วันที่

ปี B

PDF

WORD

30 ธันวาคม 2018

ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

23 ธันวาคม 2018

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ

16 ธันวาคม 2018

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ

9 ธันวาคม 2018

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ

2 ธันวาคม 2018

อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ

25 พฤศจิกายน 2018

สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล

18 พฤศจิกายน 2018

อาทิตย์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา

30 กันยายน 2018

อาทิตย์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา

16 กันยายน 2018

อาทิตย์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา

9 กันยายน 2018

อาทิตย์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

2 กันยายน 2018

อาทิตย์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

26 สิงหาคม 2018

อาทิตย์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

19 สิงหาคม 2018

สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

12 สิงหาคม 2018

อาทิตย์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา

5 สิงหาคม 2018

อาทิตย์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา

29 กรกฎาคม 2018

อาทิตย์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา

22 กรกฎาคม 2018

อาทิตย์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา

15 กรกฎาคม 2018

อาทิตย์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

8 กรกฎาคม 2018

อาทิตย์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

1 กรกฎาคม 2018

สมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล อัครสาวก

24 มิถุนายน 2018

สมโภชนักบุญยอห์น แบปติสต์ บังเกิด

17 มิถุนายน 2018

อาทิตย์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา

10 มิถุนายน 2018

อาทิตย์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา

3 มิถุนายน 2018

วันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า

27 พฤษภาคม 2018

สมโภชพระตรีเอกภาพ

20 พฤษภาคม 2018

สมโภชพระจิตเจ้า

13 พฤษภาคม 2018

สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์

6 พฤษภาคม 2018

อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

29 เมษายน 2018

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

22 เมษายน 2018

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลปัสกา

15 เมษายน 2018

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

8 เมษายน 2018

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลปัสกา

1 เมษายน 2018

สมโภชปัสกา พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ

25 มีนาคม 2018

อาทิตย์มหาทรมาน (แห่ใบลาน)

18 มีนาคม 2018

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

4 มีนาคม 2018

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต

25 กุมภาพันธ์ 2018

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

18 กุมภาพันธ์ 2018

อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

11 กุมภาพันธ์ 2018

อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา

4 กุมภาพันธ์ 2018

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา

28 มกราคม 2018

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา

21 มกราคม 2018

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา

14 มกราคม 2018

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา

1 มกราคม 2018

สมโภชพระนางมารีย์ พระชนนีพระเจ้า

31 มกราคม 2017

วันฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

24 ธันวาคม 2017

สมโภชพระคริสตสมภพ

24 ธันวาคม 2017

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

3 ธันวาคม 2017

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ

27 พฤศจิกายน 2016

อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จ

 

ปี 2011

ปี 2012

ปี 2013

ปี 2014

ปี 2015

ปี 2016

ปี 2017

 

 

 

 

 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ)  ถ.นนทรี  ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120