ท่านเป็นสังฆราชแห่งมีรา (ตุรกี ปัจจุบัน) ช่วงต้นศตวรรษที่ 4
 
ท่านเกิดที่เมืองบารี ในประเทศอิตาลี ประวัติบอกว่า ท่านได้กลับจากการจาริกแสวงบุญที่แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์  ได้มาที่เมืองมีรา เช้าวันรุ่งขึ้นท่านไปวัด พระสังฆราชท้องถิ่นเพิ่งเสียชีวิต คณะสงฆ์ได้ตกลงลับๆ ว่าใครเข้าวัดตอนเช้านั้นเป็นคนแรกจะได้รับแต่งตั้งเป็นสังฆราชองค์ใหม่  ดังนั้น นิโคลัสจึงได้รับอภิเษกเป็นพระสังฆราช แห่งมีรา  ท่านได้ถูกขังคุกในสมัยการเบียดเบียนของจักรพรรดิดิโอเกลเซียน  ต่อมาเมื่อมีกฤษฎีกาของจักรพรรดิคอนสแตนติน  จึงได้รับอิสรภาพ  ท่านอยู่ร่วมในสภาสังคายนาที่นีเช  ครั้งแรก (ค.ศ. 325) ซึ่งประณามเฮเรติกของลัทธิอาเรียน