สวัสดีพี่น้องชายหญิงที่รักทั้งหลาย สุขสันต์วันพระคริสตสมภพ

“พระเยซูคริสต์ทรงบังเกิดเพื่อเรา จงชื่นชมยินดีในวันแห่งความรอดของเราเถิด”!

ขอให้เราเปิดใจรับพระหรรษทานของวันนี้ซึ่งได้แก่พระคริสตเจ้าเอง  องค์พระเยซูทรงเป็น “วัน” แห่งรัศมีรุ่งโรจน์ที่ทรงเปิดรุ่งอรุณสำหรับมนุษยชาติ  เป็นวันแห่งพระเมตตาที่พระบิดาเจ้าทรงเปิดเผยให้เราเห็นเมตตาธรรมอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ต่อโลกทั้งโลก  อันเป็นวันแห่งความสว่างที่ขับไล่ความมืดแห่งความกลัวและความทุกข์ร้อนใจให้หมดสิ้นไป เป็นวันแห่งสันติสุขซึ่งทำให้พวกเราได้พบการเสวนา และที่สำคัญกว่าสิ่งใดก็คือทำให้เราได้คืนดีกับพระเจ้า  เป็นวันแห่งความชื่นชมยินดียิ่งใหญ่สำหรับคนยากจน สำหรับคนต่ำต้อย และสำหรับทุกคน (เทียบ ลก. 2:10)

ณ วันนี้พระเยซูคริสต์พระผู้ไถ่ทรงบังเกิดจากพระนางพรหมจารีมารีย์ ถ้ำพระกุมารทำให้เราเห็น “เครื่องหมาย” ซึ่งพระเจ้าทรงประทานมาให้ “กุมารผู้หนึ่งมีผ้าพันกายนอนอยู่ในรางหญ้า” (ลก. 2:12)  เฉกเช่นคนเลี้ยงแกะแห่งเบ็ธเลเฮม ขอให้เรารีบเดินทางไปพบเครื่องหมายนี้เช่นเดียวกัน นี่เป็นเหตุการณ์ที่มีการรื้อฟื้นกันทุกปีในพระศาสนจักร  คริสตมาสเป็นเหตุการณ์ที่มีการรื้อฟื้นกันทุกปีในครอบครัว วัด และชุมชนผู้ซึ่งต้อนรับการบังเกิดของพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นความรักของพระเจ้าเฉกเช่นแม่พระ และพระศาสนจักรทรงแสดงให้ทุกคนเห็น “เครื่องหมาย” ของพระเจ้า กุมารน้อยที่พระแม่ทรงอุ้มไว้ครรภ์และให้กำเนิดนั้นทรงเป็นพระบุตรแห่งพระผู้สูงสุด เพราะพระองค์ทรงกำเนิดด้วยเดชะอำนาจของพระจิต (มธ. 1: 20) พระองค์ทรงเป็นพระผู้ไถ่แท้จริง เพราะพระองค์ทรงเป็นลูกแกะของพระเจ้าผู้ทรงยกโทษบาปของมนุษย์ (เทียบ ยน. 1: 29)  พร้อมกับคนเลี้ยงแกะขอให้เราจงก้มศีรษะต่อหน้าชุมพาน้อย ขอให้เรานมัสการพระเจ้าผู้ทรงเสด็จมารับกายเป็นมนุษย์ และขอให้เราจงหลั่งน้ำตาแห่งความเสียใจในบาปและชำระล้างดวงใจของเรา นี่เป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำ

มีแต่พระองค์เท่านั้นที่สามารถช่วยเราให้รอดได้  มีแต่พระเมตตาของพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถช่วยมนุษย์ให้เป็นอิสระจากความชั่วหลากหลายรูปแบบ ซึ่งบางครั้งเป็นความชั่วอย่างที่สุดซึ่งการเห็นแก่ตัวหว่านเชื้อไว้ท่ามกลางเรา  พระหรรษทานของพระเจ้าสามารถทำให้เรากลับใจและจะทรงประทานหนทางให้ที่หากจะพูดตามประสามนุษย์แล้วไม่มีทางแก้ไขได้

