กรุงโซล 5 กันยายน 2018 ( Yonhap News Agency ) มีสถานที่ 3 แห่ง ที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์คาทอลิก ในศูนย์กลางกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งวาติกันจะรับรองเป็นทางการ ว่าเป็นสักการะสถานคาทอลิกแห่งใหม่ในอัครสังฆมณฑลโซล

- เป็นสถานที่ในเอเชียแห่งแรก ที่จะถูกเพิ่มเป็นสถานที่แสวงบุญคาทอลิกระดับสากล เมื่อวาติกันจะรับรองเป็นทางการในวันที่ 14 กันยายน 2018 ใกล้ Seosomun Park กลางกรุงโซล ซึ่งมีจำนวนคาทอลิกเป็นจำนวนมากถูกฆ่าเป็นมรณสักขี ระหว่ าง ค.ศ.1392 -1910 สมัย Joseon Dynasty

- เป็นสถานที่พระอัครสังฆราช Andrew Yeom Soo-jung อัครสังฆมณฑลโซลได้ต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสวันที่ 14 สิงหาคม ค.ศ. 2014

ระหว่างวันที่ 11-14 กันยายน 2018 จะมีแขกผู้นำคาทอลิก 32 องค์ จาก 13 ประเทศอาเซียน มาร่วมงานนี้ สำหรับประเทศไทย มี พระอัครสังฆราช หลุยส์ จำเนียร พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ ได้รับเชิญไปร่วมงานนี้

2018 Seoul Pilgrimage Week

11 กันยายน 18.00 มิสซา ที่ Jeoldusan Martyrs Shrine

12 กันยายน 11.00 มิสซาที่ Solmoe Shrine

13 กันยายน 18.00 มิสซา พร้อมผู้แทนเอเชีย Meyongdong Cathedral

14 กันยายน 10.00 มิสซาฉลองการรับรองเส้นทางจาริกคาทอลิก ของกรุงโซลในฐานะเป็นการแสวงบุญนานาชาติจากวาติกัน

++++++++++
พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
5 กันยายน ค.ศ. 2018
จาก : http://english.yonhapnews.co.kr/…/0200000000AEN201809050107…

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120