คำสอน 5 นาที - หมวดบทความ

รักตนเองให้มากหน่อย  101 รำพึงของผู้หญิง

         กลางเดือนกุมภาพันธ์  ดอกกุหลาบแพงเป็นพิเศษ เพราะมีการโหมประชาสัมพันธ์กันว่าเป็น " วันแห่งความรัก "
         หากเราไม่ถือโอกาสอธิบายให้วัยเยาว์ของเรา เข้าใจความหมายของความรัก อาจจะดูเชยไปสักหน่อยใช่ไหมครับ
         ผมได้รับหนังสือ " รักตนเองให้มากหน่อย 101 รำพึงของผู้หญิง "  จากเซอร์คณะเซนต์ปอลฯ  โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์  ทีแรกก็รู้สึกแปลกใจนิดๆ  เพราะเคยได้ยินว่า " จงรักพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าสุดดวงใจ  สุดวิญญาณ สุดจิตใจ และสุดสติกำลังของเจ้าเถิด  ส่วนประการที่ 2 ก็คือ จงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเอง ไม่มีบัญญัติอื่นใดใหญ่กว่านี้อีก " (มก. 12 : 29 - 31)
         และบัญญัติใหม่ที่พระเยซูเจ้าสอนบรรดาศิษย์ว่า " จงรักกันและกันเหมือนอย่างที่เรารักท่าน " (ยน. 13 : 34)  เป็นคำสอนที่ไม่ได้ให้ยึดตนเป็นเกณฑ์  แต่ยึดแบบอย่างของ พระองค์ ที่สละชีวิตเพื่อมนุษย์ทุกคนที่พระองค์ทรงรัก ผมจึงรู้สึกแปลกใจ
         แต่พอพิจารณาดีๆ  และเปิดอ่านคำนำของ เซอร์ฟรังซัวส์ ชีรานนท์ จึงเข้าใจดีขึ้นว่า " รักตัวเอง "  ในความหมายที่ถูกต้อง  ในความหมายที่สร้างสรรค์ แล้วจะพบว่าพระเจ้ารักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขนั้นเป็นอย่างไร" เมื่อเรารักตัวเองมากขึ้น  เราก็จะรักผู้อื่นมากขึ้นด้วย "
รักตนเองให้มากหน่อย  มี 5 หัวข้อ คือ 
ุ- พระเป็นเจ้าทรงเลือกฉัน (21 ข้อรำพึง)
ุ- พระเป็นเจ้าทรงสัญญาจะให้สิ่งดีแก่ฉัน (20 ข้อรำพึง)
ุ- ความรักและความสัตย์ซื่อของพระเป็นเจ้าห้อมล้อมฉัน (20 ข้อรำพึง)
ุ- พระเมตตาของพระเจ้าชำระฉัน  (20 ข้อรำพึง)
ุ- พระเป็นเจ้าทรงทำให้ฉันเข้มแข็ง (20 ข้อรำพึง)
         แต่ละข้อรำพึงเริ่มต้นด้วยพระคัมภีร์ 1 ตอนสั้นๆ มีข้อคิด 1 หน้า  และสรุปข้อแนะนำภาคปฏิบัติสำหรับวันนี้
         ผมเคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับประวัติและข้อคิดของคุณแม่เทเรซา แห่งกัลกัตตา  ถามว่า  คนเราในสังคมปัจจุบัน  ป่วยด้วยโรคอะไรมากที่สุด
         คุณว่าโรคอะไรครับ…โรคเอดส์…โรคหัวใจ (ห้ามคนอื่นขัดใจ)…โรคมะเร็ง…โรคความดันโลหิตสูง …เครียด
         คุณแม่เทเรซาเฉลยว่า  โรคว่าเหว่…เหงา…สิ้นหวัง
         คุณอาจจะไม่เห็นด้วย…ก็ได้
         รักตนเองให้มากหน่อย  จึงน่ารักดี อีกความคิดหนึ่งที่แปลมาจาก "Loving yourself more" 101 รำพึงของผู้หญิง  จึงทำให้ผู้ชายอยากอ่านเหมือนกัน
         ขอบคุณครับที่แปลมา ใครอ่าน  " จะรักผู้อื่นมากขึ้นด้วย " แน่นอน

                                                               (อุดมสารรายสัปดาห์  ฉบับที่ 7,  ประจำวันที่ 11 - 17 กุมภาพันธ์  2001)

HOME