รายงานข่าวและภาพโดย:ครูจอย

สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จัดโครงการฟื้นฟูจิตใจศิษย์เก่าสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ครั้งที่ 11 หัวข้อ “50 ปีแสงธรรม รวมใจก้าวเดินไปด้วยกัน” วันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ วิทยาลัยแสงธรรมและสังฆมณฑลจันทบุรี โดยมีบาทหลวงวิทยา เลิศทนงศักดิ์  อาจารย์ศรัญญู พงศ์ประเสริฐสิน อาจารย์สุดหทัย นิยมธรรม และนางสาวกัญวสุ ศรีไทย เป็นที่ปรึกษา  มีผู้เข้าร่วมฯ ทั้งหมด 24 คน

โดยมีจุดประสงค์เพื่อฟื้นฟูชีวิตจิตครูคำสอนศิษย์เก่าฯ ให้เข้มแข็ง มั่นคง และเสริมสร้างจิตตารมณ์ครูคำสอนและให้กำลังใจกันและกัน
 
วันที่ 29 เมษายน 2566 เริ่มต้นด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ โดย บาทหลวงธีรพล กอบวิทยากุล  อธิการบดีวิทยาลัยแสงธรรม เป็นประธาน ต่อจากนั้นเราออกเดินทางสู่เสน่ห์ทะเลจันทร์โฮมสเตย์ อ.ขลุง จ.จันทบุรี เพื่อลงเรือชมธรรมชาติและเหยี่ยวแดง และเข้าสู่ที่พัก

ในตอนเย็น เวลา 18.00 น. พวกเรามีโอกาสได้เรียนคำสอนโดยบาทหลวงนุพันธ์ ทัศมาลี ผู้อำนวยการแผนกคริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลจันทบุรี ได้แบ่งปันหัวข้อ “การก้าวเดินไปด้วยกันในชีวิตและพันธกิจของพระศาสนจักร” (Synodality in the Live and Mission of the Church) ให้ตระหนักถึงการก้าวเดินไปด้วยกันในชีวิตของพระศาสนจักร ตามพันธกิจที่เราต้องทำ ตามหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายในความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน การมีส่วนร่วมในพันธกิจต่าง ๆ เหมือนกับเถาวัลย์ที่เกี่ยวข้องกัน หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน หลังจากนั้น  เราได้รับประทานอาหารเย็น กินปู ดูดาว พักผ่อนหย่อนใจร่วมกัน
 
วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2566 เริ่มกิจกรรมหลังอาหารเช้า โดยการภาวนาและเรียนคำสอนยามเช้าด้วยกัน โดยบาทหลวงนุพันธ์ ทัศมาลี ได้แบ่งปันในหัวข้อ “แนวทางการสอนคำสอนคู่สมรส” (Catechumenal Pathways for Marrief Life) ตามคำแนะนำของสมณกระทรวงเพื่อฆราวาส ครอบครัว และชีวิต (Dicastery for Laity, Family and Life) เพื่อให้เราทราบถึงแนวทางอภิบาลของพระศาสนจักรคาทอลิกของเรา

หลังจากนั้นเราได้ออกเดินทาง เยี่ยมชมอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จ.จันทบุรี (Immaculate Conception of Mary Cathedral, Chanthaburi) และสวดภาวนาขอพรพระเจ้าร่วมกัน ทานอาหารเที่ยงที่ร้าน ก๋วยเตี๋ยวป้าน้อง ซอยท่าเรือจ้าง
 
เวลา 14.00 น. เราได้ออกเดินทางเพื่อไปร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณที่วัดแม่พระถวายองค์ มูซู โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคุณพ่อพงษ์นิรันดร์ นัมคณิสรณ์ โดยคุณพ่อได้ให้กำลังใจพวกเราและเลี้ยงบุฟเฟต์ผลไม้ คือ ทุเรียน มะม่วง เงาะ และมังคุด ทำให้พวกเราทั้งอิ่มกายและอิ่มใจในการมาเยือนจันทบุรีครั้งนี้

