รายงานข่าวโดย.. คุณสุดหทัย นิยมธรรม

          เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555/2012  คุณพ่ออันดรูว์ สมอล (Fr.Andrew Small, OMI) ผู้อำนวยการสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) ประเทศสหรัฐอเมริกา และ คุณพ่อฟิลล์ (Fr.Finn, OMI) ผู้ช่วยฯ ได้มาเยืยนพระศาสนจักรประเทศไทย หลังจากได้เดินทางไปประเทศต่างๆ ในเอเชียช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
       โอกาสนี้ คุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ  ผู้อำนวยการสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) ประเทศไทย   ได้พาผู้อำนวยการ PMS สหรัฐฯ พบปะกับนักศึกษาที่พักประจำและกำลังศึกษาสาขาวิชา คริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม และได้เยี่ยมชมกิจการของศูนย์อบรม คริสตศาสนธรรม (ศูนย์ซีซี) ซึ่งผู้อำนวยการ PMS สหรัฐฯ ให้ความสนใจคือ การพัฒนาครูคำสอน ในโอกาสนี้พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ และซิสเตอร์สุวรรณี พันธ์วิไล ได้ให้การต้อนรับ โดยนักศึกษาได้มีการรำต้อนรับและได้มีการสัมภาษณ์พูดคุยกันถึงงานและแรงบันดาลใจในการเป็นธรรมทูตของคุณพ่อทั้งสองจากสหรัฐ

Home

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120