นักวิทยาศาสตร์ที่วิทยาลัย  มหาวิทยาลัย ในกรุงลอนดอน ได้พิสูจน์คำกล่าวที่ว่า  ความรักทำให้คนตาบอดจริงไหม? บรรดานักวิจัยได้ศึกษาสมอง พบว่าความรู้สึกรักสามารถนำให้เกิดอาการกดบริเวณสมองที่ควบคุมความคิด การวิจารณ์และการตัดสิน เขาได้ศึกษาแม่วัยรุ่นจำนวน 20 คน  โดยให้ดูภาพของลูกๆ และคนรัก ทั้ง 2 กรณีทำให้เกิดความรู้สึกบวกในสตรี และลดอาการสมองที่ควบคุมการตัดสินแง่ลบ  จากข้อศึกษานี้ ดร. อันเดรอัส  บาร์เตล กล่าวว่า “การวิจัยของเราช่วยให้สรุปได้ว่า ความผูกพันธ์ของมนุษย์เราลดอารมณ์แง่ลบ  ขณะที่ช่วยแต่ละคนให้มีพลังแห่งความรัก  ให้แรงบันดาลใจและความสบายใจ”

เมื่อเรามาอยู่ต่อหน้าพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิท มิใช่เรามองพระองค์ แต่พระองค์ทรงมองเราด้วย  พระองค์เปี่ยมด้วยความรัก  คล้ายกับแบบตาบอด  เหมือนความรักของแม่วัยรุ่นในงานวิจัยนั้น

แน่นอน พระองค์มิได้ตาบอดจริงๆ พระองค์เห็นอันตราย การอิจฉา ความบกพร่องที่อยู่ในเรา  แต่พระองค์ทรงมองข้ามความผิด ข้อบกพร่อง  มองข้ามบาป  พระองค์ทรงทราบว่าเราต้องการความรัก  ความศักดิ์สิทธิ์  พระองค์ทรงต้องการเปลี่ยนแปลงเราด้วยชีวิตพระและพระพรของพระองค์

ลองคิดถึงคนบาปในพระวรสาร เช่น สตรีคนบาป  (ลูกา 7: 36-50)  ที่ชโลมพระบาทพระเยซูด้วยผมของเธอ  เรื่องลูกล้างผลาญ (ลูกา  15: 11-32) มัทธิวคนเก็บภาษีที่ละทิ้งอาชีพเดิมมาเป็นศิษย์พระองค์ (มธ. 9: 9-13)  แม้แต่นักบุญเปโตรที่ได้ปฏิเสธพระเยซู  และพระเยซูเจ้าทรงจ้องมองเขา (ลูกา  22: 61) พระองค์ทรงมองข้ามบาป พระองค์ปรารถนาให้เราเริ่มต้นใหม่

เมื่อพี่น้องมาเฝ้าพระเยซูเจ้า  โปรดจำไว้ว่า  พระองค์กำลังมองท่าน ใช่! ท่านอาจต้องการเปลี่ยนวิธีดำเนินชีวิต เลิกนิสัยบาป ไม่ว่าท่านจะดีสมบูรณ์หรือไม่ พระองค์ทรงเห็นและทรงอยู่ในสิ่งดีและสวยงามในตัวคุณด้วย

สิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงเห็น  สิ่งที่พระองค์ทรงคิดหรือรู้สึก  เมื่อเห็นเราดีใจ  มีความสุข มีความรัก  นี่คือวิถีของพระเยซู  หลายร้อยปีก่อนพระเยซู เมื่อพระเจ้าพบชาติอิสราเอลไม่ซื่อสัตย์ พระองค์ตรัสผ่านประกาศกโฮเชยา ยิ่งกว่าการตัดสิน  การลงโทษและโกรธ พระเจ้าถาม “เราจะละทิ้งท่านได้อย่างไร อิสราเอลเอ๋ย เราจะมอบท่านให้ผู้อื่นได้อย่างไร...  ใจของเราปั่นป่วนอยู่ภายใน ความเอ็นดูของเราคุกรุ่นขึ้น  เราจะไม่ทำลายเอฟราอิมอีก เพราะเราเป็นพระเจ้า  มิใช่มนุษย์ เราเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ในหมู่ท่าน เราจะไม่มาด้วยความโกรธ”  (โฮเชยา 11: 8-9) แม้ชาติที่ทำบาป ยังทำให้พระเจ้าอ่อนโยน เมตตา  และหากเด็กเล็กๆ สามารถทำให้พระเยซูทรงรัก  ดีใจ  ลองวาดภาพดูว่า  เราจะทำให้พระเยซูมีความสุขเพียงใด

หากเราทำสิ่งที่ถูกต้อง ทำให้พระองค์พอพระทัย แม้เราอาจทำไม่ค่อยสำเร็จมากนัก เพียงแค่มาหาพระองค์  มาทำให้พระองค์ยิ้ม  พระศาสนจักรและโลกต้องการพิธีบูชาขอบพระคุณ พระเยซูเจ้าทรงรอเราในศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งความรัก  เราอย่าปฏิเสธว่าไม่มีเวลามาหาพระองค์  ให้เราเชื่อและเอาจริงเอาจังในการเยียวยารักษาอาชญากรรมในโลก  อย่าเลิกมานมัสการพระองค์

พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์  แปล
จาก  Reflections for  Young People Vol. 1
โดย  Fr. Raphael Osegboun
St. Paul Press, Mumbai 2011, p. 154-156.

Home

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ)  ถ.นนทรี  ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120