ประมวลภาพ

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2013 เวลา 06.30 น. ภาวนาสมาธิ โดย  ซิสเตอร์สุวรรณี พันธ์วิไล  เวลา  18.00 น.  พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย  คุณพ่อบัญชา  อภิชาติวรกุล

วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2013 เวลา 06.30 น.  การภาวนาแบบ Bibliodrama  เวลา  17.30 น. วจนพิธีกรรมศีลอภัยบาป  และพิธีบูชาขอบพระคุณ โดย  คุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุล

วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2013 เวลา 06.30 น.  วจนพิธีกรรมโอกาสวันครูคำสอนไทย  เวลา 07.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ  โดย คุณพ่อบัญชา อภิชาตวรกุล


และวันที่ 16 ธันวาคม เวลา 17.30 น.  พิธีบูชาขอบพระคุณฉลอง “ วันครูคำสอนไทย ” และ  “ ฉลองบ้าน ”  โดย คุณพ่อเจริญ  ว่องประชานุกูล  เป็นประธานในพิธี  ร่วมกับคณะสงฆ์ 24 องค์    พี่ - น้อง  ในละแวกบ้าน และคริสตชนในชุมชน  หมู่ 6  ประมาณ 350 ท่าน เสร็จพิธีรับประทานอาหารร่วมกัน  และชมการแสดง

Home

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120