูตแห่งการภาวนา ที่มาของ เจตนาอธิษฐานทุกเดือน
และวิดีโอโป๊ป

 

14 ก.พ. 2022

9.39 นาที

4

ความรักในการแต่งงาน ไม่ได้เป็นเพียงแค่ความรู้สึก EP.4 (Amoris Laetitia)

 

20 ก.พ. 2022

4.43 นาที

5

กระแสเรียกครอบครัว EP 3  (Amoris Laetitia)

 

28 ก.พ. 2022

4.36 นาที

6

ความมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง และความงดงามของความรัก EP 5 (Amoris Laetitia)

 

1 มี.ค. 2022

4.39 นาที

7

เจตนาอธิษฐานโป๊ป : เพื่อการตอบสนองของคริสตชน ต่อความท้าทายต่างๆด้านชีวจริยธรรม

 

9 มี.ค. 2022

1.50 นาที

8

ผลของความรัก EP 6 (Amoris Laetitia)

 

21 มี.ค. 2022

3.50 นาที

9

ชีวิตจิต แห่งการสมรสและครอบครัว EP.10  (Amoris Laetitia)

 

6 เม.ย. 2022

5.02 นาที

10

เจตนาอธิษฐานโป๊ป : เพื่อบุคลากรทางการแพทย์

 

6 เม.ย. 2022

1.53 นาที

11

การเป็นเพื่อนร่วมทางกับความอ่อนแอ EP.9 (Amoris Laetitia)

 

8 เม.ย. 2022

3.42 นาที

12

ถูกเรียกมาเพื่อพันธกิจของพระศาสนจักร EP.7  (Amoris Laetitia)

 

10 เม.ย. 2022

3.46 นาที

13

ก้าวไปด้วยกัน EP.1 (Amoris Laetitia)

 

18 เม.ย. 2022

3.42 นาที

14

ครอบครัว ในแสงสว่างแห่งพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้า EP. 2  (Amoris Laetitia)

 

19 เม.ย. 2022

4.26 นาที

15

บทนำ Introduction ความปิติยินดีแห่งความรักในครอบครัว (Amoris Laetitia)

 

20 เม.ย. 2022

3.00 นาที

16

เจตนาอธิษฐานโป๊ป :  เพื่อคนหนุ่มสาวที่เปี่ยมด้วยความเชื่อ”

 

5 พ.ค. 2022

1.55 นาที

17

บาทหลวงคือใคร

 

25 พ.ค. 2022

 2.51 นาที

18

เจตนาอธิษฐานโป๊ป : เพื่อครอบครัว

 

3 มิ.ย. 2022

1.49 นาที

19

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงพบปะกับพระภิกษุ

 

19 มิ.ย. 2022

1.08 นาที

20

พระสัญญา 12 ข้อ ต่อผู้ถวายเกียรติแด่พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

 

22 มิ.ย. 2022

1.34 นาที

21

พิธีเปิดงานชุมนุมครอบครัว กับพระสันตะปาปาฟรังซิส เย็นวันที่ 22 มิถุนายน 2022 ณ หอประชุมปอล ที่ 6 กรุงวาติกัน”

 

24 มิ.ย. 2022

3.48 นาที

22

มาเรีย และ อัลวาโร่ แบ่งปันบทบาทของปู่ย่าตายาย งานครอบครัว ที่โรม 23 มิย.2022

 

26 มิ.ย. 2022

2.34 นาที

23

เจตนาอธิษฐานโป๊ป : เพื่อผู้สูงอายุ

 

ก.ค. 2022

1.49 นาที

24

ฤดูกาลแห่งสิ่งสร้าง จงฟังเสียงของสิ่งสร้าง

 

ส.ค. 2022

3.50 นาที

25

เจตนาอธิษฐานโป๊ป : เพื่อบรรดาธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง

 

3 ส.ค. 2022

1.38 นาที

26

เจตนาอธิษฐานโป๊ป : เพื่อการยกเลิกโทษประหาร

 

1 ก.ย. 2022

2 นาที

27

5 เหรียญแห่งศรัทธาของชาวคาทอลิก

 

3 ก.ย. 2022

3.28 นาที

28

คุณรู้ไหมว่า ปีศาจกลัวพระแม่มารีย์

 

13 ก.ย. 2022

1.41 นาที

29

ทำไมคุณควรเก็บสายประคำไว้ใต้หมอน ขณะนอนหลับ

 

22 ก.ย. 2022

0.50 นาที

30

การเริ่มต้นของสหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอชีย
50 ปี สหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอเชีย (FABC)

 

3 ต.ค. 2022

3.36 นาที

31

โครงสร้างของสหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอเชีย

 

4 ต.ค. 2022

5.27 นาที

32

เจตนาอธิษฐานโป๊ป : เพื่อพระศาสนจักรที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน

 

