( บทเพลงเดินทางต่อไปด้วยความยินด, วีดีโอภาพรวมประมวลภาพ 1, ประมวลภาพ 2)

ในโอกาสที่สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย กำหนดให้มีการเฉลิมฉลอง "ปีศักดิ์สิทธิ์ " ( JUBILEE ) โอกาสครบ 350 ปี สมัชชาอยุธยา ( ค.ศ. 1664 - 2014 ) และครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาพระฐานานุกรม พระศาสนจักรคาทอลิกไทย ( ค.ศ. 1965- 2015 )

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม  แผนกคริสตศาสนธรรม โดยมีพระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน และ คุณพ่อเปรมปรี วาปีโส เป็นผู้อำนวยการ และคณะกรรมการฯ จัดงานชุมนุมครูคำสอนระดับชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 13-15 ตุลาคม 2015/2558 ณ สักการสถานบุญราศีแห่งสองคอน จ.มุกดาหาร  โดยได้รับความร่วมมือจากแต่ละสังฆมณฑลส่งคุณครูเข้าร่วมงาน จากกรุงเทพฯ 44 คน ราชบุรี 39 คน จันทบุรี 51 คน นครราชสีมา 98 คน เชียงใหม่ 42 คน ท่าแร่-หนองแสง 77คน นครสวรรค์ 5 คน อุบลราชธานี 23 คน สุราษฎร์ธานี 11 คน อุดรธานี 41 คน  ศูนย์ซีซี 10 คน เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง 7 คน  รวม 448 คน

โดยในวันอังคาร 13 ตุลาคม
ชี้แจงวัตถุประสงค์ ทำความรู้จัก และ ร้องเพลงประกอบท่าทาง Theme Song “บทเพลงเดินทางต่อไปด้วยความยินดี” โดย...คุณพ่อเปรมปรี วาปีโส และคณะทีมงานจากสังฆมณฑลราชบุรี

10.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดงานชุมนุมครูคำสอนฯ และเฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ไทย 2015 โดย...พระอัครสังฆราชจำเนียร สันติสุขนิรันดร์ เป็นประธาน ร่วมกับพระสังฆราชวีระ  อาภรณ์รัตน์ พระสังฆราชชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ และคณะสงฆ์ และมอบเกียรติบัตรแก่ครูคำสอนที่ทำงานครบ 25 ปี 50 ปี และมากกว่า 25 ปีขึ้นไป (
ดูรายชื่อู)

และในตอนบ่าย 14.00 น.“ทำลายทางตันสร้างสรรค์ทางสว่างในการสอนคำสอน”โดย.. พระอัครสังฆราชจำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง   พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ ประธานคณะกรรมการฯและประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่        พระสังฆราชชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา  ดำเนินรายการโดยคุณพ่อคำดี  ทองมาก

และจบวันแรกโดยการดูวีดีทัศน์ งานชุมนุมครูคำสอนที่กรุงโรมเมื่อปี 2013 , งานชุมนุมครูคำสอนระดับชาติครั้งที่ 4 และประวัติบุญราศีสองคอน  และร่วมกันสวดสายประคำก่อนแยกย้ายกันไปพักผ่อน 
 

วันที่ 14 ตุลาคม   ภาวนาเช้า-ทำวัตรเช้า  
9.00 น. ฟังบรรยาย หัวข้อ “สู่ปีศักดิ์สิทธิ์ 2015” พระศาสนจักรคาทอลิกไทย  350 ปี สมัชชาอยุธยา 1964-2014 และ 50 ปีการสถาปนานุกรม 1965-2015 โดย...คุณพ่อธีรพล กอบวิทยากุล อาจารย์วิชาประวัติพระศาสนจักร วิทยาลัยแสงธรรม
10.45 น.วจนพิธีกรรมศีลอภัยบาป  11.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองบุญราศีแห่งสองคอน โดย...พระสังฆราชชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธาน

และในช่วงบ่าย  แบ่งปันพระวาจา (Lectio Divina) หัวข้อ : ยอห์น 1:35-49 ศิษย์กลุ่มแรก  New Evangelization: Personal encounter with Jesus Christ  โดย...พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์

ในช่วงเย็น ราตรีสัมพันธ์และรับประทานอาหาร ในครั้งนี้บรรดาครูคำสอนได้ร่วมแสดงความยินดีกับพระสังฆราชวีระ  อาภรณ์รัตน์ ในโอกาสครบรอบ 60 ปี และมีการแสดงของครูคำสอนแต่ละสังฆมณฑล และกิจกรรมตอบคำถามบุญราศีแห่งสองคอน-ชิงรางวัลและจับสลากรายชื่อรางวัลสำหรับครูคำสอน 

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 6.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณปิดงานชุมนุมครูคำสอนฯโดย...พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์  เป็นประธาน หลังจากเสร็จพิธีเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ
ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่ทำให้งานชุมนุมฯ ในครั้งนี้สำเร็จไปได้อย่างดี  ขอพระเจ้าโปรดอวยพรและตอบแทนในน้ำใจดีของท่านด้วย

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120