เมื่อวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2012 นักศึกษาภาคฤดูร้อน ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ สามพราน จำนวน 160 คน พร้อมด้วยซิสเตอร์สุวรรณี พันธ์วิไล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ  เดินทางไปทัศนศึกษาและแสวงบุญร่วมกันทั้งหมด 7 วัด โดยการนำของคุณพ่อธีรพล กอบวิทยากุล อาจารย์สอนวิชาประวัติศาสตร์พระศาสนจักรสากลและคริสตศาสนาในประเทศไทยให้กับนักศึกษาภาคฤดูร้อนชั้นปี 2 และ 3 ได้เป็นวิทยากรแบ่งปันและให้ความรู้แก่นักศึกษาภาคฤดูร้อนในการทัศนศึกษา-แสวงบุญในครั้งนี้ ซึ่งทำให้นักศึกษาได้เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักรในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น  โดยผ่านทางบรรดามิสชันนารีสมัยเริ่มแรกที่ได้ทำงานแพร่ธรรมตามวัดต่างๆ ด้วยความเข้มแข็ง และได้ถ่ายทอดความเชื่อมาสู่พวกเราจนถึงปัจจุบัน  สำหรับปีการศึกษานี้ทางศูนย์ฯ ได้จัดทัศนศึกษาและแสวงบุญไปตามวัดต่างๆ ดังนี้
1.วัดพระวิสุทธิวงศ์ ลำไทร
2.วัดนักบุญเทเรซา หนองจอก
3.วัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์
4.วัดเซนต์ร็อค ท่าไข่ และทานอาหารกลางวัน
5.วัดเซนต์แอนโทนี
6.วัดเซนต์ปอล แปดริ้ว
7.วัดนักบุญฟิลิป-ยากอบ หัวไผ่ และทานอาหารเย็น
จากนั้นเดินทางกลับศูนย์ฯ

เขียนข่าวโดย...ครูสุดหทัย นิยมธรรม
ภาพข่าวโดย…มาสเซอร์เสรี เซซ่ง

ประมวลภาพ

โดยแต่ละวัดมีคุณพ่อเจ้าอาวาส มาเซอร์ หรือบรรดาสภาภิบาลของวัดได้ให้การต้อนรับนักศึกษาเป็นอย่างดี รวมทั้งได้แบ่งปันเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและชุมชนวัดคร่าวๆ เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้และเข้าใจความเป็นมาของชุมชนวัดนั้นๆ มากยิ่งขึ้น และคุณพ่อธีรพล   กอบวิทยากุล ได้ร่วมอธิบายสิ่งต่างๆ เพิ่มเติมเป็นต้นประวัติศาสตร์การเข้ามาของบรรดามิสชันนารีรุ่นแรกๆ การสร้างวัด ความหมาย นักบุญองค์อุปถัมภ์ของแต่ละวัด ฯลฯ จากนั้นนำนักศึกษาภาวนาร่วมกันเป็นต้นสำหรับผู้ที่ได้ไปวัดนั้นๆ เป็นครั้งแรก เพื่อขอรับพระคุณการุณย์ในโอกาสที่ได้ไปแสวงบุญครั้งนี้

ขอขอบคุณคุณพ่อธีรพล กอบวิทยากุลที่ได้สละเวลาและภารกิจต่างๆ เพื่อเป็นวิทยากรแบ่งปันให้ความรู้แก่นักศึกษาภาคฤดูร้อนในการทัศนศึกษา-แสวงบุญในครั้งนี้ และขอขอบคุณคุณพ่อเจ้าอาวาสทุกท่านที่ได้อนุญาตให้ทางศูนย์ฯ นำนักศึกษาเยี่ยมชมและศึกษาวัดของท่าน รวมทั้งได้จัดเตรียมบุคลากรเป็นต้นบรรดาสภาภิบาลเพื่อกล่าวต้อนรับ และจัดเตรียมอาหาร, น้ำ, ของว่างให้กับพวกเรา ขอพระเจ้าโปรดอวยพระพรและตอบแทนน้ำใจดีของท่านอย่างอุดม และขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

Home

ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ  82 ม. 6  ซ.วัดเทียนดัด  ถ.เพชรเกษม  ต.ท่าข้าม อ.สามพราน  จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท์  0-2429-0443 , 0-2812-5880, 08-2335-2112  โทรสาร 0-2429-0239  และ E-mail :  nccthailand@gmail.com