ในโอกาสที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน ค.ศ.2019/ พ.ศ.2562 คณะกรรมการฯ คาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม สภาประมุขบาดหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย โดยมีบิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์เป็นประธาน และคุณพ่อเปรมปรี วาปีโสเป็นผู้อำนวยการฯ  ร่วมกับกรรมการและเจ้าหน้าที่ศูนย์คริสตศาสนธรรมฯ ประสานงานกันเพื่อจัดให้ครูคำสอนไทยจากทุกสังฆมณฑล และมีฆราวาสที่ทำงานในองค์กรคาทอลิกจำนวนหนึ่ง รวม 853 คน และมีครูคำสอนอีกจำนวนหนึ่งจากสังฆมณฑลเชียงใหม่ สังฆมณฑลเชียงรายและสังฆมณฑลนครสวรรค์มากับทางสังฆมณฑลเข้าร่วมรับเสด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส รวมทั้งหมด ประมาณ 900 คน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ.2019 / พ.ศ.2562 ณ วัดนักบุญเปโตร สามพราน จ.นครปฐม เพื่อฟังคำปราศัยของพระองค์ที่ตรัสกับบรรดาคณะสงฆ์ นักบวชชายและหญิง สามเณร ผู้ฝึกหัด ครูคำสอน และพี่น้องคริสตชนที่มาร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ และในโอกาสนี้ คุณครูกมลา สุริยพงศ์ประไพ โรงเรียนนักบุญเปโตร  เป็นตัวแทนครูคำสอนมอบช่อดอกไม้แด่สมเด็จพระสันตะปาปาฯ ด้วย ขอขอบคุณคณะกรรมการฯ และผู้ประสานงานจากศูนย์คริสตศาสนธรรมทุกสังฆมณฑลด้วย และขอขอบคุณเป็นพิเศษแด่ บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ ที่จัดทำผ้าพันคอ หัวข้อ “สันติภาพและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน” มอบแด่ครูคำสอนทุกท่านที่มาร่วมงานฯ และขอขอบคุณคุณพ่อเปรมปรี วาปีโส คณะกรรมการฯและเจ้าหน้าที่ศูนย์คริสตศาสนธรรมทุกท่านที่ประสานงานร่วมกันอย่างดีเยี่ยม ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน
“พ่อขอขอบคุณประเทศไทย ขอให้แผ่นดินไทยและจิตใจของพี่น้องชาวไทยทุกท่าน จงเปี่ยมล้นด้วยพระพร”
(พระดำรัสของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส)
ครูคำสอนไทยที่เข้าร่วมเฝ้ารับเสด็จในครั้งนี้ แบ่งออกเป็นสังฆมณฑลต่างๆ ดังนี้  

ประมวลภาพ

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120