ท่านเป็นสังฆราชแห่งมีรา (ตุรกี ปัจจุบัน) ช่วงต้นศตวรรษที่ 4
 
ท่านเกิดที่เมืองบารี ในประเทศอิตาลี ประวัติบอกว่า ท่านได้กลับจากการจาริกแสวงบุญที่แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์  ได้มาที่เมืองมีรา เช้าวันรุ่งขึ้นท่านไปวัด พระสังฆราชท้องถิ่นเพิ่งเสียชีวิต คณะสงฆ์ได้ตกลงลับๆ ว่าใครเข้าวัดตอนเช้านั้นเป็นคนแรกจะได้รับแต่งตั้งเป็นสังฆราชองค์ใหม่  ดังนั้น นิโคลัสจึงได้รับอภิเษกเป็นพระสังฆราช แห่งมีรา  ท่านได้ถูกขังคุกในสมัยการเบียดเบียนของจักรพรรดิดิโอเกลเซียน  ต่อมาเมื่อมีกฤษฎีกาของจักรพรรดิคอนสแตนติน  จึงได้รับอิสรภาพ  ท่านอยู่ร่วมในสภาสังคายนาที่นีเช  ครั้งแรก (ค.ศ. 325) ซึ่งประณามเฮเรติกของลัทธิอาเรียน

พระสังฆราชนิโคลัสมีชื่อเสียงเรื่องความใจดี ได้ช่วยพูดให้เจ้าหน้าที่ 3 คน ที่ถูกตัดสินอย่างไม่เป็นธรรมให้ปลอดภัย และแอบช่วยลูกสาว 3 คน ของขุนนางคนหนึ่งที่มีหนี้สิน  กล่าวคือ  นำถุงใส่ทองไปวางที่หน้าต่างในตอนกลางคืน   ช่วยให้หญิงสาวทั้ง 3 คนที่เป็นผู้บริสุทธิ์ได้ปลอดภัย  ไม่ถูกประหารชีวิต ทำให้ท่านมีชื่อเสียงเป็น ผู้นำไปให้ (Bringer)

เมื่อท่านเสียชีวิต คริสตชนที่มีราเคารพท่าน  โดยมีประเพณีนำของขวัญไปให้เด็กๆ ที่เตียงตอนกลางคืนก่อนวันฉลองของท่านนักบุญ  ทีละเล็กทีละน้อยก็เป็นตำนานของ “ซานตาคลอส” ให้การฉลองคริสต์มาสในยุโรป ตัวอย่างที่ประเทศออสเตรีย  จะให้ของขวัญแก่เด็กนิสัยดี  แต่ให้ถ่านดำแก่เด็กดื้อ  ในวันที่  6 ธันวาคม

พระธาตุของนักบุญถูกนำจากวัดที่เมืองมีรา (ตุรกี) ไปเมืองบารี (อิตาลี) ใน ค.ศ. 1087 นักบุญมีชื่อเสียงในเรื่องการรักษา  ท่านเป็นองค์อุปถัมภ์ของผู้เดินทาง เมืองท่าที่ติดทะเล เป็นผู้คุ้มครองเด็กๆ เป็นองค์อุปถัมภ์ของรัสเซีย กรีซ ซิซีลี ลอร์แรง  ลีเมอริก  และ เนเปิล

ข้อคิด“ผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆ คนนี้ในนามของเรา  ผู้นั้นก็ต้อนรับเรา ผู้ใดต้อนรับเรา  ผู้นั้นก็ต้อนรับผู้ที่ทรงส่งเรามา” (ลก 9: 48)

พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์
แปลจาก Saint Companions for each Day, หน้า 461 – 462.

Home

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ)  ถ.นนทรี  ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120