วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม ค.ศ. 2015  โป๊ปฟรังซิสได้ยืนยันการเลือกตั้งพระคาร์ดินัลหลุยส์  อันโตนีโอ  ตาเกล เป็นประธานคนใหม่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก

ท่านเกิดที่มะนิลา  ประเทศฟิลิปปินส์  วันที่ 21 มิถุนายน ค.ศ. 1957  มารดาเป็นชาวจีน ท่านเรียนปรัชญาที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ มะนิลา และสำเร็จการศึกษาที่มหาวิทยาลัยอาเ ทเนอุม มะนิลา ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ของอัครสังฆมณฑลมะนิลา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1982  ทำงานอภิบาลตามวัดและบ้านเณรหลายแห่ง เคยเป็นอธิการบ้านเณร ได้ไปเรีย นที่มหาวิทยาลัยอเมริกา (ค.ศ. 1987-1991)  สำเร็จปริญญาเอก ด้านเทววิทยา

-ค.ศ. 1997 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกคณะกรรมการเทววิทยานานาชาติ
-22 ตุลาคม ค.ศ. 2001 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระสังฆราชแห่ง Imus
-13 ตุลาคม ค.ศ. 2011 ได้รับแต่งตั้งเป็นอัครสังฆราชแห่งมะนิลา

-พระคาร์ดินัลตาเกลเป็นนักเทววิทยา  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุม 
-24 พฤศจิกายน ค.ศ. 2012 (อายุ 55 ปี) ได้รับแต่งตั้งเป็นพระคาร์ดินัล
-เป็นสมาชิกของคณะกรรมการครอบครัว อภิบาลผู้อพยพและผู้เดินทาง
-ท่านได้ร่วมสมัชชาพระสังฆราชหลายครั้ง  ค.ศ. 1998, 2005 และ 2012
-ท่านจัดรายการโทรทัศน์ The Word Exposed  (พระวาจาที่เผยออก)  ในฟิลิปปินส์  ตั้งแต่ ค.ศ. 2008  มี facebook ท่านเป็นนักร้อง  และนักแต่งเพลง

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารของ CBF ที่โรม เมื่อ 24-25 ตุลาคม ค.ศ. 2014 ท่านได้รับเลือกให้เป็นประธาน  และที่สุดโป๊ปฟรังซิสได้รับรอง เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ค.ศ. 2015

พระคาร์ดินัลตาเกลจะปฏิบัติภารกิจใหม่ในการประชุมสมัชชา ครั้งที่ 9 ระหว่าง 18-23 มิถุนายน ค.ศ. 2015 ที่เนมี NEMI (อิตาลี)  ท่านรับหน้ าที่ต่อจากพระอัครสังฆราชวินเชนโซ ปาเลีย (Vincenzo Paglia) ซึ่งได้เป็นประธาน CBF  ตั้งแต่ กันยายน ค.ศ. 2002

พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์  แปล
12 มีนาคม 2015

Home

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120