นักศึกษาและบุคลากรในศูนย์ CC
ประจำปี พ.ศ. 2559 / ค.ศ. 2016

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ

นักศึกษา ปี 4

 

 

 

นักศึกษาปี 3

 

นักศึกษา ปี 2

นักศึกษาปี 1

 

 

บุคลากร

 

 

 

 

ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ  82 ม. 6  ซ.วัดเทียนดัด  ถ.เพชรเกษม  ต.ท่าข้าม อ.สามพราน  จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท์  0-2429-0443 , 0-2812-5880, 08-2335-2112  โทรสาร 0-2429-0239  และ E-mail :  nccthailand@gmail.com