นักศึกษาและบุคคลากร

 

ปี 2016

 

ปี 2015

 

 

 

 

รายชื่อนักศึกษาที่พักในศูนย์

 

ปี 2016

 

ปี 2015

 

ปี 2014

 

ปี 2013

รายชื่อนักศึกษาคริสตศาสตร์ ชั้นปี 1-4 ที่พักประจำในศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม สามพราน 
ประจำปีการศึกษา 2553/2010

นักศึกษาภาคปกติ รุ่นที่ 1-30

นักศึกษาภาคฤดูร้อน

ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ  82 ม. 6  ซ.วัดเทียนดัด  ถ.เพชรเกษม  ต.ท่าข้าม อ.สามพราน  จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท์  0-2429-0443 , 0-2812-5880, 08-2335-2112  โทรสาร 0-2429-0239  และ E-mail :  nccthailand@gmail.com