แม่พระคุ้มครองเราจากอุบัติเหตุรถชน

 

โป๊ปฟรังซิสเชิญชาวคาทอลิกรื้อฟื้นการมอบถวายแด่ดวงหทัยนิรมลของพระนางมารีย์ 25 มีนาคม

 

มหาพรต มาหาพระ

 

4 วิธีเพื่อเอาชนะการล่อลวงของปีศาจ

 

ประเพณีปลงศพพระสันตะปาปาในชุดสีแดง

 

สาส์นวันผู้ป่วยสากลของสมเด็จพระสันตะปาปา: ความใกล้ชิด ความรักเมตตาเพื่อผู้ทุกข์ยาก

 

งานชุมนุมเคารพศีลมหาสนิทนานาชาติ ครั้งที่ 52

 

 มีความสุข คือ…

 

"ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย"

 

เรื่องน่าทึ่งของนักบุญโยเซฟ ช่างไม้ ( มัทธิว 1:18-25)

 

100 ปี มรณกรรมสองธรรมทูตผู้บุกเบิก

 

หยุดเสียเวลา...วันนี้

 

สาส์นวันสันติภาพสากล ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ประจำปี ค.ศ. 2020

 

มรณสักขีไทย...มรณสักขีญี่ปุ่น

 

เครื่องหมายที่น่าชื่นชม

 

บุญราศี โยเซฟ อุทัย พองพูม ครูสอนหลักความเชื่อ

 

บุญราศีปีเมองค์ใหม่

 

อัศจรรย์ที่น้อยคนรู้เกี่ยวกับดินที่ฟาติมา

 

นักบวชกับสมัชชาพระสังฆราช 2018

 

ครูคำสอนกับสมัชชาพระสังฆราช 2018

 

ปีศาจมุ่งทำลายครอบครัว

 

การไล่ผีตามธรรมเนียมคาทอลิก

 

จงชื่นชมยินดีเถิด

 

บุญราศีโป๊ปปอล ที่ 6

 

วันที่ 1 มิถุนายน ระลึกถึงนักบุญยุสติน มรณสักขี

 

วันอาทิตย์ใบลาน

 

นักบุญปาตริก ธรรมทูตและองค์อุปถัมภ์ของประเทศไอร์แลนด์

 

วันพุธรับเถ้า (Ash Wednesday)  และเทศกาลมหาพรต

 

วันครูคำสอนไทย 2017

 

นักบุญโยเซฟิน บาคีตา

 

24 พฤศจิกายน ระลึกถึง นักบุญอันดรูว์ ดุง-ลัก พระสงฆ์และเพื่อนๆมรณสักขีชาวเวียดนาม

 

พระคุณการุณย์ที่จะอุทิศให้แด่บรรดาวิญญาณในไฟชำระ

 

ความสุขแท้จริง 8 ประการสำหรับครูคำสอน

 

ฉลองเทิดทูนไม้กางเขน (The Exaltation of the Holy Cross, feast)

 

ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์

 

100 ปีแม่พระประจักษ์ที่ฟาติมา

 

สถาบันพัฒนาคริสตชนฆราวาส

 

สมณสาส์นพระเมตตา

 

ตัวตนแห่งพระเจ้า

 

มรณสักขีแห่งความเชื่อที่จะเป็นบุญราศี

 

น้ำมันศักดิ์สิทธิ์

 

ครูคำสอนคือใคร

 

นักบุญนิโคลัส แห่งบารี

 

สรุปงานชุมนุมครูคำสอนนานาชาติ ที่กรุงโรม

 

พระคริสตราชา

 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงแสดงความสวยสดงดงามของความเงียบสงบ

 

ลวดของลิง

 

อุปมาของกีเอร์เกการ์ด

 

ไมค์และขอทานคนนั้น

 

พระคุณการุญสำหรับปีแห่งความเชื่อ

 

บุญราศี เปโดร กาลุงสด (Blessed Pedro Calungsod)

 

ค่าของการเป็นศิษย์

 

พระเจ้าทรงรู้ดีที่สุด

 

นักบุญโทมัส อัครสาวกและมรณสักขี

 

โลโก้ปีแห่งความเชื่อ

 

การนมัสการ (เฝ้า) ศีลมหาสนิท

 

ความรักทำให้ตาบอด?

 

ประตูวัด

 

แม่พระองค์อุปถัมภ์ของคริสตชน

 

พระคริสต์บนไม้กางเขน-โง่สุด?

 

ชุมนุมเคารพศีลมหาสนิทนานาชาติ

 

อัศจรรย์แห่งรัก

 

 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ)  ถ.นนทรี  ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120