คำสอน 5 นาที - หมวดบทความ

พระพรยามเจ็บป่วย

         สมัยปัจจุบันมีคนป่วยทวีจำนวนขึ้นมาก ไม่ว่าความป่วยไข้ที่ มาจากเชื้อโรค เช่น เอดส์  ไวรัส ฯลฯ  หรือความป่วยไข้ที่ มิได้มาจากเชื้อโรค  เช่น  มะเร็ง  ความเครียด  อุบัติเหตุ  โรคหัวใจ  ตับแข็ง ฯลฯ
         ความป่วยไข้นี้มาจากสาเหตุต่างๆ กันไป ไม่ว่าอาจมาจากความไม่รู้จักป้องกันตัว  การไม่สนใจ  ไม่รู้จักกิน  ทำงานล่วงเวลา แข่งกันหาเงินมาเพื่อปากท้องของตนเองและคนที่เราต้องรับผิดชอบ เพื่อความสุข สะดวกสบาย  เพื่อความมั่นคงในชีวิต  หรือทำตามหน้าที่ก็ตาม ฯลฯ
         ผมมีโอกาสไปนอนพักรักษาตัว เพราะโรคตับอักเสบเรื้อรัง เป็นสมาชิกในโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 1 เดือน ทำให้มีโอกาสพักผ่อน  ท่านอาหารเป็นเวลามากขึ้น  ผมมีโอกาสไตร่ตรองชีวิต  สวดภาวนามากขึ้น ทำให้เข้าใจผู้ป่วยมากขึ้นอีก (เล็กน้อย)  ทำให้มีเวลาพบกับพี่น้องหลายคน ซึ่งเวลาปกติก็มิค่อยได้พบกัน
         ผมมีโอกาสอ่านหนังสือพิมพ์  ติดตามข่าวคราวการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.  ข่าวการจับบาทหลวง 13 คนเป็นตัวประกันในประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อเรียกร้องเงิน 6 ล้านบาท ความขัดแย้งในหมู่ประชาชนที่เกาะโมลุกกะ ประเทศอินโดนีเซีย  จนต้องหลบหนีออกไป…
         ผมมีโอกาสดูสารคดีชีวิตธรรมชาติ ทำให้รู้จักกำเนิดชีวิตสัตว์อีกมากขึ้น  น่าพิศวงใจยิ่งนัก
         การรักษาสุขภาพ นับเป็นศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์… แต่น่าเศร้าใจที่ประเทศกำลังพัฒนาในเอเซีย  สาธารณสุขขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนยังมีไม่เพียงพอ…  สิ่งที่น่าเป็นห่วงมาก ก็คือ  มีการพยายามที่จะทำให้เรื่องของการสาธารณสุขเป็นเรื่องการค้า…เทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบันนี้  แม้ว่าจะเป็นการค้นพบที่น่ามหัศจรรย์ แต่ก็กลายเป็นอุตสาหกรรม  การซื้อขายด้านเภสัชกรรมที่ทำกำไรให้อย่างมหาศาล และทำให้คนยากจนไม่สามารถซื้อหาได้ แม้แต่ยาที่จะช่วยชีวิตของตนไว้ (ดู ศาสนจักรในเอเซียกับการพัฒนา สาสน์ของที่ประชุมสหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเซีย (FABC) ครั้งที่ 6, ชมรมนักบวชหญิงจัดพิมพ์  ตุลาคม 2538, หน้า 32)
         บรรดาพระสังฆราชแห่งเอเซียได้ยืนยันว่า " พระศาสนจักรได้ใช้ทรัพยากรในปริมาณมากพอสมควรในสถาบัน และองค์กรต่างๆ ในงานด้านการดูแลสุขภาพ ที่ต้องเผชิญกับการท้าทายใหม่ๆ ในบริบทเศรษฐกิจโลกปัจจุบัน พระศาสนจักรดำเนินงานด้านการดูแลสุขภาพอย่างเสมอภาคและที่จำเป็น ซึ่งมีลักษณะองค์รวม  ความสามารถในการดูแลรักษา  ความเมตตากรุณา  และความยุติธรรม โดยบริการแก่ทุกคน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนยากจนนั้นก็คือ การรับใช้ชีวิต  ซึ่งเป็นภารกิจ  อันเป็นเครื่องหมายสำหรับพระศาสนจักร ภารกิจนี้เรียกร้องให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดของสถาบันที่ทำงานด้านการดูแลสุขภาพ และเรียกร้องให้ทำหน้าที่ประกาศก  ต่อต้านการถือสุขภาพเป็นสินค้า " (ดูหน้า 50 - 51 )
         ขอบคุณที่เรามีแพทย์  พยาบาล  ผู้ร่วมงาน  ภคินี ภราดา  และพระสงฆ์  ที่ทำงานด้านนี้เป็นพิเศษ  ในโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์  โรงพยาบาลเซนต์แมรี่  โรงพยาบาลคามิลเลียน สถานพยาบาลมารีย์อุถัมภ์  เกาะสมุย  คอยอภิบาลผู้ป่วย
         เพราะเจ็บป่วยครั้งนี้  ทำให้ผมมีโอกาสร่วม โครงการพักภารกิจฟื้นฟูชีวิตพระสงฆ์ 6 อาทิตย์ (10 ก.ค. - 28 ส.ค. 2000)  ณ ศูนย์อบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน
         ผมได้รับคำแนะนำการปฏิบัติตนเมื่อกลับบ้านว่า  ควรพักผ่อนอย่างเต็มที่  ห้ามทำงานหนัก จนกว่าจะรู้สึกหายเพลีย ควรดื่มน้ำมากๆ  ควรรับประทานอาหารพวกแป้งและน้ำตาลให้มากขึ้น เช่นดื่มน้ำหวานบ่อยๆ ห้ามดื่มสุรา เพราะอาจทำให้โรคเรื้อรังหรืออาจกำเริบใหม่ได้
         ผมเขียนอย่างนี้  เพื่อเป็นกำลังใจกับผู้ป่วยทุกคน และเพื่อคุณจะได้ไปตรวจสุขภาพบ้าง โรคฝ่ายกายยังพอตรวจได้ ถ้าเรายอมให้แพทย์ตรวจ  ส่วนโรคฝ่ายจิตนี่สิสำคัญยิ่งกว่าอีก
         " ข้าแต่พระอาจารย์ ผู้ที่ท่านทรงรักกำลังป่วย " (ยน.11:13)
         " ดิฉันทราบว่า ทุกสิ่งที่ท่านวอนขอพระเป็นเจ้าจะโปรดประทานให้ " (ยน.11:22)
                                                                                         (อุดมสารรายสัปดาห์ ฉบับที่ 30, ประจำวันที่ 23 - 29 กรกฎาคม 2000)

HOME