จากนั้นเราเดินทางสู่ที่พัก Green Terrace Resort และทานอาหารเย็น คือ หมูกระทะยืนกิน โดยได้รับการสนับสนุนจากพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี และแลกเปลี่ยนของขวัญกันในธีม “แสง” กันอย่างสนุกสนาน และปิดท้ายด้วยการแบ่งปันชีวิตครูคำสอนและภาวนาค่ำและพักผ่อน

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 หลังจากอาหารเช้า เราได้สรุปและแบ่งปันกันถึง “ความประทับใจ หรือสิ่งดี ๆ ที่เราได้รับจากการฟื้นฟูจิตใจในครั้งนี้” ร่วมกัน ซึ่งจากการมาใช้ชีวิตร่วมกันในสามวันนี้ ทำให้เราได้เห็นว่า 4 ปีที่ผ่านมาที่เราไม่ได้พบกันนั้น โควิด ภาระ และสถานการณ์ต่าง ๆ ก็ได้บั่นทอนชีวิตของพวกเราไปอย่างมาก และเราต้องการฟื้นฟูจิตใจ ต้องการกำลังใจ เมื่อเราได้กลับมาพบกันอีกครั้ง มาแบ่งปันความสุข ความทุกข์ มาทบทวนชีวิตของเราร่วมกัน ในครอบครัวใหญ่ของพวกเรา การแบ่งปันชีวิตร่วมกันของเรา ทำให้เราเห็นและยืนยันว่าพระเจ้าทรงอยู่ในชีวิตของเราแต่ละคน และเมื่อเรามาอยู่รวมกัน เราก็ได้ส่งต่อพลังใจและความตั้งใจดีในการทำงานให้แก่กันและกัน

แม้ว่าการเดินทางครั้งนี้จะไม่ได้มีความสะดวกสบาย ไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่จุดประสงค์ของการมาในครั้งนี้ก็คือ อยากให้เราทุกคนที่มาร่วมฟื้นฟูจิตใจมีความสุข และพวกเราก็หวังให้ศิษย์เก่าที่ไม่ได้มาร่วมในครั้งนี้ จะได้มีโอกาสมาร่วมและได้รับประสบการณ์ดี ๆ อย่างที่พวกเราแต่ละคนได้รับ
 
พระเจ้าทรงรู้จักเราแต่ละคน และเรียกเราเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกัน ให้เราเป็นของขวัญแก่กันและกัน เป็นของขวัญที่ไม่เหมือนกัน แต่พระองค์อยากให้เรามีความสุข เพื่อเราจะได้นำความสุขไปมอบให้คนอื่น และเมื่อเราทำสิ่งดี ๆ ให้คนอื่น เราก็จะได้รับความสุขกลับมา

ในโอกาสนี้ ศิษย์เก่าฯที่มาร่วมฟื้นฟูจิตใจทุกคน ขอขอบพระคุณคุณ บิชอปซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศร ที่ ขอบคุณคุณพ่อเอกพงษ์ สุวิชากร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารพระนาง มารีอาปฏิสนธินิรมล คุณพ่อพงษ์นิรันดร์ นัมคณิสรณ์ เจ้าอาวสวัดแม่พระถวายองค์ มูซู ที่ให้การต้อนรับพวกเราอย่างดี

ขอขอบคุณ คุณพ่อนุพันธ์ ทัศมาลี วิทยากรในการฟื้นฟูจิตใจในครั้งนี้ ที่ให้ความสำคัญกับครูคำสอนและสละเวลาอันมีค่ามาร่วมเดินทางและแบ่งปันความสุขให้กับพวกเราในครั้งนี้

ที่สุดขอขอบคุณวิทยาลัยแสงธรรม ที่สนับสนุนในการจัดโครงการฟื้นฟูจิตใจฯ ในครั้งนี้ ทำให้เราพบพระเยซูเจ้าในกันและกัน ช่วยเติมพลังกายพลังใจ เพื่อส่งพวกเรากลับบ้านไปทำภารกิจของแต่ละคนต่อไป
 

Home