ผู้บุกเบิกงานคำสอน

พระสังฆราชรัตน์

บำรุงตระกูล

ผู้บุกเบิกงานคำสอน

คุณพ่อสมบูรณ์

แสงประสิทธิ์

ผู้บุกเบิกงานคำสอน

พระสังฆราชวีระ

อาภรณ์รัตน์

ผู้บุกเบิกงานธรรมทูตและคำสอน

คุณพ่อโรแบร์ต

โกสเต

ผู้บุกเบิกงานศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม

คุณแม่ทีโอดอร์

ฮาเนนเฟลด์

ผู้บุกเบิกงานธรรมทูตและคำสอน เขตลำปาง

คุณพ่ออาเลสซานโดร

บอร์ดีญอง  ( PIME)

ผู้บุกเบิกงานธรรมทูตและคำสอน แก่ชาวโม้ง

คุณพ่อแฮโรลด์  เจ

ทีล  (C.Ss.R.)

ผู้บุกเบิกงานศูนย์ประกาศข่าวดี และศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม

คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

 

ศูนย์คำสอนแม่ริม

สังฆมณฑลเชียงใหม่

 

ผู้บุกเิิบิกงานหนังสือและอุปกรณ์คำสอน

คณะซาเลเซียน