คลิปวีดีทัศน์ที่ทำ ปี 2019-2023

วีดีทัศน์เจตนาอธิษฐานของโป๊ปฟรังซิส

ปี 2021/2564ปี 2022 / 2565 /

ปี 2023 / 2566

มกราคม

 

กุมภาพันธ์

 

มีนาคม

 

เพื่อบรรดานักการศึกษา
(พากย์ไทย 1.23 นาที)

เพื่อเขตวัดต่างๆ
(1.28 นาที)

เพื่อบรรดาผู้ถูกล่วงละเมิด (1:44 นาที)

เมษายน

 

พฤษภาคม

 

มิถุนายน

 

เพื่อวัฒนธรรมที่ปราศจากความรุนแรง
(1.29 นาที)

เพื่อองค์กรและกลุ่มต่างๆในพระศาสนจักร
(เวลา 1.44 นาที)

เพื่อยกเลิการทรมาน
(เวลา 2.03 นาที)

 

สรุปสารเดือนตุลาคม 2019 เดือนพิเศษเพื่อการประกาศข่าวดี โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส (4.46 นาที)

ทุกปีนับจากนี้ไป 1 ในวันอาทิตย์แรกของปี เป็นวันที่เน้นและให้ความสำคัญต่อพระวาของพระเจ้า...
(1.15 นาที)

พระสมณดำรัสของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 8 ข้อ โอกาสเสด็จเยือนประเทศไทย 20-23 พ.ย. 2019
(6.42 นาที)

"บทภาวนาเพื่อโลกของเรา" โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ในสมณสาส์น เลาดาโต ซี  (พากย์ไทย 3 นาที)

“50 ปีสภาสังคายนาว าติกันครั้งที่ 2”
วลา 15 นาทีl

พระสันตะปาปาผู้แสนดี พระสันตะปาปายอห์น ที่ 23)

ประวัติพระัสันตะปาปา ยอห์น 23

นักบุญสมเด็จพระสันตะปาปา ปอลที่ 6
(9.21 นาที)

สารคดีนักบุญ สมเด็จพระสันตะปาปา ปอล ที่ 6
(9.22 นาที)

สมณลิขิต จงชื่นชมยินดีเถิด
(2.36 น.)

สารคดี วีดีทัศน์ พระพรพิเศษ 7 ประการ สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 ผู้ยิ่งใหญ่
(ภาษาไทย/
ภาษาอังกฤษ

สารของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  เชิญร่วมงานเยาวชนโลก ครั้งที่ 34 ที่ประเทศปานามา วันที่ 21-27 มกราคม 2019
(4.12 นาที)

CBF รณรงค์ปีพระคัมภีร์ ธันวาคม 2019 ถึง 30 กันยายน 2020  (3.46 นาที)
(
พากษ์ไทย,
 
บรรยายไทย)

Pope Francis’ best message
to the youth (ภาษาไทย)

โฉมหน้าแห่งเมตตาธรรม
พากษ์ไทย (2.38 นาที)

นักบุญโฟสตีน่า ประกาศกแห่งพระเมตตา
(พากย์ไทย 8.09 นาที)

5 ข้อคิดสำคัญในสมณสาส์น "ทุกคนพี่น้องกัน" Fratelli Tutti
(5 นาที)

โป๊ปฟรังซิส  7 ข้อตกลงร่วมกันเรื่องการศึกษา
(ความยาว 2.29 นาที)

โป๊ปฟรังซิส  ข้อตกลงร่วมกันเรื่องการศึกษา
(พากย์ไทย 1.16 นาที)

วันสากลเพื่อคนยากจน
(1.28 นาที)
พากย์ไทย
พากย์-ซับไทย

คำอธิษฐานฯ วันคนจนโลก ครั้งที่ 5
(พากย์ไทย 3.18 นาที)

บาทหลวงคือใคร
(2.51 นาที)

การเริ่มต้นของสหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอชีย
50 ปี สหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอเชีย (FABC)
(3.36 นาที)

โครงสร้างของสหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอเชีย
(พากย์ไทย 5.27 นาที)
 

การมีส่วนร่วมของพระศาสนจักรเอเชียสู่พระศาสนจักรสากล พากย์ไทย
(เวลา 3.09 นาที)

เบื้องหลังโลโก้ ฉลอง 50 ปีสหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอเชีย
(เวลา 04.00 นาที)

การประชุมใหญ่สามัญ FABC 50 ปี - สาสน์จากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส (พากย์ไทย 2.29 นาที)

 

 

 

 

 

 

