คุณพ่อเปรมปรี วาปีโส ผู้อำนวยการคณะกรรมการฯแผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชและผู้อำนวยการแผนกคริสตศาสนธรรมฯ และคุณครูบัวไข วีระโห ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมา จัดอบรมสัมมนาครูคำสอนสังฆมณฑลนครราชสีมา หัวข้อ หลักสูตรคำสอนชุดชีวิตคริสตัง โดยมีคุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ แผนกพระคัมภีร์กรุงเทพฯ และคุณสมบัติ งามวงศ์ แผนกคริสตศาสนธรรมกรุงเทพฯ และคณะกรรมการฯแผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราช เป็นผู้แบ่งปัน ร่วมกัน ณ  เรน่าวิลล่ารีสอร์ท ปากช่อง นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2018 ครูคำสอนจำนวน 36 ท่าน ทีมงาน 4 ท่าน

 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120