พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ /ประธานคณะกรรมการฯแผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ และคุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ คณะกรรมการฯ แบ่งปัน ในหัวข้อ SCCs a Means to Adults Catechesis โดยเน้นขั้นตอนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน (Rites of Christian initiation of Adults; RCIA) เรื่องพี่เลี้ยง (Sponsors) แนะนำและสาธิตการใช้หนังสือก้าวไปด้วยกัน (Our Journey Together)ให้กับสมาชิกคอร์ส SCC Theology จำนวน35คน เมื่อ วันที่ 27กรกฎาคม2018ณบ้านผู้หว่าน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120