คำสอน 5 นาที - หมวดนักบุญ

พระคริสต์อีกองค์หนึ่ง

         วันนี้ผมเปิดหนังสือ "สามเณราลัยแห่งชีวิต" ที่คริสตชนคนหนึ่งได้รับการ "เยียวยารักษา" จากพระเป็นเจ้า  จึงใช้นามปากกา "ราฟาแอล" จัดพิมพ์ และส่งหนังสือเล่มนี้มาให้ในโอกาสฉลองครบรอบปีแห่งศีลบรรพชา เปิดไปหน้า 57 เห็นรูป พระสังฆราชไมเกิ้ล ประพนธ์ ชัยเจริญ กำลังนั่งเป็นประธานในพิธีมิสซา มีพระสังฆราชอีกองค์หนึ่งกำลังร่วมพิธี และคำอธิบายข้างภาพว่า "ชีวิตเรียบง่ายนี้ พูดง่าย แต่ทำยาก เป็นนามธรรมง่าย แต่เป็นรูปธรรมนั่นสิยาก จึงขอ "พระคริสต์อีกองค์หนึ่ง" ได้สอนเรา ฝึกเรา แก้ไขเรา นำเราสู่ชีวิต เรียบง่ายนี้ด้วย"
         ขณะที่พระสังฆราชแห่งบ้านชุมพาบาล สุราษฎร์ธานี  จากเราไปเมื่อคืนวันที่ 20 พฤษภาคม ไปพบพระเยซูพระชุมพาบาลผู้นำที่แท้จริง  หลายสังฆมณฑลและนักบวชบางคณะมีพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่หลายองค์ และพระสงฆ์ประมาณ 50 องค์ ก็ฉลองครบรอบปีบวชในเดือนนี้
         เมื่อมีคนหนึ่งจากไป… คนใหม่เข้ามาแทน เมื่อมีพระสงฆ์บวชใหม่ ก็มีการโยกย้าย เพื่อความเหมาะสม
         สมโภชพระจิตเจ้าปีนี้ พิเศษยิ่งขึ้นเมื่อมี พิธีบวชพระสงฆ์ พิธีเปิดและเสกสักการสถาน บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง (ค.ศ.1895 - 1944) ณ วัดนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม  คุณพ่อได้ดำเนินชีวิตสงฆ์เกือบ 18 ปี ในช่วงอายุ 49 ปี อย่างดีเยี่ยม  ตามประวัติกล่าวว่า "ท่านไปสอนคำสอนตามบ้าน…  ท่านเป็นพระสงฆ์ที่มีใจร้อนรน  ยอมเสียสละตนเองเพื่อการประกาศพระวรสาร สามารถเทศน์และสอนคำสอนตลอดวันโดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย  เอาใจใส่งานอภิบาลเป็นอย่างดี  ไม่ว่าจะเป็นการถวายมิสซาหรือการโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้ยังเอาใจใส่ดูแลทุกข์สุขของบรรดาคริสตชน"
         "ท่านเป็นพระสงฆ์ที่มีพรสวรรค์ในการเทศน์… ท่านช่วยเหลือคนยากจน โดยไม่เลือกว่าจะเป็นคริสตังหรือไม่…  ท่านช่วยด้วยความเมตตา"
         ในขณะที่อยู่ในคุก  ท่านได้เขียนจดหมายถึงพระสังฆราช บอกว่า "สิ่งที่ทำให้ท่านมีความอดทน  ก็คือ การสวดภาวนา  สวดสายประคำ และสวดมนต์ ตามหนังสือที่พระสงฆ์ต้องสวด… ท่านสอนคำสอนและให้กำลังใจผู้ที่ถูกจับด้วยกัน"  ผมอ่านจากหนังสือพิธีวันสถาปนาท่านเป็นบุญราศี 5 มีนาคม ค.ศ.2000 (หน้า 31 - 35)
         พวกเราดีใจที่ได้รับพระกระแสเรียกให้เป็นพระสงฆ์ และมีคุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด เป็นแบบอย่างแก่เรา  คุณพ่อประยูร พงศ์พิษณุ์ ได้แต่งกลอนบทนี้ ตอนอยู่สามเณราลัยแสงธรรม ว่า
         "เยซู"   คู่ชีวิตข้าผู้ศิษย์มีจิตจง 
         มุ่งหน้า จะดำรงเพื่อพระองค์ผู้อาจารย์
         "พระคริสต์อีกองค์หนึ่ง"ความหมายซึ้งถึงดวงมาน
         ชีพนี้พลีเป็นทานเพื่อร่วมงานกับพระองค์

(อุดมสารรายสัปดาห์ ฉบับที่ 23, 1 - 7 มิถุนายน 2003)

HOME