พระสันตะปาปา วิกฤตสิ่งแวดล้อม และผู้นำแนวหน้า | จดหมาย: ภาพยนตร์เลาดาโต ซี (บรรยายไทย 81 นาที)

เนื่องในโอกาสการประชุมซีนอดเรื่องการก้าวเดินไปด้วยกัน สมณสภาเพื่อฆราวาส ครอบครัวและชีวิต และเลขาธิการการประชุมซีนอด เชิญผู้ทุพพลภาพหลายสิบคน จากห้าทวีป...(เวลา 6.09 นาที)

วีดีโอ : พระศาสนจักรคือบ้านของเรา ผู้ทุพพลภาพเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับชุมชนพระศาสนจักร (พากย์ไทย 6 04นาที)

วันสันติสากล ปี 2023
(ความยาว 2.07 นาที)

วันคุ้มครองโลก 2023
(เวลา 10.58 นาที)

World day of Migrants and Refugees 24 ก.ย. 2023
 “อิสระที่จะเลือกว่าจะย้ายถิ่นฐานหรืออยู่ต่อ”
(เวลา 3.05 น.)

 

 

 

 

 

 

เหตุใดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงเป็นประเด็นทางศีลธรรม
(ความยาว 3.38 นาที)

คำภาวนาของพ่อ
(ความยาว 0.32 นาที)

บ้านส่วนรวมของเรา คู่มือการดูแลโลกที่เราอาศัย
(ความยาว 5.58 นาที)

 

 

 

 

 

 

10 วีดิทัศน์ ความปิติยินดีแห่งความรักในครอบครัว (Amoris Laetitia)

บทนำ Introduction
(พากย์ไทย 3.00 นาที)

ก้าวไปด้วยกัน EP.1
(พากย์ไทย3.42 นาที)

ครอบครัว ในแสงสว่างแห่งพระวาจา
ขององค์พระผู้เป็นเจ้า EP.2 (พากย์ไทย)

กระแสเรียกครอบครัว EP3
(พากย์ไทย 4.36 นาที)

ความรักในการแต่งงาน EP4
(พากย์ไทย 4.43 นาที)

ความมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง
และความงดงามของความรัก EP.5
(พากย์ไทย 4.39 นาที)

ผลของความรัก EP.6
(พากษ์ไทย 3.50 นาที)

ถูกเรียกมาเพื่อพันธกิจของพระศาสนจักร EP.7 (พากย์ไทย - 3.46 นาที)

ความรักในครอบครัว : การอบรมสั่งสอนบุตร EP.8
(พากย์ไทย 5.36 นาที)

การเป็นเพื่อนร่วมทางกับความอ่อนแอ EP.9 (พากย์ไทย-3.42 นาที)

ชีวิตจิต แห่งการสมรสและครอบครัว
EP.10 (พากย์ไทย - 5 นาที)

 

 

ส่งเสริมศรัทธา

ฮวนดิเอโก ผู้ส่งสารแห่งกวาดาลูปเรื่องราวของการประจักษ์ของแม่พระที่กวาดาลูป ประเทศเม็กซิโก แก่ฮวนดิเอโก ชาวอินเดียแดง(ระลึกถึงวันที่ 9, 12 ธันวาคม)

นักบุญกลาราแห่งอัสซีซีซี
16.19 นาท

นักบุญฟรังซีสแห่งอัสซีซี
15.16 นาที

นักบุญมารีอากอแร็ตตี
(10 นาที)

บุญราศีแห่งสองคอน
ผู้พลีชีพเพื่อความสำเร็จ
14.44 นาที

 ความหวังยังไม่สิ้น

บุญราศี เทเรซาแห่งกัลกัตตา

อัศจรรย์แห่งศีลมหาสนิท

อัศจรรย์แห่งศีลมหาสนิท
ที่วัดน้อย หมู่บ้านโบลเซนา

อัศจรรย์แห่งศีลมหาสนิท
ที่เมืองซีเอนา

อัศจรรย์แห่งศีลมหาสนิท ที่เมืองแลนเซียโน

นักบุญบากีต้า

สารคดีนักบุญพระอัครสังฆราชออสการ์ โรเมโร
(11.30 นาที)

คุณพ่อซาเวียร์ เกโก
(4.50 นาที)

พระสังฆราชยอห์น บัปติสต์ โปรดม
(6.46 นาที)

"นักบุญมารีอา กอเร็ตตี มรณสักขี : มรดกแห่งการให้อภัย (9.54 นาที)"

