9  มีนาคม 2565
ซิสเตอร์ ประภัสสร ศรีวรกุล ผู้จัดการโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการอบรมพระคัมภีร์  และการสอนคำสอน  แก่คุณครูคาทอลิก 21 คน  วันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 -16.00 น. ณ  ห้องประชุมอัญจลา

คุณพ่อ ศราวุธ  แฮทู  ในภาคเช้าได้อบรมเกี่ยวกับหลักความเชื่อคาทอลิก ในภาคบ่ายพ่อได้แบ่งปันเกี่ยวกับภาพรวมประวัติศาสตร์พระคัมภีร์   ชีวิตพระเยซูเจ้าตามข้อรำพึงสายประคำ และวีดีทัศน์ชุดซุปเปอร์บุ๊ค  “โยนาห์”

 โรงเรียนได้มอบหนังสือ คำสอนเยาวชน (You Cat) สำหรับครูที่จะสอนนักเรียนมัธยม  และ คำสอนคาทอลิก  สำหรับเด็ก (You Cat For  Kids) สำหรับครูที่จะสอนนักเรียนประถม

 ซิสเตอร์  พิไลวรรณ  กิจสวัสดิ์  ได้ประสานงานเพื่อครูจะสามารถสอนคำสอนได้อย่างมีความสุขยิ่งขึ้น   ตั้งใจว่าจะเชิญเราไปพบปะครูคำสอน  ครูคาทอลิก  ในเดือนพฤษภาคมอีก และเชิญพระสงฆ์ไปสอนคำสอนนักเรียนด้วย
                                                                                                                                                           ขอบคุณครับ
                                                                                                                                                 ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์
 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120