คำสอน 5 นาที - หมวดนักบุญ

มรณสักขีชาวเกาหลี

       ศาสนาคริสต์ในประเทศเกาหลี  บรรดาฆราวาสเป็นผู้ริเรื่ม ประมาณ ค.ศ.1784 และมีการเบียดเบียนพระศาสนจักร  จนพวกเขาได้ยอมสละชีวิตเพื่อยืนยันความเชื่อ  ระหว่าง ค.ศ.1839 - 1867 มากกว่าหนึ่งหมื่นคน
         เปาโล จง ฮาซัง บิดา มารดา  และพี่น้อง  ก็เป็นมรณสักขี  ท่านเป็นผู้มีส่วนทำให้พระศาสนจักรริเริ่มในเกาหลีได้เดินทางไปปักกิ่ง  ประเทศจีน อย่างน้อย 9 ครั้ง ติดต่อพระสงฆ์  และเชิญธรรมทูตชาวฝรั่งเศสเข้าไปอย่างลับๆ  เพื่อถวายมิสซาและประกอบพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์
         ในเดือนมกราคม ค.ศ.1845  อันดรูว์ คิม เตกอน  ถูกส่งไปเมืองมาเก๊า พร้อมกับเพื่อนอีก 2 คน เพื่อรับการอบรมในบ้านเณร ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ และพยายามพาพระสงฆ์ธรรมทูตชาวฝรั่งเศส แต่ถูกจับและถูกตัดศรีษะที่แม่น้ำฮั่น ใกล้กรุงโซล  ขณะอายุ 26 ปี  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 1846 และได้รับการแต่งตั้งเป็นบุญราศี ในปี 1925 เป็นองค์อุปถัมภ์ของพระสงฆ์ชาวเกาหลี
         สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 เสด็จเยือนอาสนวิหารกรุงโซล และสถาปนานักบุญมรณสักขีชาวเกาหลี 103 องค์  วันที่ 6 พฤษภาคม 1984 โอกาสสมโภช 200 ปี ของพระศาสนจักรในเกาหลี และระลึกถึงนักบุญเหล่านี้ในวันที่ 20 กันยายน

(อุดมสารรายสัปดาห์  ฉบับที่ 38, 14 - 20 กันยายน)

HOME