บทถวายประเทศไทยแด่แม่พระ ในโอกาสวันสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ องค์อุปถัมภ์ของประเทศไทย (15 สิงหาคม) เวลา 2.50 นาที

นักบุญ ยอห์น มารีย์ เวียนเนย์
(11.59 นาที)

5 เหรียญแห่งศรัทธาของชาวคาทอลิก
(3.28 นาที)
 

คุณรู้ไหมว่า ปีศาจกลัวพระแม่มารีย์
(1.41 นาที)

ทำไมคุณควรเก็บสายประคำไว้ใต้หมอน ขณะนอนหลับ
(0.50 นาที)

นักบุญฮวนดิเอโก นักบุญพื้นเมืองคนแรกของทวีปอเมริกา สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 ทรงแต่งตั้งท่านเป็นนักบุญเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ค.ศ. 2002 ระลึกถึงวันที่ 9 ธันวาคม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pope Francis presides at the Eucharistic Celebration on the occasion of the Day for Catechists, upon the conclusion of their pilgrimage from various countries of the world, followed by the recitation of the Angelus prayer.

Pope Francis meets the Catechists convened in Rome for their pilgrimage on the occasion of the Year of the Faith and of the International Catechists' Congress

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงพบปะบรรดาครูคำสอน โอกาสชุมนุมครูคำสอนนานาชาติที่กรุงโรม 27 พ.ย 2013
             8.56 นาที

พิธีมิสซาปิดงานชุมนุมครูคำสอนนานาชาติ 29 พ ย 2013  
18.33 นาที

บทเทศน์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส โอกาสปิดงานชุมนุมครูคำสอนในปีแห่งความเชื่อ 29 ก.ย 56

ายการพระเจ้าสถิตกับเราช่วง ตามเรามา ตอน ชุมนุมครูคำสอนนานาชาติ กรุงโรม

ชุมนุมคำสอนระดับชาติ ครั้งที่ 5 และเฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ไทย 2015 (17.30 น.)

 

 

 

 

ปีนักบุญโยเซฟ

สมณลิขิต ด้วยหัวใจของบิดา
ตอน “บทนำของสมณลิขิต ด้วยหัวใจของบิดา" (หน้า 6-10)
(เวลา 8.30 นาที)

สมณลิขิต ด้วยหัวใจของบิดา ตอน “ท่านเป็นบิดาผู้กล้าหาญและสร้างสรรค์” (หน้า 27-32) (เวลา10.35 นาที)

สมณลิขิต Patris Corde ตอน “ท่านเป็นบิดาที่ทำงาน” หน้า 41-42 (4.13 นาที)

สมณลิขิต ด้วยหัวใจของบิดา ตอน “บิดาผู้อยู่เบื้องหลัง”
(หน้า 43-48)
(เวลา 8 นาที)

สมณลิขิต ด้วยหัวใจของบิดา
ตอน “บทสรุปและบทภาวนา” ของสมณลิขิตด้วยหัวใจของบิดา (เวลา 4 นาที)

เรื่องราวของโยเซฟ
(พากย์ไทย 5.30 นาที)

โป๊ปฟรังซิสทรงรักรูป
"นักบุญโยเซฟกำลังนอนหลับ"
(พากย์ไทย 2 นาที)

เรื่องน่าทึ่งของนักบุญโยเซฟ ช่างไม้
(พากย์ไทย 5.26 นาที)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กุญแจสู่สมัชชาพระสังฆราช เรื่อง เยาวชนและกระแสเรียก
(3.58 น.)

เยาวชนเตรียมการประชุมสมัชชาพระสังฆราช
(3 นาที)

วันแรกของการประชมสมัชชาพระสังฆราช (2.50 น.)

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสกับบรรดาเยาวชน
(ภาษาอังกฤษ 2.30 น.)

ขอขอบคุณองค์สันตะบิดรผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่กำลังฟังพวกเรา
(E 3.13 น.)

สมัชชาพระสังฆราชรับรองเอกสารเรื่องเยาวชน (1.36 น.)

ทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างสันติภาพในทุกสถานการณ์ (E 2.35 น.)

พิธีมิสซาปิดการประชุมสมัชชาพระสังฆราช (7.13 น.)

โอวาทของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส วันปิดประชุมสมัชชาพระสังฆราช
(บรรยายไทย 6.30 น.)

โอวาทของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส วันปิดการประชุมสามัญครั้งที่ 15
ของสมัชชาพระสังฆราช
27 ต.ค. 2018 (6.32 น.)

สารจากผู้นำสมัชชา ถึงบรรดาเยาวชน  (E 2.26 น.)

