คำสอน 5 นาที - หมวดนักบุญ

คิดถึงพ่อนิโคลาส

         มีเยาวชนบางคนมาหาพ่อ ถามถึงขั้นตอนการได้รับสถาปนาเป็น นักบุญ (SAINT)  เพื่อไปทำรายงานส่งอาจารย์
         สมัยนี้คนทั่วไปไม่ค่อยคุยกันเรื่อง ความศักดิ์สิทธิ์ คุณธรรม  จริยธรรม กันเท่าใด  พอเลือกตั้งกันทีหนึ่ง เราก็ต้องหันมาพิจารณา ผู้สมัคร หรือ พรรคการเมือง  ว่าเขามีนโยบายอะไร  มีความประพฤติ มีการศึกษาแค่ไหน เพื่อจะเลือกให้ได้ดีที่สุด มิฉะนั้นเมื่อเข้าไปรับตำแหน่งบริหารประเทศย่อมมีผลแน่นอน
         การเมือง ก็มีผลต่อชีวิตศาสนาเหมือนกัน เช่น คุณพ่อนิโคลาส  ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 12 มกราคม    ค.ศ.1941  ในฐานะเป็นพระสงฆ์คาทอลิก ถูกนำตัวขึ้นศาลทหารพิเศษ ถูกตัดสินให้จำคุกเป็นเวลา 15 ปี ท่านถูกจองจำพร้อมกับนักโทษอื่นๆ  ในห้องขังที่คับแคบและสกปรก  จึงป่วยเป็นวัณโรค
         ท่านมั่นคงในความเชื่อ  ไว้ใจในพระเจ้า  อดทนต่อความทารุณ  ให้อภัยแก่ผู้เบียดเบียน รักการภาวนา  รักการสอนคำสอน
         จากจดหมายฉบับหนึ่งลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1942 ซึ่งคุณพ่อนิโคลาสได้เขียนถึงพระสังฆราชแปร์รอสด้วยลายมือของท่านเอง ท่านบอกว่าสิ่งที่ทำให้ท่านมีความอดทนก็คือ  การสวดภาวนา สวดสายประคำ  และสวดมนต์ตามหนังสือที่พระสงฆ์ต้องสวด ซึ่งพระสังฆราชแปร์รอสได้ส่งไปให้ ถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้ทำผิดตาที่ถูกกล่าวหา  แต่ท่านก็ขอน้อมรับโทษอันนี้ตามน้ำพระทัยของพระเพื่อชดเชยความบาป
         " วันที่ 11 มกรา พ.ศ.84 จนถึงวันที่ 16 พฤศภาคม เป็นระหว่างที่ลูกอยู่ในที่คุมขัง เหมือนนกใหญ่ถูกขังในกรง  นับว่ารู้สึกลำบากมาก เศร้าใจไม่ใช่น้อย  มีเครื่องมือที่ทำให้ลูกมีน้ำอดน้ำทนก็คือคำภาวนา และสวดมนต์ตามหนังสือที่พระสงฆ์ต้องสวดนั้น  ในระหว่างนี้ลูกรู้สึกลำบากมากทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิตต์ ฝ่ายกายการกินการหลับนอนผิดกว่าที่โรงตำรวจศาลาแดงมาก  ไม่มีใครส่งอาหารปิ่นโตให้อีกต่อไป ฝ่ายจิต  เศร้าใจ นอนตื่นเมื่อไรก็คิดว่าถูกโทษ 15 ปี โดยไม่มีความผิดแม้แต่น้อย  เป็นต้นไม่มีโอกาสสวดมนต์ตามหนังสือสวดมนต์ ข้อนี้ทำให้ลูกเป็นทุกข์โศกมาก  แต่ยังมีความบรรเทาอยู่อย่างหนึ่งคือ สวดลูกประคำ …ขอคุณบิดาอย่าเป็นทุกข์ถึงลูกเลย การที่ลูกต้องโทษคราวนี้โดยลูกไม่ได้นึกฝันเลย คุณบิดาก็ทราบดีว่าลูกรักประเทศชาติจนยอมสละความสนุกสบายฝ่ายข้างโลก  ได้อุตสาห์อบรมพี่น้องชาวทัยให้อยู่ในศีลธรรมอันดีเป็นระยะ 15 ปี ลูกได้ช่วยชาติทั้งทางตรงทางอ้อม  นอกนั้นยังเตือนคนอื่นให้รักชาติ แต่อนิจจาลูกกลับถูกหาว่าขายชาติ  พยานโจทย์ 3 ปากนับว่าไร้ศีลธรรมอย่างที่สุด  กล้าใส่ความสงฆ์ผู้ทรงศีลโดยเจตนาเช่นนี้ ถึงกระนั้นก็ดี ลูกรู้สึกว่าพระเจ้าทรงบันดาลให้เป็นไปเช่นนี้ ลูกจึงขอน้อมรับโทษทันฑ์อันนี้ตามน้ำพระทัยของพระ  เพื่อชดเชยความผิดความบาปของลูก และเพื่อความสันติภาพของ (สากล) โลก ทั้งความเจริญของประเทศชาติที่รักของลูก ลูกสวดเสมอ ขอพระเอ็นดูยกความผิดพยานเท็จที่ปรักปรำลูกตามฉบับแห่งพระเยซูอาจารย์แห่งสากลโลก "
         คุณพ่อนิโคลาสสิ้นใจเมื่อวันที่ 12 มกราคม 1944  ขอคุณพ่อช่วยพวกเรา  ให้มีความเชื่อมั่นคง  สามารถเป็นพยานถึงความรักของพระองค์ในสังคมไทยด้วยเถิด

(อุดมสารรายสัปดาห์  ฉบับที่ 2, ประจำวันที่ 7 - 13 มกราคม  2001)

HOME