พระอัครสังฆราชรีโน ฟิสิเชลล่า ได้ออกจดหมาย (10 มิถุนายน ค.ศ. 2014) ในนามสมณสภาเพื่อการประกาศพระวรสารใหม่  เชิญประชุมนานาชาติเพื่อไตร่ตรองสมณสาส์นเตือนใจ  เรื่องความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร ของพระสันตะปาปาฟรังซิส โดยเน้นการฟื้นฟูงานอภิบาลของพระศาสนจักร  ระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน 2014  ณ กรุงวาติกัน

ผู้ร่วมประชุมนอกจากบรรดาพระสังฆราชแล้ว บรรดาผู้อภิบาลและผู้ร่วมงาน  คือ พระสงฆ์ สังฆานุกร  นักบวช  ฆราวาส  ครูคำสอน  ผู้ประสารงานเยาวชน ครูคริสตศาสตร์ อาสาสมัคร ฯลฯ ทุกคนที่ร่วมงานใกล้ชิดกับพระสังฆราชในการประกาศพระวรสารใหม่ มาร่วมกันฟื้นฟูจิตตารมณ์ธรรมทูต และความชื่นชมยินดีของคริสตชน

กำหนดการประชุม

วันพฤหัสฯ ที่  18 กันยายน

15.30 น.

การภาวนาและประจักษ์พยาน  ฟังคนจน (ดร.ชัง  วานีเอร์)

16.15 น.

พิธีเปิด (พระอัครสังฆราชออคตาวีโอ รูอีซ  อารีนัส)

16.30 น.

จากสมณสาส์นการประกาศพระวรสารสมัยปัจจุบัน ถึง ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร (พระอัครสังฆราชอันเดร  เลโอนาร์ด)

17.15 น.

โครงการอภิบาล  (พระอัครสังฆราชรีโน ฟิสิเชลล่า)

วันศุกร์ที่ 19 กันยายน

08.00 น.

มิสซาในมหาวิหารนักบุญเปโตร

09.15 น.

การประกาศพระวรสารใหม่ : พันธกิจอภิบาลในเมือง (พระคาร์ดินัลฟิลิปเป บาร์บาแรง)
ครอบครัว ความศรัทธาชาวบ้าน  (คุณพ่อโฮราซีโอ บรีโต)

11.15 น.

การกลับใจ  (พระอัครสังฆราชวิคตอร์  เฟอร์นันเดซ)

11.50 น.

ชีวิตจิตของผู้ประกาศข่าวดี (พระอัครสังฆราชโฮเซ่ โรดรีเกซ การ์บัลโล O.F.M.)

15.00 น.

ประชากรของพระเจ้า  เอเย่นของการประกาศข่าวดี  (ดร.เทรซี่  โรว์แลนด์)

16.00 น.

เข้าเฝ้าพระสันตะปาปาฟรังซิส

17.30 น.

การประกาศพระวรสารใหม่ : สื่อมวลชน  (ดร.ราฟาแอล ชัยณรงค์ มณเทียรวิเชียรฉาย)
หนทางแห่งความงดงาม - Via pulchritudinis  (คุณพ่อมาระโก รูปนิค S.J.)

18.30 น.

อภิปราย

วันเสาร์ที่ 20 กันยายน

09.00 น.

ภาวนาเปิดประชุม

09.10 น.

การประกาศพระวรสารใหม่ : การประกาศ Kerygma  (คุณพ่อซาเวียร์ มอร์ลังส์)
การสอนคำสอน  (พระอัครสังฆราชอันโตนีโอ  กิล โมไรร่า)
บทเทศน์  (พระอัครสังฆราชโยเซฟ  ออกุสติน  ดิ  โนยา  O.P.)

10.40 น.

อภิปราย

11.30 น.

พัก

12.00 น.

พลวัตของความชื่นชมยินดีในชีวิตคริสตชน  (พระคาร์ดินัลโลเน มองเซงโก ปาซินย่า)

12.30 น.

สรุป (พระอัครสังฆราชออคตาวีโอ รูอีซ  อารีนัส)

Home

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120