ประชาสัมพันธ์งานวันวิชาการ Saengtham Bible Contest ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน ขอเชิญโรงเรียน วัด และหน่วยงานต่างๆ ส่งนักเรียน เยาวชน เข้าร่วมทดสอบความรู้พระคัมภีร์ Bible มีหลากหลายรูปแบบและประเภท ตามความสามารถที่แตกต่างกัน ส่งในนามของโรงเรียน วัด หรือหน่วยงานก็ได้ ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ :

จดหมายประชาสัมพันธ์

รายละเอียดการแข่งขัน

กำหนดการ

ใบตอบรับ

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120