เขียนข่าวโดย...ครูสุดหทัย นิยมธรรม   ภาพข่าวโดย…คุณวชิรวไล นาควิโรจน

             วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2012 เวลา 16.00 น. นักศึกษาชั้นปี 1-3 หลักสูตรการอบรมคริสตศาสนธรรม         ภาคฤดูร้อน ปี 2012 ได้จัดพิธีรดน้ำขอพร โดยมี คุณพ่อเจริญ ว่องประชานุกูลคุณพ่อเชษฐา ไชยเดช,             ซิสเตอร์สุวรรณี พันธ์วิไล, ซิสเตอร์พรทิพย์ บุญไสย์, คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ, คุณครูรจิตต์ กิจเจริญ, และนักศึกษาอาวุโส ณ ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ สามพราน ซึ่งเป็นการแสดงความกตัญญุตาเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือวันสงกรานต์

             คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช ประธานในพิธีจุดเทียนเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า จากนั้นบราเดอร์ณัฐวุฒิ บุษบก ตัวแทนนักศึกษากล่าวรายงาน ประธานในพิธีให้โอวาทและกล่าวเปิดงาน และเป็นพิธีรดน้ำเพื่อขอพรจากบรรดาคุณพ่อ, ซิสเตอร์, อาจารย์, คุณครู และนักศึกษาอาวุโส หลังจากพิธีรดน้ำแล้วนักศึกษาทั้ง 3 ชั้นปี ได้เล่นกิจกรรมวันสงกรานต์เพื่อสานสัมพันธ์ความเป็นพี่น้องร่วมกัน บรรยากาศในวันนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มของทุกท่านที่มาร่วมงาน

             โอกาสนี้ทางศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ ขอร่วมส่งความสุขให้กับทุกๆ ท่าน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของไทยด้วยค่ะ

ประมวลภาพ

Home

ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ  82 ม. 6  ซ.วัดเทียนดัด  ถ.เพชรเกษม  ต.ท่าข้าม อ.สามพราน  จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท์  0-2429-0443 , 0-2812-5880, 08-2335-2112  โทรสาร 0-2429-0239  และ E-mail :  nccthailand@gmail.com