คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม โดยมีพระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน ฯ คุณพ่อเปรมปรี วาปีโส เป็นผู้อำนวยการฯ ร่วมกับ คณะกรรมการฯ ร่วมประชุมสามัญฯ ครั้งที่ 1/2018 เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2018 ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน จ.นครปฐม โดยมีผู้เข้าร่วม 23 ท่าน

ในการประชุมครั้งนี้นอกจากติดตาม พูดคุย แบ่งปัน งานคำสอนในแต่ละสังฆมณฑล คณะกรรมการฯ ได้ไปเยี่ยมนักศึกษาที่ศูนย์อบรมคริสตศาสธรรม และได้ร่วมบูชาขอบพระคุณ ทานอาหารร่วมกัน  และเยี่ยมชมและจัดซื้อหนังสือและสื่ออุปกรณ์คำสอน ณ ศูนย์หนังสือและสื่ออุปกรณ์ฯ และได้เชิญทาง CBN SIAM มา สาธิตการใช้วิดีทัศน์ชุดซุปเปอร์บุ๊ค นำทีมโดยคุณชัชชัย  ชัยสมร และคณะ ให้กับทางคณะกรรมการด้วย

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120