ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ร่วมกับบ้านเยาวสตรีหทัยนิรมลจัดงานเทิดเกียรตินักบุญเซซีลีอา 2013 ในรูปแบบการแสดงความสามารถด้านดนตรี เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2013 งานนี้เริ่มด้วยการเต้นเพลง Francisco ซึ่งเป็นบทเพลงที่ใช้ในงานเยาวชนโลกที่ประเทศบราซิล จากนั้นมีการแข่งขันแสดงความสามารถด้านดนตรี 3 ประเภทคือ ประเภทร้องเพลงเดี่ยว ประเภทกลุ่มโฟลค์ซอง และเต้นประกอบบทเพลง ทุกคนร่วมแสดงกันอย่างเต็มที่และเต็มด้วยบรรยากาศของการสร้างความสุขด้วยเสียงเพลง อิ่มสุขทั่วหน้ากัน

Home

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120