ประมวลภาพ

นักศึกษาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ รวม 31 คน นำโดยคุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เดินทางไปแสวงบุญและทัศนศึกษาใน 2 สังฆมณฑลภาคอีสานนั่นคือ สังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสงและสังฆมณฑลอุดรธานี ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2012 ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาเปิดโลกทัศน์งานแพร่ธรรม ได้สัมผัสชีวิตกลุ่มคริสตชน มีโอกาสพบปะคณะนักบวชต่างๆที่ทำงานอยู่ในเขตภาคอีสาน และมีประสบการณ์งานด้านสังคมสงเคราะห์ เหนือสิ่งอื่นใดเป็นโอกาสให้นักศึกษาไตร่ตรองประสบการณ์ด้านความเชื่อของตนผ่านทางชีวิตของบุญราศีแห่งบ้านสองคอนโดยผ่านทางการฟื้นฟูจิตใจ

การเดินทางไปครั้งนี้ค่อนข้างไกลแต่ก็คุ้มค่ากับประสบการณ์ต่างๆที่ได้รับ นักศึกษาทุกคนได้มีโอกาสพบปะและรับฟังโอวาทจากพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย และพระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร และเยี่ยมชมอาสนวิหารของแต่ละสังฆมณฑล ที่สำคัญนักศึกษาได้มีประสบการณ์และเรียนรู้ถึงกลุ่มคริสตชนขั้นพื้นฐานที่บ้านท่าแร่ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทของสังฆมณฑลเชียงใหม่ได้ นอกนั้นทุกคนได้มีโอกาสจัดกิจกรรมให้กับสมาชิกบ้านคุณแม่เทเรซา จ.หนองบัวลำภู ซึ่งดำเนินการโดยคณะธรรมฑูตแห่งเมตตาธรรม (บุญราศีเทเรซา แห่งกัลกัตตา ผู้ก่อตั้งคณะ) ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนในการสนับสนุนการไปทัศนศึกษาครั้งนี้ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้เตรียมตัวเป็นผู้แพร่ธรรมรุ่นเยาว์ของสังฆมณฑลเชียงใหม่ในอนาคต

Home

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120