ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดย...ครูสุดหทัย นิยมธรรม

สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดโครงการอบรมต่อเนื่องชีวิตจิตครูคำสอน ครั้งที่ 3/2556เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง  โดยมีคุณพ่อสมชัย พิทยาพงศ์พร และซิสเตอร์กัลยา ตรีโสภา เป็นวิทยากรให้การอบรมกับนักศึกษา โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 72 คน ปี 1 = 15 คน ปี 2 = 27 คน ปี 3 = 17 คน ปี 4 = 11 คน และนักศึกษา ภาคสมทบ 2 คน

คุณพ่อสมชัย พิทยาพงศ์พร ได้ให้นักศึกษาฝึกการภาวนาแบบจิตภาวนา ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ว   ซึ่งเป็นวิธีการภาวนาอีกรูปแบบหนึ่งของพระศาสนจักรคาทอลิก ซึ่งมีการภาวนาหลายรูปแบบ ตามหลักเทววิทยาของชีวิตฝ่ายจิต “จิตภาวนา” เป็นการแสวงหาชีวิตฝ่ายจิตนำไปสู่ประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างจิตมนุษย์และจิตพระเจ้า เพื่อช่วยให้มนุษย์ได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงว่าเราเป็นใคร มาจากไหน และกำลังจะไปไหน “จิตภาวนา” เป็นการระลึกรู้อยู่ปัจจุบันกับพระเจ้าโดยอาศัยความสงบนิ่งจากภายใน เพื่อสัมผัสรู้ถึงพลังอันศักดิ์สิทธิ์สูงสุดที่อยู่ภายในตัวเรา นั้นคือลมปราณของพระเจ้าที่ประทานให้กับมนุษย์ทุกคน “พระเจ้าทรงเป่าลมปราณเข้าทางจมูก มนุษย์จึงเป็นผู้มีชีวิต” (ปฐมกาล2:7)ลมปราณของพระเจ้าเป็นอาหารทรงชีวิต เป็นแหล่งแห่งความสมบูรณ์บริสุทธิ์ เที่ยงแท้แน่นอน เป็นพลังที่ให้ความอบอุ่น อิ่มเอม เบิกบาน สดชื่น แจ่มใส ที่เปรียบเสมือนน้ำพุที่พุ่งขึ้นมาจากภายในเมื่อได้สัมผัสแล้วจะทำให้รู้ว่ามนุษย์ขาดอะไรก็ขาดได้ แต่ขาดพระเจ้าไม่ได้เลย...

ต่อจากนั้นได้ให้นักศึกษามีเวลาอยู่เงียบๆ รำพึงภาวนาส่วนตัว เฝ้าศีลมหาสนิท รับศีลอภัยบาป  และจบด้วยการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโดยมีคุณพ่อธวัช สิงห์สา และคุณพ่อธรรมรัตน์ เรือนงาม อาจารย์วิทยาลัยแสงธรรม มาช่วยฟังแก้บาปและประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณให้กับนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมฯ

Home

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120