วีดีทัศน์เจตนาอธิษฐานของโป๊ปฟรังซิส

ปี 2021 / 2564

มกราคม

 

กุมภาพันธ์

 

มีนาคม

 

ภราดรภาพของมนุษยชาติ
(1.35 นาที)

สำหรับผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อ
ความรุนแรง
(1.25 นาที)

ศีลแห่งการคืนดี
(1.26 นาที)

เมษายน

 

พฤษภาคม

 

มิถุนายน

 

สิทธิขั้นพื้นฐาน
(1.31 นาที)

โลกแห่งเงิน
(1.155 นาที)

ความงดงามของการแต่งงาน
(1.53 นาที)

กรกฎาคม

 

สิงหาคม

 

กันยายน 2021

 

มิตรภาพทางสังคม
(1.55 นาที)

พระศาสนจักรบนหนทาง
(2.09 นาที)

ชีวิตที่ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
(1.58 นาที)

ตุลาคม 2021

 

พฤศจิกายน 2021

 

ธันวาคม 2021

 

ศิษย์ธรรมทูต
 (1.58 นาที)

"ผู้ที่ทุกข์ทรมานจากภาวะ
ซึมเศร้า"
(1.55 นาที)

บรรดาครูคำสอน
(1.59 นาที)