คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม ร่วมเป็นวิทยากร 3 ท่านคือ ซิสเตอร์บังอร มธุรสสุวรรณ คุณครูประภา วีระศิลป์ และคุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ อบรมคอร์ส Bibliodrama Workshop ให้กับกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม "คอร์สพระสงฆ์และนักบวชเพื่อการประกาศข่าวดี"และมีน้องๆผู้ฝึกหัดและซิสเตอร์ของคณะพระหฤทัยฯ มาเพิ่ม 4 ท่าน รวมทั้งหมด 13 ท่าน ณ บ้านผู้หว่าน วันที่ 16-17 ธันวาคม 2021

Bibliodrama Workshop - Day 1
*การต้อนรับกันและกัน ด้วยท่าทางของตนร่วมกับเพื่อน
* ทำความรู้จักสมณลิขิต Dei Verbum ,Verbum Domini และสหพันธ์
พระคัมภีร์คาทอลิกระดับโลกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
*Bible Enthronment
* Life map of Jesus
*การอ่านพระคัมภีร์ด้วยรูปแบบต่างๆ ใช้พระวรสารนักบุญลูกา 10:38-42 มารีย์และมารธา
- Embodiment of the Word
1. วิธีการต่างๆในการอ่านพระคัมภีร์ (Reading in different ways)
2. พระวาจาและการแสดงท่าทาง (Word and gesture)
3. การปั้นลวดลาย (Vignette)
*การประยุกต์ใช้ Bibliodrama ในพิธีบูชาขอบพระคุณ (Day 1 on Dec 16,2021)
* ในเวลาเย็นมีการรับประทานอาหารร่วมกันเป็นการสังสรรค์โอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ 2022 และแลกเปลี่ยนของขวัญกันและกัน ในโอกาสนี้คุณพ่อสุพจน์ ฤกษ์สุจริต อธิการบ้านผู้หว่าน มาร่วมรับประทานอาหารร่วมกันด้วย

Bibliodrama Workshop - Day 2
การอบรมฯ วันที่สอง ทีมงาน Facilitators ได้นำภาวนาเพื่อสรรเสริญพระเจ้าและขอบคุณสำหรับสิ่งสร้างต่างๆสำหรับมนุษยชาติ ด้วยบทเพลง Four elements ต่อจากนั้นเริ่มการอบรมโดยใช้ Text map และรูปภาพในการอ่านและไตร่ตรองพระวาจา แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตกับพระวาจาที่เลือก ณ เวลานั้น และสรุปโครงสร้าง Bibliodrama การประยุกต์ใช้ Bibliodrama ประเมินผล และขอบคุณทีม Facilitators ทั้งสามท่าน จบการอบรมด้วยการนำวิธีการ Bibliodrama ประยุกต์ใช้ในพิธีบูชาขอบพระคุณ หลังจากนั้นมีพิธีมอบไม้กางเขน ส่งธรรมทูต 1 ท่านคือ ซิสเตอร์นงนุช คณะอูร์สุลิน ที่จะเดินทางไปเป็นธรรมทูตที่ประเทศกัมพูชา และจบด้วยเพลงอวยพรกันและกัน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120