เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2012 พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2012 ณ ศูนย์คำสอนแม่ริม เชียงใหม่ เริ่มด้วยพิธีมิสซา  การต้อนรับนักศึกษาใหม่ทั้งศูนย์คำสอน  บ้านเยาวสตรีหทัยนิรมล (มูลนิธิภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์) เยาวชนชายโครงการพัฒนาแหล่งอาหารธรรมชาติ (มูลนิธิคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย )  โดยมีอาจารย์และสัตบุรุษมาร่วมเป็นกำลังใจ ในช่วงท้ายของพิธี พระคุณเจ้าและคณะผู้ใหญ่ได้ผูกข้อมือให้นักศึกษาพร้อมอวยพรให้ทุกคนตั้งใจเรียนและทำหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบ

สำหรับนักศึกษาคำสอน ปีนี้มีนักศึกษา 19 คน ปี 1 จำนวน 12 คน และปี 2 จำนวน 7 คน นักศึกษา 3 คน มาจากสังฆมณทลราชบุรี
 

Home

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120