คำสอน 5 นาที - หมวดนักบุญ

 

คนรักพ่อนิโคลาส

 

มรณสักขีชาวเกาหลี

 

มารีย์ กอเรตตี

 

พระคริสต์อีกองค์หนึ่ง  (ค.พ.นิโคลาส)

 

บุญราศี  บุญเกิด กฤษบำรุง

 

ภาพพระคริสต์ของนักบุญยอห์น แห่งไม้กางเขน

 

บุญราศีบุญเกิด รำลึก

 

คิดถึงพ่อนิโคลาส

 

กว่าจะเป็นบุญราศี

 

บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด  กฤษบำรุง  พระสงฆ์และมรณสักข