19 กันยายน 2013 (Romereports.com) พระศาสนจักรคาทอลิกพยายามหาหนทางใหม่ เพื่อการประกาศพระวรสารใหม่ ตอนนี้กำลังเตรียมแอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ เพื่อช่วยการเรียนคำสอน (คริสตศาสนธรรม) เพื่อต้อนรับผู้มาร่วมงานประมาณหนึ่งแสนคน ในโอกาสวันชุมนุมครูคำสอนนานาชาติ

ในโอกาสปีแห่งความเชื่อ สมณสภาเพื่อส่งเสริมการประกาศข่าวดีใหม่ เป็ นเจ้าภาพจัดวันชุมนุมครูคำสอนนานาชาติ ระหว่างวันที่ 25-29 กันยายน 2013 ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี

มองซินญอร์ ริโน ฟิสิเชลล่า ประธานสมณสภาเพื่อส่งเสริมการประกาศ พระวรสารใหม่ กล่าวว่า “ประการแรก เราต้องการตระหนักถึงบทบาทของบรรดาครูคำสอนในพระศาสนจักรและในชีวิตของพระศาสนจักร ประการที่สอง พ่อคิดว่าสำคัญมากสำหรับเรา คือ การท้าทายที่กำลังมาถึง”

“บรรดาครูคำสอนเป็นชีวิตชีวาต่อพระศาสนจักร ในส่วนต่างๆของโลก เช่น ทวีปลาตินอเมริกา และอาฟริกา ที่จำนวนพระสงฆ์ไม่เพียงพอสำหรับทุกเขตวัด”

มองซินญอร์ได้เน้นบทบาทของสตรี  ที่สอนคำสอนอย่างสม่ำเสมอตามวัดต่างๆ ครูคำสอนจำนวนประมาณ 1600 คนเป็นตัวแทนจาก 104 สัง ฆมณฑลทั่วโลกจะมาพบกันที่กรุงโรม เป้าหมายคือช่วยให้ทุกคนสามารถมีเอกสารเรื่องเดียวกันในการเรียนคำสอน เราทำทันเวลาพอดีสำหรับ งานชุมนุมฯครั้งนี้ แอพพลิเคชั่นชื่อ หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (Catechism of the Catholic Church-CCC) จะเป็นเครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งเพื่อช่วยครูคำสอน

มองซินญอร์ ริโน ฟิสิเชลล่า กล่าวต่อว่า “สิ่งนี้จะเป็นเครื่องมืออันหนึ่ง เครื่องมือของภาษาใหม่ ของสื่อใหม่ ทุกสิ่งที่เราสามารถทำได้ ก็เพื่อให้บุคคลทั่วไปรู้จักหนังสือคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกนี้ พ่อคิดว่าจะมีคนใช้

แอพพลิเคชั่นนี้จะพร้อมในภาษาอิตาเลี่ยนก่อน แต่พระศาสนจักรหวังว่าจะทำเป็นภาษาอื่นๆด้ วยในอนาคต ผู้สนใจสามารถเริ่มดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นนี้ฟรี ในวันที่ 25 กันยายน เริ่มงานชุมนุมฯ

งานชุมนุมครูคำสอน 5 วัน จัดตามวัดต่างๆ ใกล้กรุงวาติกัน โดยแบ่งผู้ร่วมงานตามกลุ่มภาษ า ครูคำสอนจะมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเรียนรู้จักกัน วันศุกร์สมเด็จพระสันตะปาปาจะสอนคำสอนและวันอาทิตย์พระองค์จะทรงเป็นประธานพิธีมิสซา คาดว่าจะมีประชาชนประมาณหนึ่งแสนคน

พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
21 กันยายน 2013

Home

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120