คำสอน 5 นาที - หมวดนักบุญ

บุญราศี บุญเกิด กฤษบำรุง

       บุญราศี บุญเกิด วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคมนี้ นอกจากเป็นวันฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง แล้วยังเป็น วันฉลองบุญราศีนิโคลาส  บุญเกิด  กฤษบำรุง  พระสงฆ์ และมรณสักขี    อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  เรามีบุญราศีทั้ง  7 แห่งบ้านสองคอน   จ.มุกดาหาร ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ได้ประกาศแต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 1989 ส่วน บุญราศีบุญเกิด ได้มีพิธีสถาปนาเป็นบุญราศี เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2000 ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร กรุงโรม ประเทศอิตาลี บุญราศีบุญเกิด เกิดเมื่อวันที่ 31 มกราคม 1895 ที่วัดนักบุญเปโตร สามพราน รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 24 มกราคม 1926 ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ ท่านถูกจับในวันที่ 12 มกราคม 1941 ถูกตัดสินจำคุก 15 ปี ถึงแก่มรณภาพในคุก เมื่อวันที่ 12 มกราคม 1944 อายุ 49 ปี "ท่านเป็นพระสงฆ์ที่เอาใจใส่งานอภิบาล มีใจเมตตาต่อคนยากจน และมีความกระตือรือร้นในงานธรรมทูต ระหว่างอยู่ในคุก ท่านได้สอนคำสอน และโปรดศีลล้างบาปให้นักโทษด้วยกันที่ใกล้ตาย จำนวน 68 คน"
         พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ได้เสนอกรณีของท่านในสมณกระทรวงการสถาปนานักบุญพิจารณา จนได้รับการประกาศรับรองว่าท่านเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ ในวันดังกล่าว และให้ถือวันที่ 12 มกราคมเป็นวันฉลอง หากท่านสนใจประวัติของบุญราศีบุญเกิด เรามีหนังสือ 1.นักโทษ...นักบุญ (500 บาท) 2.หนังสืองานศึกษากรณี คุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง เป็นบุญราศี (500 บาท) 3.บันทึกเดินทางของธรรมทูต จากไทยไปพม่า (50 บาท) 4.ประวัติสังเขป คุณพ่อนิโคลาส 5.หนังสือบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง พงศ์ ประมวล เป็นบรรณาธิการ (400 บาท) 6. วิดีทัศน์ "แด่ผู้ไม่ละทิ้งความเชื่อ"พิธีที่กรุงโรม (250) 7.วิดีทัศน์ บุญราศีบุญเกิด จิตวิญญาณแห่งผู้แพร่ธรรม (250 บาท) มีวีซีดีด้วย 8. วิดีทัศน์ ชีวประวัติสักการสถาน บุญราศีนิโคลาส (250 บาท) 9. มิวสิก วิดีทัศน์ "เราคือทาง"10. แผ่นพับบทภาวนา และประวัติย่อ ภาษาไทยอังกฤษ เราได้รับพระพร ที่มีบุญราศีมรณสักขีชาวไทย ทั้งนักบวช ครูคำสอน แม่บ้าน เยาวชน และพระสงฆ์ ถึงวันนี้ ผมประทับใจในคำพูดของคุณพ่อเจมส์ ฟิตซ์แพทริก (OMI) ตอนหนึ่ง กล่าวว่า "...พวกท่านคือผลของการเติบโต และการสืบทอดของคุณพ่อ พวกเราต้องไม่เศร้าโศก กับศพที่คุกบางขวาง พวกเราต้องฉลองความทรงจำที่มีชีวิตชีวา ความทรงจำที่เบ่งบานด้วยความเชื่อ ความทรงจำที่เผาผลาญด้วยความกระตือรือร้น ความทรงจำที่ทำให้เข้มแข็ง ด้วยความกล้าหาญ... และคุณพ่อ คือความทรงจำเหล่านั้น"

(อุดมสารรายสัปดาห์ ฉบับที่ 3, 12-18 ม.ค. 2003)

HOME