ประมวลภาพ

ภาพและรายงานข่าวโดย...คุณครูสุดหทัย นิยมธรรม

สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จัดโครงการอบรมต่อเนื่องเรื่องชีวิตจิตครูคำสอน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 มาตั้งแต่ปี 2552 เพื่อหล่อหลอมนักศึกษาที่จะเตรียมตัวเป็นครูผู้สอนคริสตศาสนธรรม ได้เจริญชีวิตอยู่ในพระจิตเจ้า ซึ่งจะช่วยให้เขาฟื้นฟูตัวเองอย่างต่อเนื่องตามเอกลักษณ์ของตน

สำหรับปีนี้ทางสาขาวิชาฯ ได้เน้นเรื่อง “จิตภาวนา” โดยได้เชิญทีมงานของ ซิสเตอร์กัลยา ตรีโสภา และทีมวิทยากร มานำเรื่องจิตภาวนาให้กับนักศึกษาของเราตลอดปีการศึกษานี้

การอบรมในครั้งที่ 1 ได้จัดในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556 และครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม เวลา 8.30 - 12.30 น. ณ สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง

มีกำหนดการดังนี้

08.00-08.30 น.   ลงทะเบียน (หน้าห้องประชุม)
08.30-09.00 น.   ภาวนาเริ่มการอบรม
09.00-10.30 น.   นำสู่ “จิตภาวนา”
10.30-10.45 น.   อาหารว่าง
10.45-11.30 น.   ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ (ระหว่างนี้รับศีลอภัยบาป)
11.30-12.30 น.   พิธีบูชาขอบพระคุณ
12.30 น.             อาหารเที่ยง (กลับไปทานข้าวที่บ้าน)
 

Home

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120