5 พฤษภาคม 2021 วาติกัน

โป๊ปฟรังซิสกำลังตั้งกระทรวง ( Ministry)ทางการใหม่ ในพระศาสนจักรคาทอลิก สำหรับบรรดาผู้สอนหลักความเชื่อแก่เด็กๆ และผู้อื่น

วันที่ 11 พฤษภาคมจะมีประกาศพระสมณดำริ( motu propio ) การเปลี่ยนแปลงนี้ ชื่อ Antiguum  ministerium(ศาสนบริกรดั้งเดิม) และจะตั้งกระทรวงครูคำสอน

ในพระศาสนจักรคาทอลิก ครูคำสอนคือผู้ที่สอนหลักความเชื่อ  ในศตวรรษแรกบรรดาครูคำสอนก็คือบรรดาบาทหลวง หรือสมาชิกนักบวช   แต่ปัจจุบัน ครูคำสอนบ่อยๆเป็นฆราวาสอาสาสมัคร หรือครูสอนในโรงเรียนคาทอลิก  หรือที่วัด

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตระหนักดีถึงบรรดาครูคำสอนแบบเป็นทางการมากขึ้น ว่ามีบทบาทในเขตวัด  ซึ่งอาจเป็นการตอบรับสมัชชาบิชอป ค.ศ. 2019 จากเขตอะมาซอน  ซึ่งได้รับเรียก และได้รับการยอมรับ บทบาทฆราวาสมากขึ้น  ในโครงสร้างของเขตวัด

อาร์คบิชอป รีโน ฟิสิเกลล่า ประธานสมณสภาเพื่อส่งเสริมการประกาศข่าวดีใหม่  จะแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน  วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2021 นี้

                                                                                                                     ฟ.วีระอาภรณ์รัตน์ แปลสรุป
                                                                                                                         5 พฤษภาคม 2021
                                                                                                                             เวลา 21.30 น