สารจากบรรดาผู้นำพระศาสนจักรถึงเยาวชน (3.48 น.)

ประวัติศาสตร์

ใน ปี ค.ศ. 2015 พระศาสนจักรคาทอลิกไทยจะฉลองครบ 50 ปี ที่ได้รับการยกระดับพระฐานานุกรมสถาปนาเป็น "สังฆมณฑล" อย่างเป็นทางการ

การเฉลิมฉลองโอกาสรำลึก 350 ปี
แห่งการสถาปนามิสซังสยาม

“ประตูแห่งความเชื่อ่อ”
โอกาสปีแห่งความเชื่อ
เวลา 13 นาท

350 ปี การสถาปนามิสซังสยาม (ค.ศ. 1669-2019)
(10 นาที)\
version 
THAI / ENGLISH

ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม ปีศักดิ์สิทธิ์ของครูคำสอน
(16.40 นาที)

สังฆมณฑลเชียงราย
(11.53 น.)

การแบ่งมิสซังไทย
ตอนที่ 1 มิชชันนารีมาสยาม
(เวลา 7.44 นาที)

การแบ่งมิสซังไทย
ตอนที่ 2 การแบ่งมิสซังเท่ากับขยาย
งานธรรมทูต (13.14 นาที)

การแบ่งมิสซังไทย
ตอนที่ 3 ข่าวอันน่าชื่นชมยินดี
(9.21 นาที)

การแบ่งมิสซังไทย
ตอนที่ 4 สภาพโดยย่อของแต่ละ
สังฆมณฑล (11.04 นาที)

ประวัติคาทอลิกไทย ตอน 1
(5.30 นาที)

ประวัติคาทอลิกไทย ตอน 2
(3.56 นาที)

ประวัติคาทอลิกไทย ตอน 3
(8.05 นาที)

กลุ่มวิถคริสตชนในประเทศไทย
(13.50 นาที)

The Catholic Church in Thailand 2018 :Life Witness at the New Horizon of Hope (ภาษาอังกฤษ) (11 น.)
(
ภาษาไทย) (11 น.)

 

ครูคำสอนไทย

พยานชีวิตครูคำสอนอุดรธานี

บุญยาตราแห่งสัจจะจารึกสู่สันติภาพ
16 นาที

คณะศาสนศาสตร์ สาขาคริสตศาสนศึกษา
วิทยาลัยแสงธรรม

วิถีชุมชนวัด 1
วิถีชุมชนวัดในยุคโลกาภิวัตน์

ครูคำสอนสังฆมณฑล
เชียงใหม่

กระบวนการ
รับผู้ใหญ่เข้าเป็น
คริสตชน (RCIA)

วิถีชุมชนวัด 2
กลับสู่วิถีชุมชนคริสตชนยุค
อัครสาวก

ประชาสัมพันธ์ปียาวชน 2012

พี่เลี้ยงผู้เตรียม
เป็นคริสตชน

วิถีชุมชนวัด 3
เริ่มกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน

ผู้นำสันติ-สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอลที่ 2

ศูนย์แม่พระปฏิสนธิ
นิรมล ลำปาง

วิถีชุมชนวัด 4
วิถีชุมชนวัด:ลักษณะ เอกลักษณ์ วิธีการ ลำดับ ขั้นตอน

ภาวนาเพื่อสันติภาพ
23 ม.ค. 2545

พระศาสนจักรคาทอลิก
ในมองโกเลีย (9.46 นาที)

สอนเด็กทั่วโลกให้รู้จัก
การนมัสการศีลมหาสนิท

เชียร์ลีดเดอร์ เธอหัวใจผู้ไม่ยอมแพ้ Limbless Cheerleader Gir

เด็กๆ แห่งความหวัง การนมัสการศีลมหาสนิทสำหรับเด็กๆ

บุญยาตราแห่งสัจจะจารึกสู่สันติภาพ
16 นาที

เพลง ศิษย์พระเยซู...ประกาศความรัก
โอกาสงานชุมนุมครูคำสอนระดับชาติ ครั้งที่ 6
(วันที่ 14-16 ตุลาคม 2019)

 

 

 

 

 

 

 

ก้าวไปกับหนังสือคำสอน
ตอน 1
“คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก”

ก้าวไปกับหนังสือคำสอน ตอน 2
“คำสอนคาทอลิก สำหรับเยาวชน”

ก้าวไปกับหนังสือคำสอน ตอน 3
“คำสอนคาทอลิก สำหรับเด็ก youcat for kids”