คำสอน 5 นาที - หมวดนักบุญ

บุญราศี บุญเกิด รำลึก

       ใกล้วันที่ 12 มกราคม คาทอลิกไทยคิดถึงวีรกรรม จิตตารมณ์ และชีวิตศักดิ์สิทธิ์ของคุณพ่อ  
         นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุงพระสงฆ์และมรณสักขี
         เกิดเมื่อวันที่ 31 มกราคม ค.ศ.1895 และรับศีลล้างบาปวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1895 ที่วัดนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม และรับศีลบวชเป็นพระสงฆ์โดยพระสังฆราชเรอเนแปร์รอส วันที่ 24 มกราคม ค.ศ.1926 ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ
         ท่านทำงานอภิบาลที่วัดหลายแห่งนั่นคือวัดแม่พระบังเกิด บางนกแขวก วัดเซนต์นิโกลาส พิษณุโลก วัดในเขตเชียงใหม่ และลำปาง วัดแม่  พระเมืองลูร์ด โคราช และวัดนักบุญเทเรซา โนนแก้ว
         ท่านถูกจับในวันสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ ขณะที่ประกอบศาสนกิจที่วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหัน เมื่อวันที่ 12 มกราคม ค.ศ.1941 ในข้อหาเป็นแนวที่ 5 ถูกตัดสินจำคุก 15 ปี ระหว่างอยู่ในคุกที่เรือนจำกลางบางขวางเป็นปีที่ 3 ท่านได้ป่วยเป็นวัณโรคเป็นเวลา 9 เดือน และถึงแก่มรณภาพในคุกนั้นเองเมื่อวันที่ 12 มกราคม ค.ศ.1944 รวมอายุ 49 ปี ศพของท่านถูกนำไปฝังไว้ที่วัดบางแพรก ซึ่งเป็นวัดพุทธ ที่อยู่ใกล้เรือนจำ หลังจากนั้นในเดือนมีนาคม พระสังฆราชแปร์รอสจึงได้รับอนุญาตให้นำศพ ของท่านมาฝังที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ
         ท่านเป็นพระสงฆ์ที่เอาใจใส่งานอภิบาลมีใจเมตตาคนยากจน และมีความกระตือรือร้นในงานธรรมฑูต ระหว่างที่อยู่ในคุกท่านได้สอนคำสอนและโปรดศีลล้างบาปให้นักโทษด้วยกันที่ใกล้ตายจำนวน 68 คน
         พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ได้เสนอกรณีของท่านให้สมณกระทรวงการสถาปนานักบุญพิจารณา
         วันที่ 12 มกราคม ค.ศ. 2000พระคาร์ดินัลได้อนุญาติให้เปิดหลุมศพของคุณพ่อนิโคลาส ภายในสุสาน อุโมงค์ใต้พระแท่นอาสนวิหารอัสสัมชัญ มีนายแพทย์ 3 ท่านเป็นพยานพร้อมกับเจ้าหน้าที่จากบริษัทมรดกโลก
         หลังจากตรวจสอบอย่างถ้วนถี่ชัดแจ้งว่าท่านเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ พลีชีพเพราะเห็นแก่ความเชื่อในพระเป็นเจ้า สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ได้ประกาศรับรองความศักดิ์สิทธิ์ของท่าน เมื่อวันที่ 27 มกราคม ค.ศ.2000 และประกอบพิธีสถาปนาเป็นบุญราศีมรณสักขีวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม ค.ศ. 2000  ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร กรุงโรม ประเทศอิตาลี
         คุณพ่อเจมส์ ฟิตซ์แพทริก ผู้ดำเนินเรื่องกรณีคุณพ่อนิโคลาส เป็นบุญราศี ได้กล่าวในพิธีปิดกระบวนการพิจารณา เมื่อวันที่ 23 มกราคม ค.ศ.1998 ที่บ้านผู้หว่าน ตอนหนึ่งกล่าวว่า "บรรดาพระสงฆ์ คือทายาทของคุณพ่อนิโคลาสที่สืบทอดมา คือเพื่อนในสังฆภาพของคุณพ่อ พวกท่านคือผลของการเจริญเติบโต และการสืบทอดของคุณพ่อ พวกเราต้องไม่เศร้าโศกกับศพที่คุกบางขวาง พวกเราต้องฉลองความทรงจำที่มีชีวิตชีวา ความทรงจำที่เบ่งบาน ด้วยความเชื่อ ความทรงจำที่เผาผลาญด้วยความกระตือรือร้น ความทรงจำที่ให้เข้มแข็ง ด้วยความกล้าหาญ ความทรงจำไม่ใช่บางสิ่งบางอย่างในอดีต แต่เป็นความจริงในปัจจุบันและคุณพ่อคือความทรงจำเหล่านั้น พวกท่านไม่ใช่เพียงเก็บความทรงจำของคุณพ่อไว้ แต่ตัวพวกท่านเองคือความทรงจำของคุณพ่อด้วยช่างเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่! ช่างเป็นสิทธิพิเศษ!พวกท่านมีบุญอย่างทวีคูณ
         ถ้าคุณพ่อนิโคลาสยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้ท่านมีชีวิตอยู่ในตัวพวกท่าน วิธีการตายของคุณพ่อ บางทีไม่ใช่เพื่อพวกท่าน แต่เหตุผลของความตายต้องอยู่ในตัวพวกท่านแต่ละคน ความเชื่อของคุณพ่อจะต้องมีชีวิตอยู่ในตัวพวกท่าน ความกระตือรือร้นของคุณพ่อจะต้องมีชีวิตอยู่ในตัวพวกท่าน ความกล้าหาญของคุณพ่อจะต้องมีชีวิตอยู่ในตัวพวกท่าน พวกท่านต้องไม่ปล่อยให้คุณพ่อต้องตายอีก นี่คือความรับผิดชอบนี่คือสิทธิพิเศษของพวกท่านคุณพ่อทั้งหลายขอให้รับผิดขอบในสิทธิพิเศษของพวกท่าน สัตบุรุษในประเทศนี้ปัจจุบันต้องการพระสงฆ์ที่เหมือนกับคุณพ่อนิโคลาส ขอให้รับผิดชอบในสิทธิพิเศษของพวกท่านพระศาสนจักรในประเทศไทยปัจจุบันนี้ต้องการพระสงฆ์ที่เหมือนกับคุณพ่อนิโคลาสขอให้รับผิดชอบในสิทธิของพวกท่าน การเผยแผ่พระวรสารของพระเยซูคริสตเจ้าปัจจุบันนี้ต้องการพระสงฆ์ที่เหมือนกับคุณพ่อนิโคลาสขอให้รับผิดชอบในสิทธิพิเศษของพวกท่านนี้"
         (หนังสือ นักโทษ...นักบุญ หน้า 2004)

(อุดมสารรายสัปดาห์ ฉบับที่ 2 , 6-12 ม.ค.2002)

HOME