ส่วนที่หนึ่ง มนุษย์ได้รับเรียกให้ดำเนินชีวิตในพระจิตเจ้า

ส่วนที่หนึ่ง

มนุษย์ได้รับเรียกให้ดำเนินชีวิตในพระจิตเจ้า

1699    ชีวิตในพระจิตเจ้าทำให้กระแสเรียกของมนุษย์สมบูรณ์ (บทที่หนึ่ง)  ชีวิตนี้ประกอบด้วยความรักของพระเจ้าและความร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของมนุษย์ (บทที่สอง) พระเจ้าประทานชีวิตนี้ให้เราเปล่าๆ เป็นความรอดพ้น (บทที่สาม)