ที่ใดที่พระเจ้าทรงบังเกิด ที่นั่นความหวังย่อมบังเกิดด้วย พระองค์ทรงนำความหวังมาให้เรา ที่ใดที่พระเจ้าทรงบังเกิด ที่นั่นสันติสุขย่อมบังเกิดด้วย และที่ใดที่สันติสุขบังเกิด จะไม่มีที่ว่างสำหรับความเกลียดชังและสงคราม ทว่าที่ใดที่พระบุตรของพระเจ้าเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์ ความตึงเครียดและการใช้ความรุนแรงก็ยังคงดำเนินกันต่อไป สันติสุขกลายเป็นพระพรที่เราต้องวิงวอนขอและสร้างมันขึ้นมา ขอให้ชาวอิสราเอลและปาเลสไตน์จงหันหน้าเข้าเจรจากันและบรรลุข้อตกลงซึ่งจะทำให้ทั้งสองฝ่ายดำเนินชีวิตในความสมานฉันท์ ยุติข้อขัดแย้งซึ่งทำให้ทั้งสองฝ่ายเป็นศัตรูกันมาเป็นเวลาช้านานซึ่งก่อผลร้ายให้กับภูมิภาคนั้นอย่างน่าสะพึงกลัว

พวกเราอธิษฐานภาวนาต่อพระเยซูคริสต์ขอให้ข้อตกลงในที่ประชุมณ องค์การสหประชาชาติจงประสบความสำเร็จยุติการจ้องทำลายกันด้วยอาวุธสงครามได้โดยรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ประเทศซีเรียเพื่อยุติซึ่งการกระทำที่ขาดสติก่อให้เกิดความทุกข์อย่างมหันต์ในหมู่ประชากร เช่นเดียวกันเป็นความเร่งด่วนอย่างยิ่งที่ต้องมีข้อตกลงร่วมกันแล้วได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายในประเทศลิเบียเพื่อเอาชนะต่อความแตกแยกและการใช้ความรุนแรงซึ่งทำให้ทั้งประเทศต้องตกที่นั่งลำบาก  ขอให้นานาชาติจงให้ความสนใจและใช้ความพยายามยุติการเข่นฆ่าอย่างเหี้ยมโหดในประเทศต่างๆ เช่น อิรัค ลิเบีย เยเมน และแอฟริกาที่อยู่ภาคใต้ของซาฮารา ซึ่งประเทศเหล่านี้ก่อให้เกิดเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายจำนวนนับไม่ถ้วน สร้างความทุกข์ทรมานให้กับเหยื่อผู้บริสุทธิ์ ไม้เว้นแม้แต่อสถานที่ซึ่งเป็นวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ของประชากร ความคิดของพ่อยังหวนไปถึงผู้คนเหล่านั้นที่ถูกกระทำด้วยพฤติกรรมป่าเถื่อนเหี้ยมโหดของผู้ก่อการร้ายด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ก่อการร้ายบนเวหาที่ประเทศอียิปต์ กรุงเบรุต กรุงปารีส บามาโก ตูนิส

ยังมีพี่น้องชายหญิงของเราจำนวนไม่น้อยในภูมิภาคต่างๆของโลกต้องถูกทรมานเนื่องมาจากความเชื่อของพวกเขา ขอพระกุมารเยซูโปรดประทานความบรรเทาใจและความเข้มแข็งให้กับพวกเขา เขาเหล่านั้นคือมรณะสักขีของเราในยุคปัจจุบัน

นอกนั้นเรายังอธิษฐานภาวนาเพื่อสันติภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแห่งประชากรของประเทศสาธารณะประชาธิปไตยคองโก บุรุนดี และซูดานใต้  ขอให้การเจรจาของพวกเขานำไปสู่การปวาณาร่วมกันที่เข้มแข็งเพื่อสร้างสังคมพลเรือนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากจิตตารมณ์จริงใจที่จะคืนดีและสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน

