สมณสภาเพื่อครอบครัว  เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนกลาง  ของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก  บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น  ปอล ที่ 2  เป็นผู้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9  พฤษภาคม ค.ศ. 1981  (พ.ศ. 2524) ทดแทนคณะกรรมการเพื่อครอบครัว (Committee for  the Family)  ที่สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ได้ก่อตั้งใน ค.ศ. 1973  (พ.ศ. 2516) สมณสภามีบทบาทเพื่อ

        +  ส่งเสริมงานอภิบาลครอบครัว

        +  ปกป้องสิทธิและศักดิ์ศรีของครอบครัวในพระศาสนจักร  และในสังคมบ้านเมือง เพื่อให้ครอบครัวสามารถทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

        สภาทำงานเพื่อความเข้าใจลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับคำสอนของพระศาสนจักร

        +  ให้การศึกษาชีวิตจิตของการแต่งงานและครอบครัว

        +  ทำให้การรับรองเรื่องสภาพแวดล้อมของสถาบันครอบครัว ทั้งด้านความเป็นมนุษย์และสังคมได้รับการยอมรับทุกแห่งหน

        +  พยายามส่งเสริมสิทธิของครอบครัวได้รับการยอมรับ  และปกป้องในชีวิตสังคมและการเมือง

        +  ให้การสนับสนุนและร่วมมือริเริ่มการปกป้องชีวิตมนุษย์  ตั้งแต่การปฏิสนธิและการให้กำเนิดบุตรแบบรับผิดชอบ

        +  ส่งเสริมและประสานงานความพยายามต่างๆ  ด้านอภิบาลที่สัมพันธ์ต่อการให้กำเนิดบุตรแบบรับผิดชอบ

        +  สนับสนุนและประสานงานความพยายามปกป้องชีวิตมนุษย์ในทุกระยะที่เป็นชีวิตแล้ว ตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงความตายแบบธรรมชาติ

เอกสารสำคัญ ที่สมณสภาได้จัดพิมพ์แล้ว

        1. The Truth  and Meaning  of  Human Sexuality  (ค.ศ. 1995) ให้แนวทางการศึกษาภายในครอบครัว

        2. Vademecum for  Confessors  Concerning  Some  Aspects of the  Morality  of  Conjugal  Life  (ค.ศ. 1997) ยืนยันเรื่องการคุมกำเนิดแบบที่ไม่ถูกต้อง

        3. Declaration on the  Decrease  of  Fertility in the  World (ค.ศ. 1998)  เกี่ยวกับแนวโน้มสถิติประชากรลดลง

        4. Family  and Human  Procreation 6  มิถุนายน  ค.ศ. 2006 ชี้ให้เห็นว่าสถาบันการแต่งงานและครอบครัวกำลังถูกโจมตีอย่างรุนแรง

คณะกรรมการ

        พระคาร์ดินัล EnnioAntonelli   ประธาน

        พระสังฆราช Jean Laffitte   เลขาธิการ

        มีบรรดาพระสังฆราชเป็นกรรมการที่ปรึกษา

        กรรมการประกอบด้วย  ฆราวาส  เป็นพิเศษ คู่แต่งงานจากหลายประเทศ

        มีกรรมการบริหาร  ประกอบด้วยพระคาร์ดินัล 15 องค์

        อัครสังฆราช  และพระสังฆราช   12 องค์

        คู่สมรส      19 คู่

        ที่ปรึกษา    39 คน และเจ้าหน้าที่ 10 คน

วารสารราย  4 เดือน ชื่อ Familia  et  Vita  ตั้งแต่ ค.ศ. 1994

        สมณสภาได้จัดการประชุมครอบครัวนานาชาติ (World  Meetings  of  Families) ทุก  3 ปี

        ครั้งที่ 1  กรุงโรม ค.ศ. 1994  ปีครอบครัว  ครั้งที่  2 ริโอ เดจาไนโร ค.ศ. 1997

        ครั้งที่ 3  กรุงโรม ค.ศ. 2000  ครั้งที่ 4  มะนิลา  ค.ศ. 2003

        ครั้งที่ 5  วาเลนเซีย (สเปน) ค.ศ. 2006  ครั้งที่  6 เม็กซิโก ค.ศ. 2009

        ครั้งที่ 7  มิลาน ระหว่างวันที่  30  พฤษภาคม – 3 มิถุนายน ค.ศ. 2012  หัวข้อ Family  : work and  Celebration

สำนักงานอยู่ที่ Palazzo San  Callisto, Piazza  S. Callisto, Rome

ประธาน

 • Committee  for the  Family
  •         - Maurice  Roy   11  มกราคม  ค.ศ. 1973 – 16  ธันวาคม ค.ศ. 1976

           - Opilio Rossi  10 ธันวาคม  ค.ศ. 1976 – 9 พฤษภาคม  ค.ศ. 1981

 • Council for  the Family
  •         - James  Cardinal  Knox  4 สิงหาคม  ค.ศ. 1981 – 26  มิถุนายน  ค.ศ. 1983

           - Edouard  Cardinal  Gagnon 7  กรกฎาคม ค.ศ. 1983 – 8  พฤศจิกายน ค.ศ. 1990

           - Alfonso  Cardinal  Lopez Trujillo 8 พฤศจิกายน  ค.ศ. 1990 – 19  เมษายน  ค.ศ. 2008

           - Ennio  Cardinal  Antonelli 7  มิถุนายน  ค.ศ. 2008 – ปัจจุบัน

          (ข้อมูลแปลจาก  Wikipedia)

          โดยพระสังฆราช  วีระ  อาภรณ์รัตน์

          24 พฤษภาคม  2011

  Home

  คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120