ศีลอภัยบาปช่วยเราให้เป็นอิสระจากพันธนาการของบาป

       หนังสือ  God’s  Smuggler (ผู้ลักลอบนำสินค้าเข้า-ออก ของพระเจ้า)  มีเรื่องเกี่ยวกับบราเดอร์แอนดรูว์ ธรรมทูตชาวดัทช์ ประเทศฮอลแลนด์ เขาพยายามขนหนังสือพระคัมภีร์เข้าไปในประเทศคอมมิวนิสต์

  บราเดอร์แอนดรูว์เล่าว่า การซ่อนพระคัมภีร์ทำได้ยากกว่าซ่อนทองหรือเพชร  ก็เพราะว่าหนังสือพระคัมภีร์มีขนาดใหญ่กว่า

  รถยนต์ที่บราเดอร์ชอบใช้คือ  โฟล์คสวาเกน เขาซ่อนพระคัมภีร์ตรงใต้ที่นั่ง เขาเคยขนครั้งหนึ่ง  800 เล่ม

       วันหนึ่งเขาซื้อลิงตัวหนึ่งมาเลี้ยง  เขาสังเกตว่าลิงมีบางอย่างผิดปกติที่เอว  ไม่ช้าก็ได้สังเกตวงรอบเอวลิง  เขาจึงเลิกขนรอบเอว  ทำให้พบสาเหตุปัญหา  เมื่อลิงเล็กๆ มีบางคนเอาลวดไปคาดรัดรอบเอวลิง  แล้วไม่เอาออก เมื่อมันโตขึ้นสายลวดก็รัดเนื้อลิง (ทำให้เจ็บ) เย็นนั้นบราเดอร์แอนดรูว์จึงหาทางตัดสายลวดออกจากเอวลิง  เขาโกนขนบริเวณลวดแล้วจึงค่อยๆ ตัดลวดออก  ตลอดเวลาลิงนอนนิ่งอย่างน่าอัศจรรย์  กรอกตามองดูบราเดอร์แอนดรูว์  ไม่ช้าก็สำเร็จภารกิจ  ลิงกระโดนโลดเต้น  กระโจนขึ้นบ่าของบราเดอร์แอนดรูว์  มันกอดเขา บราเดอร์แอนดรูว์เอาลวดออกทำให้ลิงหายเจ็บ เป็นอิสระ  แล้วลิงดีใจมากจนบังคับตัวไม่ได้

         ชายอัมพาตในพระวรสารวันนี้ต้องรู้สึกแบบเดียวกัน  เมื่อพระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า  “บาปของท่านได้รับการอภัยแล้ว”  (ลก  5:20) พระเยซูเจ้าทรงช่วยเขาให้หายเจ็บปวด การอภัยบาปและช่วยให้พ้นจากอัมพาตกลับเดินได้  เหมือนกับเอาลวดออกจากเอวลิง  ชายอัมพาตรู้สึกดีใจมาก  จนคุมอารมณ์ไม่ได้  เขาสรรเสริญพระเจ้าทันที  (ลก  5:25)

         พี่น้องสามารถได้รับความรู้สึกเป็นอิสระจากบางสิ่งที่ผูกมัดเราและทำให้เจ็บปวด  อย่างหนึ่งคือ โดยอาศัยศีลล้างบาป สิ่งที่เราต้อมยอมรับก่อนใด คือ  สารภาพบาปด้วยความสุภาพ  นี่เป็นส่วนยากที่สุดของศีลอภัยบาป  แต่เมื่อทำได้ เราจะรู้สึกเป็นอิสระ

         ตัวอย่าง
         AA  Alcoholics  Anonimous เป็นโปรแกรมรักษาคนติดเหล้า  หรือพิษสุราเรื่อรัง  มี  5 ขั้นคือ

 1. ยอมรับว่าตนไม่มีกำลังพอจะเอาชนะเหล้า  จึงจัดการชีวิตตัวเองไม่ได้
 2. เชื่อว่ามีอำนาจหนึ่งยิ่งใหญ่กว่าตนเอง  สามารถช่วยรักษาได้
 3. ต้องตัดสินใจมอบชีวิตของตนให้พระเจ้าดูแล  ดังที่เราเข้าใจพระองค์
 4. ต้องแสวงหาและไม่กลัวค้นพบตัวเอง
 5. ยอมรับพระเจ้า ยอมรับตนเองและผู้อื่นว่าเราผิดพลาดได้

         ขั้นสำคัญคือ ขั้นสุดท้าย  ขั้นตอนเหล่านี้ปฏิบัติยาก แต่จำเป็น หากกลัวและรีรอ ไม่ยอมรับพระเจ้า คนติดเหล้าก็มักจะผ่านข้ามข้อนี้ อย่างไรก็ดี การเผชิญหน้ากับบุคคลอื่นยากกว่าการอยู่คนเดียวกับพระเจ้า  การมีใจซื่อสัตย์กับคนอื่น  ก็ยืนยันได้ว่า  คนเข้าโครงการ AA  ซื่อสัตย์กับตนเองและกับพระเจ้า

       คนเข้าโครงการ  AA หลายคนไม่ยอมเชื่อพระเจ้าก่อนเข้าโปรแกรมนี้  บ่อยๆ เขาจะค้นพบพระเจ้าในขั้นสุดท้าย  คนที่เคยมีความเชื่อในพระเจ้าแล้ว  บ่อยๆ เขาจะตระหนักเรื่องพระเจ้าในขั้นนี้  อย่างที่พวกเขาไม่เคยเป็นมาก่อน  ประเด็นสำคัญคือ  การยืนยันความเชื่อในพระเจ้า  ในตนเอง และในพี่น้องเพื่อนมนุษย์คนอื่น  เขาจะพบอิสระภาพ  เขาจะพบสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าอีก  คือ พบพระเจ้า  คาทอลิกหลายคนมีประสบการณ์เดียวกันนี้ในศีลแห่งการคืนดี  ในศีลอภัยบาปนั่นเอง

พระสังฆราช  วีระ อาภรณ์รัตน์  แปล
จาก Sunday  Homilies  ปี B เล่ม 2  โดย  Mark  Link SJ., หน้า 447-450.

Home

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120