ขอให้คริสตมาสนำสันติสุขที่แท้จริงมาสู่ประเทศยูเครน ประทานความบรรเทาใจให้แก่ผู้ที่ทุกข์ทรมานจากผลแห่งความขัดแย้ง และดลใจให้พวกเขาพร้อมที่จะทำการตกลงกันเพื่อนำความสมัครสมานสามัคคีกลับคืนให้กับประเทศขอให้ความชื่นชมยินดีของวันนี้จงประทานความสว่างให้แก่ความพยายามแห่งประชากรโคลัมเบียเพื่อเมื่อพวกเขาได้รับแรงบันดาลใจแห่งความหวังแล้ว พวกเขาจะได้ตั้งใจที่จะสร้างสันติสุขที่พวกเขาปรารถนาต่อไป

ที่ใดที่พระเจ้าทรงบังเกิดที่นั่นความหวังก็เกิดขึ้นด้วย ที่ใดความหวังเกิดขึ้นผู้คนก็จะมีศักดิ์ศรีใหม่  แต่ทุกวันนี้มนุษย์จำวนมากถูกลดศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ลงและเช่นเดียวกับพระกุมารเยซูต้องทนกับความหนาว ความยากจน และขาดความสนใจจากผู้อื่น ขอให้ความใกล้ชิดของเราในวันนี้จงเป็นที่สัมผัสได้สำหรับผู้ที่ตกอยู่ในอันตรายเป็นต้นทหารเด็ก สตรีที่ถูกใช้ความรุนแรง เหยื่อของการค้ามนุษย์ และการค้ายาเสพติด

และขออย่าให้กำลังใจของเราขาดหายไปต่อทุกคนที่ต้องทิ้งบ้านช่องหนีความยากจนหรือสงคราม บ่อยครั้งต้องเดินทางภายใต้เงื่อนไขที่ไร้ซึ่งความเป็นมนุษย์และเสี่ยงชีวิต ขอพระเจ้าทรงตอบแทนคนเหล่านั้นทั้งที่เป็นปัจเจกชนและรัฐที่ให้ความช่วยเหลือด้วยใจกว้างให้การต้อนรับผู้อพยพย้ายถิ่นและผู้ลี้ภัย ช่วยพวกเขาสร้างอนาคตที่มีเกียรติทั้งสำหรับตัวพวกเขาเองและคนที่เขารัก ทำให้พวกเขาสามารถอยู่ได้อย่างกลมกลืนกับสังคมที่ให้การต้อนรับพวกเขา

โอกาสเฉลิมฉลองในวันนี้ขอพระเยซูคริสต์ทรงประทานความหวังใหม่ให้กับทุกคนที่ตกงานซึ่งมีจำนวนมากมหาศาล ขอพระองค์ทรงประทานจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจรับผิดชอบด้านการเมืองและเศรษฐกิจให้พวกเขาพยายามสร้างความดีส่วนรวมและปกป้องศักดิ์ศรีแห่งชีวิตของมนุษย์ทุกคน

ที่ใดที่พระเจ้าทรงบังเกิดความเมตตาธรรมจะเจริญงอกงาม ความเมตตาเป็นของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าทรงประทานให้เรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีศักดิ์สิทธิ์นี้ ซึ่งเราทุกคนถูกเรียกร้องให้ค้นให้พบซึ่งความรักอันอ่อนโยนแห่งพระบิดาเจ้าสวรรค์ที่ทรงมีต่อเราแต่ละคน ขอพระคริสตเจ้าทรงประทานให้นักโทษสามารถมีประสบการณ์ความรัก ความเมตตาของพระองค์ที่รักษาบาดแผลและมีชัยชนะต่อความชั่วร้ายทั้งมวล

ดังนั้นในวันนี้ขอให้เราร่วมใจกันฃื่นชมยินดีในวันแห่งความรอดของเรา  ในขณะที่เราไตร่ตรองถ้ำพระกุมาร ให้เราเพ่งมองไปยังพระหัถต์ที่กางออกของพระกุมารผู้ทรงกระซิบกับเราว่า “เพื่อเห็นแก่พี่น้องมิตรสหาย เราขอกล่าวว่า: ขอให้สันติสุขจงสถิตอยู่กับท่าน” (สดด. 121[122]: 8)

จากวิทยุวาติกัน นำเสนอโดย วิษณุ ธัญญอนันต์
 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120