4 ต.ค. 2022

1.59 นาที

33

การมีส่วนร่วมของพระศาสนจักรเอเชียสู่พระศาสนจักรสากล พากย์ไทย

5 ต.ค. 2022

3.09 นาที

34

เบื้องหลังโลโก้ ฉลอง 50 ปีสหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอเชีย

6 ต.ค. 2022

4.00 นาที

35

การประชุมใหญ่สามัญ FABC 50 ปี - สาสน์จากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

13 ต.ค. 2022

2.29 นาที

36

 เจตนาอธิษฐานของโป๊ป : เพื่อเด็กๆ ที่ต้องทนทุกข์ทรมาน"

1 พ.ย. 2022

1.56 นาที

37

พระสันตะปาปา วิกฤตสิ่งแวดล้อม และผู้นำแนวหน้า |
จดหมาย: ภาพยนตร์เลาดาโต ซี

12 พ.ย. 2022

บรรยายไทย
81 นาที

38

 เจตนาอธิษฐานของโป๊ป ธค. : เพื่่อองค์กรอาสาสมัครที่ไม่แสวงหาผลกำไร

2 ธ.ค. 2022

1.58 นาที

39

การร่วมกันรับผิดชอบ

7 ธ.ค. 2022

บรรยายไทย
6.08 นาที

40

นักบุญฮวนดิโอโก

9 ธ.ค. 2022

3.33 นาที

41

พระศาสนจักรคือบ้านของเรา ผู้ทุพพลภาพเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับชุมชนพระศาสนจักร

18 ธ.ค.2022

6. 04  นาที

 

 

 

 

 

 

ปี 2023

1

วันสันติสากล 2023

2 ม.ค. 2023

2.07 นาที

2

เจตนาอธิษฐานของโป๊ป ม.ค. 2023 : พื่อบรรดานักการศึกษา

11 ม.ค. 2023

1.23 นาท

3

เจตนาอธิษฐานของโป๊ป ก.พ. 2023 : เพื่อเขตวัดต่างๆ

31 ม.ค. 2023

1.28 นาที

4

เจตนาอธิษฐานของโป๊ป มี.ค. 2023 : เพื่อบรรดาผู้ถูกล่วงละเมิด

2 มี.ค. 2023

1.44 นาที

5

เจตนาอธิษฐานของโป๊ป เม.ย 2023 : เพื่อวัฒนธรรมที่ปราศจากความรุนแรง

31 มี.ค. 2023

1.29 นาที

6

วันคุ้มครองโลก ปี 2023

22 เม.ย. 2023

10.58 นาที

7

เจตนาอธิษฐานของโป๊ป พ.ค. 2023 : เพื่อองค์กรและกลุ่มต่างๆในพระศาสนจักร

3 พ.ค. 2023

1.44 นาที

8

คำภาวนาของพ่อ

13 พ.ค. 2023

0.55นาที

9

เหตุใดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงเป็นประเด็นทางศีลธรรม

19 พ.ค. 2023

3.38 นาที

10

World day of Migrants and Refugees 24 ก.ย. 2023
 “อิสระที่จะเลือกว่าจะย้ายถิ่นฐานหรืออยู่ต่อ”

20 พ.ค. 2023

3.05 นาที

11

บ้านส่วนรวมของเรา คู่มือการดูแลโลกที่เราอาศัย

27 พ.ค. 2023

5.58 นาที

12

เจตนาอธิษฐานของโป๊ป มิ.ย. 2023 : เพื่อยกเลิกการทรมาน

31 พ.ค. 2023

2.03 นาที

13

เจตนาอธิษฐานของโป๊ป ก.ค. 2023 : เพื่อชีวิตศีลมหาสนิท

4 ก.ค. 2023

1.41 นาที

14

บทเพลงอย่างเป็นทางการ-วันเยาวชนโลก ลิสบอน 2023 บรรยายไทย

19 ก.ค. 2023

 5.57 นาที

15

พระสันตะปาปาพบปะกับเด็กค่ายคำสอนที่วาติกัน

19 ก.ค. 2023

1.29 นาที

16

เจตนาอธิษฐานของโป๊ป ส.ค. 2023 : เพื่อวันเยาวชนโลก

28 ก.ค. 2023

2.04 นาที

17

การเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ของพระสันตะปาปาฟรังซิสไปประเทศมองโกเลีย

18 ส.ค. 2023

1.01 นาที

18

ปาฏิหาริย์ที่ฟาติมา ระหว่างวันเยาวชนโลกกับพระสันตะปาปาฟรังซิส

19 ส.ค. 2023

9.09 นาที

 

19

เด็กชายป่วยเป็นมะเร็ง เห็นพระเยซูบนสวรรค์

23 ส.ค. 2023

5.42 นาที

 

20

เจตนาอธิษฐานของโป๊ป ก.ย. 2023 : เพื่อผู้ที่อาศัยอยู่ชายขอบ

29 ส.ค. 2023

1.38 นาที