วันที่

หัวข้อข่าว

18 ธันวาคม  2011

สุนทรพจน์ของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่  16 ณ  ทัณฑสถาน  เรบีเบีย  กรุงโรม

12-14 ธันวาคม 2011

ชุมนุมครูคำสอนภาคอีสาน ครั้งที่ 4

9  พฤศจิกายน 2011

พระสันตะปาปาสนใจรายละเอียดในพิธีกรรม

2  พฤศจิกายน 2011
 

สารให้กำลังใจแด่คนไทย จากพระคาร์ดินัล  นิโคลัส ชอง พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลโซลประเทศเกาหลี

27 ตุลาคม 2011

 

คำปราศรัยของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิ๊ก ที่ 16
วันแห่งการไตร่ตรอง เสวนา  และภาวนาเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม
ณ มหาวิหารแม่พระแห่งปวงเทวา  อัสซีซี   อิตาลี

25 ตุลาคม 2011

ประชุมกรรมการคำสอน สังฆมณฑลเชียงใหม่

27 กรกฎาคม 2011

การประชุมศิษย์เก่าที่จบด้านคำสอนครั้งที่ 1

26-27 กรกฎาคม 2011

ประชุมกรรมการคำสอน 10 สังฆมณฑล (ครั้งที่ 2/2011)

19-20 กรกฎาคม 2011

อบรมกระบวนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน (RCIA)

15-19 มิถุนายน

ประชุมสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก ที่ Casa Divin Maestro; Arriccia กรุงโรม ประเทศอิตาลี

่  10  พฤษภาคม

สมณมณตรีของสมณกระทรวงการประกาศพระวรสารสู่ปวงชนองค์ใหม่

    7-11 กุมภาพันธ์

สัมมนาเจ้าหน้าที่ศูนย์คริสตศาสนธรรม 10 สังฆมณฑล

ดูข่าวเก่า

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120