ครูคำสอนเข้าฟังคำปราศรัยของพระคาร์ดินัลแฟร์นันโด ฟิโลนี

Thumbnail Image Table
pict_01
5/22/2019 12:50:56 PM

Size (KB)  :  348 KB
pict_02
5/22/2019 12:50:56 PM

Size (KB)  :  257 KB
pict_03
5/22/2019 12:50:56 PM

Size (KB)  :  299 KB
pict_04
5/22/2019 12:50:57 PM

Size (KB)  :  256 KB
pict_05
5/22/2019 12:50:57 PM

Size (KB)  :  238 KB
pict_06
5/22/2019 12:50:57 PM

Size (KB)  :  300 KB
pict_07
5/22/2019 12:50:57 PM

Size (KB)  :  246 KB
pict_08
5/22/2019 12:50:57 PM

Size (KB)  :  271 KB
pict_09
5/22/2019 12:50:58 PM

Size (KB)  :  276 KB
pict_10
5/22/2019 12:50:58 PM

Size (KB)  :  286 KB
pict_11
5/22/2019 12:50:58 PM

Size (KB)  :  294 KB
pict_12
5/22/2019 12:50:58 PM

Size (KB)  :  255 KB
Pages:     1 2 3 4 5